Johan Stenberg

Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

Plantehelse

Johan har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er biologisk bekjempelse og interaksjoner mellom planter og skadegjørere – spesielt under klimaendringer.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i integrert plantevern, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Utdanning

2003 – 2008: Phd i økolog, Umeå universitet

Arbeidserfaring

2018 – Professor i integrert plantevern, SLU Alnarp

2018 – 2018: Universitetslektor, SLU Alnarp

2014 – 2018: Biträdande lektor, SLU Alnarp

2010 – 2014: FoAss, SLU Ultuna

2008 – 2010: Postdoc, SLU Ultuna

Øvrig faglig bakgrunn

2005: Predoc, Max-Planck-Institute for Chemical Ecology, Jena, Tyskland

Utvalgte publikasjoner

Stenberg et al. 2021. When is it biological control? A framework of definitions, mechanisms, and classifications. Journal of Pest Science 94: 665–676.

Stenberg, Ortiz. 2021. Focused Identification of Germplasm Strategy (FIGS): Polishing a rough diamond. Current Opinion in Insect Science 45:1-6

Karlsson Green, Stenberg, Lankinen. 2020. Making sense of Integrated Pest Management (IPM) in the light of evolution. Evolutionary Applications 13: 1791– 1805

Egan PA, Dicks LV, Hokkanen HMT & Stenberg JA. 2020. Delivering integrated pest and pollinator management. Trends in Plant Science 25: 577-589

Stenberg, J.A., 2017. A conceptual framework for integrated pest management. Trends in Plant Science 22: 759-769.