Berit Granum

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Berit har doktorgrad i biokjemi (allergologi/immunologi). Hennes nøkkelkompetanse innen VKMs fagområder er immuntoksikologi, klinisk epidemiologi og risikovurdering av ingredienser i kosmetiske produkter.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Utdanning

1996-2000: Dr.Scient, The Effect of Particles on the Development of an Allergic Immune Response in a Mouse Model, Folkehelseinstutittet/Universitetet i Oslo

1987 – 1993: Cand.Scient, Development of an ELISA for the Detection of Anti-Cardiolipin Antibodies, AVH Rosenborg, Universitetet i Trondheim

Arbeidserfaring

2011 –: Seniorforsker, Avdeling for toksikologi og risiko, Folkehelseinstituttet

2005 – 2011: Forsker, Avdeling for miljøimmunologi, Folkehelseinstituttet

2000 – 2005: Postdoktor, Avdeling for miljøimmunologi, Folkehelseinstituttet

1993 – 1996: Vitenskapelig assistent/forsker, AXIS Biochemicals ASA

Øvrig faglig bakgrunn

2016 – dd: Medlem av EU kommisjonens vitenskapskomite for forbrukertrygghet (SCCS)

2008 – dd: Bestyrer daglig drift og utfører helsevurderinger forbundet med bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter ved Folkehelseinstituttet

2000 – dd: Forsker på miljøfaktorer som risikofaktor for astma og allergisk sykdom. Har erfaring med både eksperimentell forskning og humane fødselskorhortstudier

Utvalgte publikasjoner

SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on water-soluble zink salts in oral hygiene products – Submission I, SCCS/1588/17. Final version of 21-22 June 2018.

Pennings JL, Jennen DG, Nygaard UC, Namork E, Haug LS, van Loveren H, Granum B. 2016. Cord blood gene expression supports that prenatal exposure to perfluoroalkyl substances causes depressed immune functionality in early childhood. J Immunotoxicol;13:173-80.

Hessel EV, Ezendam J, van Broekhuizen FA, Hakkert B, DeWitt J, Granum B, Guzylack L, Lawrence BP, Penninks A, Rooney AA, Piersma AH, van Loveren H. 2016. Assessment of recent developmental immunotoxicity studies with bisphenol A in the context of the 2015 EFSA t-TDI. Reprod Toxicol;65:448-456.

Vrijheid M, Slama R, Robinson O, Chatzi L, Coen M, van den Hazel P, Thomsen C, Wright J, Athersuch TJ, Avellana N, Basagaña X, Brochot C, Bucchini L, Bustamante M, Carracedo A, Casas M, Estivill X, Fairley L, van Gent D, Gonzalez JR, Granum B, Gražulevičienė R, Gutzkow KB, Julvez J, Keun HC, Kogevinas M, McEachan RR, Meltzer HM, Sabidó E, Schwarze PE, Siroux V, Sunyer J, Want EJ, Zeman F, Nieuwenhuijsen MJ. 2014. The Human Early-Life Exposome (HELIX): Project Rationale and Design. Environ Health Perspect;122(6):535-44.

Granum B, Haug LS, Namork E, Stølevik SB, Thomsen C, Aaberge IS, van Loveren H, Løvik M, Nygaard UC. 2013. Pre-natal exposure to perfluoroalkyl substances may be associated with altered vaccine antibody levels and immune-related health outcomes in early childhood. J Immunotoxicol;10:373-9.