Trond Møretrø

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

Hygiene og smittestoffer

Trond har doktorgrad i mikrobiologi/bioteknologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er matbårne sykdomsfremkallende bakterier, hygiene inkludert vask og desinfeksjon samt prosesser i matindustrien.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Nofima

Utdanning

1987 – 1991: Ingeniør/ Cand mag., Akvateknologi, Bergen Ingeniørhøgskole

1992 – 1995: Cand Scient, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen

1995 – 2000: Dr. Scient, Institutt for kjemi og bioteknologi, Norges Landbrukshøgskole

Arbeidserfaring

1995 – 2000 –: Stipendiat, Matforsk

2000 – dd: Forsker Matforsk/Nofima

2002 – 2003 Gjesteforsker Oregon State University

2010 – 2011 Gjesteforsker Montana State University

Øvrig faglig bakgrunn

2007 – 2010: Medlem i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr, Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Utvalgte publikasjoner

Fagerlund, A., Langsrud, S., Moen, B., Heir, E., Møretrø, T. (2018). Complete genome sequences of six Listeria monocytogenes ST9 isolates from meat processing plants in Norway. Genome Announcements

Møretrø, T., Schirmer, B.C.T., Heir, E., Fagerlund, A., Hjemli, P. and Langsrud, S. (2017). Tolerance of L. monocytogenes to quaternary ammonium compounds may enhance growth in the food industry. International Journal of Food Microbiology, 241: 215-224

Fagerlund, A., Møretrø, T., Heir, E., Briandet, R., Langsrud, S. (2017). Cleaning and disinfection of biofilms composed of Listeria monocytogenes and background microbiota from meat processing surfaces. Applied and Environmental Microbiology, 83:e01046-17

Fagerlund, A., Langsrud, S., Heir, E., Mikkelsen, M.M, Møretrø, T. (2016). Biofilm matrix composition affects the susceptibility of food associated staphylococci to cleaning and disinfection agents. Frontiers in Microbiology 7:856. doi: 10.3389/fmicb.2016.00856

Møretrø, T., Vestby, L.K., Nesse, L.L., Hannevik, S.E., Kotlarz, K. and Langsrud, S. (2009). Evaluation of efficacy of disinfectants against Salmonella from the feed industry. Journal of Applied Microbiology,106: 1005-1012