Berit Granum

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Berit har doktorgrad i biokjemi (allergologi/immunologi). Hennes nøkkelkompetanse innen VKMs fagområder er immuntoksikologi, klinisk epidemiologi og risikovurdering av ingredienser i kosmetiske produkter.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Utdanning

1996-2000: Dr.Scient, The Effect of Particles on the Development of an Allergic Immune Response in a Mouse Model, Folkehelseinstutittet/Universitetet i Oslo

1987 – 1993: Cand.Scient, Development of an ELISA for the Detection of Anti-Cardiolipin Antibodies, AVH Rosenborg, Universitetet i Trondheim

Arbeidserfaring

2011 – dd: Seniorforsker, Avdeling for toksikologi og risiko, Folkehelseinstituttet

2005 – 2011: Forsker, Avdeling for miljøimmunologi, Folkehelseinstituttet

2000 – 2005: Postdoktor, Avdeling for miljøimmunologi, Folkehelseinstituttet

1993 – 1996: Vitenskapelig assistent/forsker, AXIS Biochemicals ASA

Øvrig faglig bakgrunn

2016 – 2022: Medlem av EU kommisjonens vitenskapskomite for forbrukertrygghet (SCCS)

2008 – 2018: Bestyrte daglig drift og utførte helsevurderinger forbundet med bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter ved Folkehelseinstituttet

2000 – dd: Forsker innen immuntoksikologi med hovedfokus på miljøfaktorer som risikofaktor for astma og allergisk sykdom, samt immunhemming. Har erfaring med både eksperimentell forskning og humane kohortstudier

Utvalgte publikasjoner

Skjerven HO, Lie A, Vettukattil R, Rehbinder EM, LeBlanc M, Asarnoj A, Carlsen KH, Despriee ÅW, Färdig M, Gerdin SW, Granum B, Gudmundsdóttir HK, Haugen G, Hedlin G, Håland G, Jonassen CM, Landrø L, Mägi CO, Olsen IC, Rudi K, Saunders CM, Skram MK, Staff AC, Söderhäll C, Tedner SG, Aadalen S, Aaneland H, Nordlund B, Lødrup Carlsen KC. Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. Lancet. 2022 Jun 25;399(10344):2398-2411. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00687-0.

SCCS members; Other experts. The SCCS Notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation, 11th revision, 30-31 March 2021, SCCS/1628/21. Regul Toxicol Pharmacol. 2021 Dec;127:105052. doi: 10.1016/j.yrtph.2021.105052.

SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Octocrylene (CAS No 6197-30-4, EC No 228-250-8), preliminary version of 15 January 2021, final version of 30-31 March 2021, SCCS/1627/21.

Granum B, Oftedal B, Agier L, Siroux V, Bird P, Casas M, Warembourg C, Wright J, Chatzi L, de Castro M, Donaire D, Grazuleviciene R, Småstuen Haug L, Maitre L, Robinson O, Tamayo-Uria I, Urquiza J, Nieuwenhuijsen M, Slama R, Thomsen C, Vrijheid M. Multiple environmental exposures in early-life and allergy-related outcomes in childhood. Environ Int. 2020 Nov;144:106038. doi: 10.1016/j.envint.2020.106038.

Granum B, Haug LS, Namork E, Stølevik SB, Thomsen C, Aaberge IS, van Loveren H, Løvik M, Nygaard UC. 2013. Pre-natal exposure to perfluoroalkyl substances may be associated with altered vaccine antibody levels and immune-related health outcomes in early childhood. J Immunotoxicol;10:373-9. doi: 10.3109/1547691X.2012.755580.