Kjetil Klaveness Melby

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler. Professor.

Genmodifiserte organismer - legemidler

Kjetil har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er antibiose, gastrointestinale infeksjoner og infeksjonsimmunologi.

Curriculum vitae

Stilling

Avd.leder (pensjonert) og professor (emeritus)., Avdeling for mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus & Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utdanning

1965 - 71: Cand med. Universitetet i Oslo, Godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi 1980. Dr.med. Universitetet i Oslo 1981.

Arbeidserfaring

1973 –1979: Ass.lege,Kapt W. Wilhelmsen og Frues Bakteriologiske Institutt, Rikshospitalet, Oslo

1980 – 1984: Overlege i mikrobiologi (fra 1982 også Dosent), Regionsykehuset i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

1985 – 1989: Overlege i mikrobiologi. Ullevål sykehus

1989 – 2009: Avd.overlege/avd.leder samme sted. Professor i medisin (mikrobiologi) fra 1991.

2009 – 2015: Avd.leder/professor ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi.

Øvrig faglig bakgrunn

Fra Ca 1979 : Medlem av Antibiotikagruppen til Statens legemiddelverk, Oslo.

1978 – 1994: Leder for Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) for Norsk forening for medisinsk mikrobiologi & Norsk forening for Infeksjonsmedisin.

Utvalgte publikasjoner

Helicobacter pylori resistance to antibiotics before and after treatment: Incidence of eradication failure. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Nestegard O, Moayeri B, Halvorsen FA, Tønnesen T, Sørbye SW, Paulssen E, Johnsen KM, Goll R, Florholmen JR, Melby KK.

PLoS One. 2022 Apr 20;17(4):e0265322. doi: 10.1371/journal.pone.0265322. eCollection 2022.

PMID: 35442962

Group B Streptococcus colonization at delivery is associated with maternal peripartum infection. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Brigtsen AK, Jacobsen AF, Dedi L, Melby KK, Espeland CN, Fugelseth D, Whitelaw A.

PLoS One. 2022 Apr 1;17(4):e0264309. doi: 10.1371/journal.pone.0264309. eCollection 2022.

PMID: 35363775

Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe in 2018 and its relationship to antibiotic consumption in the community. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Megraud F, Bruyndonckx R, Coenen S, Wittkop L, Huang TD, Hoebeke M, Bénéjat L, Lehours P, Goossens H, Glupczynski Y; European Helicobacter pylori Antimicrobial Susceptibility Testing Working Group.

Gut. 2021 Oct;70(10):1815-1822. doi: 10.1136/gutjnl-2021-324032. Epub 2021 Apr 9.

PMID: 33837118

Helicobacter pylori in early childhood and asthma in adolescence. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Melby KK, Carlsen KL, Håland G, Samdal HH, Carlsen KH.

BMC Res Notes. 2020 Feb 18;13(1):79. doi: 10.1186/s13104-020-04941-6.

PMID: 32070394 Free PMC article.

Clinical characterization of Helicobacter pylori infected patients 15 years after unsuccessful eradication. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Nestegard O, Johnsen KM, Sørbye SW, Halvorsen FA, Tønnessen T, Paulssen EJ, Melby KK, Goll R, Florholmen J.

PLoS One. 2020 Sep 23;15(9):e0238944. doi: 10.1371/journal.pone.0238944. eCollection 2020.

PMID: 32966303