Kjetil Klaveness Melby

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler. Professor.

Genmodifiserte organismer - legemidler

Kjetil har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er antibiose, gastrointestinale infeksjoner og infeksjonsimmunologi.

Curriculum vitae

Stilling

Avd.leder (pensjonert) og professor (emeritus)., Avdeling for mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus & Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utdanning

1965 - 71: Cand med. Universitetet i Oslo, Godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi 1980. Dr.med. Universitetet i Oslo 1981.

Arbeidserfaring

1973 –1979: Ass.lege,Kapt W. Wilhelmsen og Frues Bakteriologiske Institutt, Rikshospitalet, Oslo

1980 – 1984: Overlege i mikrobiologi (fra 1982 også Dosent), Regionsykehuset i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

1985 – 1989: Overlege i mikrobiologi. Ullevål sykehus

1989 – 2009: Avd.overlege/avd.leder samme sted. Professor i medisin (mikrobiologi) fra 1991.

2009 – 2015: Avd.leder/professor ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi.

Øvrig faglig bakgrunn

Fra Ca 1979 : Medlem av Antibiotikagruppen til Statens legemiddelverk, Oslo.

1978 – 1994: Leder for Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) for Norsk forening for medisinsk mikrobiologi & Norsk forening for Infeksjonsmedisin.

Utvalgte publikasjoner

Melby, Kjetil K.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir; Samdal, Helvi Holm; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon. Antibody levels to Helicobacter pylori infections at 16 years of age in relation to allergic disease. Helicobacter 2017 ;Volum 22. Suppl. 1 s. 114-114

Sandven I, Abdelnoor M, Nesheim BI, Melby KK. Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum: a systematic review and meta-analysis of case-control studies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88(11):1190-200.

Larsen AL, Ragnhildstveit E, Moayeri B, Eliassen L, Melby KK. Resistance rates of metronidazole and other antibacterials in Helicobacter pylori from previously untreated patients in Norway. APMIS. 2013 Apr;121(4):353-8.

Hansen S, Vollset SE, Derakhshan MH, Fyfe V, Melby KK, Aase S, Jellum E, McColl KE. Two distinct aetiologies of cardia cancer; evidence from premorbid serological markers of gastric atrophy and Helicobacter pylori status. Gut. 2007 Jul;56(7):918-25.

Melby KK, Svendby JG, Eggebø T, Holmen LA, Andersen BM, Lind L, Sjøgren E, Kaijser B. Outbreak of Campylobacter infection in a subartic community. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2000 Jul;19(7):542-4.