Snakkeboble med tekst "Ta kontakt med oss"

Våre folk

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 22 personer og en komité med ca 100 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Alle

 1. Bente Mangschou

  Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

  T: 21 62 28 07
  Send e-post

 2. Daniel Flø

  Prosjektleder. Phd.

  M: 47 66 42 11
  Send e-post

 3. Dean Basic

  Prosjektleder. Phd.

  T: 21 62 28 25
  M: 45 43 20 45
  Send e-post

 4. Elin Thingnæs Lid

  Fagdirektør mat. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 11
  M: 93 05 94 53
  Send e-post

 5. Gisle Solstad

  Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

  M: 98 36 72 86
  Send e-post

 6. Gro Mathisen

  Prosjektleder. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 06
  M: 99 59 37 80
  Send e-post

 7. Inger Therese Laugsand Lillegaard

  Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, Phd.

  T: 21 62 28 18
  Send e-post

 8. Jostein Starrfelt

  Statistiker/modellør, Phd.

  T: 21 62 28 32
  M: 98 87 43 51
  Send e-post

 9. Martin Malmstrøm

  Prosjektleder. Phd.

  M: 92 42 43 13
  Send e-post

 10. Merethe Aasmo Finne

  Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 16
  M: 93 06 22 72
  Send e-post

 11. Nina Fride Sand

  Administrasjonsrådgiver

  T: 21 62 28 04
  M: 99 40 65 78
  Send e-post

 12. Tanya Samuelsen Kristiansen

  Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

  M: 95 09 41 50
  Send e-post

 13. Ville Erling Sipinen

  Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

  T: 21 62 28 19
  M: 92 04 13 68
  Send e-post

 14. Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  T: +47 21 62 28 00
  Send e-post

 1. Anders Nielsen

  Nestleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Phd.

  M: 91 35 04 35

 2. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 98 22 77 86

 3. Andrew Janczak

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 41514939

 4. Angelika Agdestein

  Leder av faggruppen for dyrehelse og medlem av hovedkomiteen. Phd.

  M: 47 32 66 74

 5. Anne Lise Brantsæter

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

  T: 21 07 63 26

 6. Asbjørn Magne Nilsen

  Leder av faggruppen for plantevernmidler og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 97 02 20 55

 7. Beatrix Alsanius

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  T: +46-767680496

 8. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 9. Bjørnar Ytrehus

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 10. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  M: 92 65 37 11

 11. Cathrine Thomsen

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 46

 12. Christer Magnusson

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 95 20 53 04

 13. Christiane Kruse Fæste

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Rer.Nat.

  M: 47 75 34 88

 14. Christine Louise Parr

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  T: 67 23 52 48

 15. Dag O. Hessen

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 95 03 78 99

 16. Dagrun Engeset

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient.

  M: 93 00 02 05

 17. Edel Oddny Elvevoll

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

 18. Einar Ringø

  Medlem av faggruppen for fôr. Professor.

  M: 90 72 61 25

 19. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 20. Elisabeth Henie Madslien

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Phd.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 21. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  T: 63 89 80 00

 22. Ellen M. Bruzell

  Nestleder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 23. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og for faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 24. Erik-Jan Lock

  Medlem av faggruppen for fôr. Phd.

  M: 95 40 12 44

 25. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Phd.

  M: 41 42 56 84

 26. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 63 89 80 50

 27. Espen Rimstad

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  Send e-post

 28. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Professor.

  M: 91 66 11 30

 29. Gaute Velle

  Leder av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 30. Georg Kapperud

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 95 28 52 21

 31. Gro-Ingunn Hemre

  Nestleder mat i hovedkomiteen. Professor.

  M: 48 18 50 35

 32. Gunnar Sundstøl Eriksen

  Nestleder for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

  M: 93 80 84 79

 33. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 34. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 21 07 64 73

 35. Hubert Dirven

  Nestleder for faggruppen for plantevernmidler. Phd.

  T: 99258527

 36. Hugo de Boer

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Phd.

  M: 98 12 60 30

 37. Håvard Aanes

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Phd.

  M: 95 18 71 60

 38. Håvard Steinshamn

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 68 26 43

 39. Iben Margrete Thomsen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Phd.

  T: +45 22 27 05 00

 40. Inger Elisabeth Måren

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Phd

  T: 41 28 51 26

 41. Inger-Lise Steffensen

  Medlem av Hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 30

 42. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 43. Jacques Godfroid

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 93 86 52 83

 44. Jan Alexander

  Leder av Hovedkomiteen. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 45. Jan Ludvig Lyche

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 91 55 58 01

 46. Jens Rohloff

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Philos.

  M: 97 60 89 94

 47. Johan Stenberg

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Phd.

  T: +46-(0)70-6220042

 48. Johanna Bodin

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer og medlem av hovedkomiteen. Phd.

  M: 97 60 45 56

 49. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med fremmende arter (CITES). Phd.

  M: 91 89 71 48

 50. Jonny Beyer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 98 21 54 31

 51. Josef Daniel Rasinger

  Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  M: 90 36 28 98

 52. Kaare Magne Nielsen

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

  M: 95 72 25 88

 53. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 54. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 55. Kjetil Klaveness Melby

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 48 01 63 92

 56. Knut Egil Bøe

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 67 23 26 78

 57. Knut Madslien

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Phd.

  M: 91 73 69 09

 58. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 59. Kristin Holvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  T: 21 07 83 97

 60. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for Fremmede organismer, handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 61. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter. Phd.

  M: 91 76 91 41

 62. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 63. Lene Frost Andersen

  Nestleder for faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 64. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 65. Live L. Nesse

  Medlem av faggruppen for fôr. DVM, Dr.Scient., Dr.Med.Vet.

  M: 92 44 12 67

 66. Lucy Robertson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 97 70 12 14

 67. Marina Elisabeth Aspholm

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Phd.

  M: 93 28 82 66

 68. Martinus Løvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 91 37 73 88

 69. Merete Hofshagen

  Medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 48 89 63 95

 70. Mogens Nicolaisen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

 71. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  T: 22 85 13 70

 72. Monica Sanden

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 73. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Phd.

  M: 98 84 75 47

 74. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Phd

  M: 41 50 36 50

 75. Ole Martin Eklo

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler og faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 97 52 58 83

 76. Paal Krokene

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 99 51 60 13

 77. Pål Trosvik

  Medlem av faggruppen for mikrobiell Økologi. Phd.

  M: 97 18 32 45

 78. Robin Ørnsrud

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 91 34 33 45

 79. Rolf Erik Olsen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 97 59 81 69

 80. Rose Vikse

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  T: 21 07 62 52

 81. Sandra A. I. Wright

  Medlem av faggruppen for faggruppen for plantehelse. Phd.

  T: (+46)-701914527

 82. Sara Bremer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester, Phd.

  M: 95 76 25 11

 83. Sigrun Henjum

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  M: 41 55 09 07

 84. Solveig Jore

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Phd.

  M: 40 47 72 72

 85. Stine Marie Ulven

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 22 84 02 08

 86. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Phd.

  M: 40 20 09 09

 87. Tonje H. Stea

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  T: 38 14 23 24

 88. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 89. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Phd.

  M: 98 22 77 49

 90. Tor Gjøen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 22 84 49 43

 91. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 92. Trine Eggen

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 99 70 74

 93. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 94. Trond Møretrø

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

  M: 46 69 81 86

 95. Trond Rafoss

  Leder for faggruppen for plantehelse og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 96. Truls Nesbakken

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 91 87 81 46

 97. Vigdis Vandvik

  Nestleder miljø i hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 30 17 94

 98. Yngvild Wasteson

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 02 49 64

 99. Åshild Krogdahl

  Leder av faggruppen for fôr og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  T: 67 23 20 25
  M: 95 19 33 94

 100. Øivind Bergh

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 48 03 67 06

 101. Øyvind Øverli

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, Phd.

  M: 41 50 62 22

Text