Ingrid Kvestad

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Ingrid har doktorgrad i ernæring og utvikling hos spedbarn i utviklingsland. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKM er nevrokognitiv utvikling, psykisk helse, ernæring og epidemiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker 1, Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, Vest, NORCE Norwegian Research Center AS, Bergen og Innlandet sykehus, Lillehammer

Utdanning

2011 - 2016: PhD, Universitetet i Bergen

1998 - 2003: Cand. Psychol, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2018 - dd: Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, Vest, NORCE Norwegian Research Center AS, forsker, fulltid

2020 - dd: Innlandet sykehus, forsker, deltid

2016 - 2018: Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, Vest, NORCE Norwegian Research Center AS, postdoktor

2010 - 2011: Johns Hopkins Universitet, konsulent, deltid

2006 - 2011: Bufetat, Hordaland, klinisk psykolog

2005 - 2006: BUPA, Helse Nordmøre og Romsdal, psykolog

2003 - 2005: PPT, Fana bydel, Bergen, psykolog

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av prosjektgruppe i VKM som gjennomførte nytte og risikovurdering av fisk i norsk kosthold, 2019

Utvalgte publikasjoner

Ulak, M., Kvestad, I., Chandyo, R. K., Schwinger, C., Basnet, S., Shrestha, M., ... & Strand, T. A. (2023). The effect of vitamin b12 supplementation on leukocyte telomere length in mildly stunted nepalese children: a secondary outcome of a randomized controlled trial. The Journal of Nutrition.

Chandyo, R. K., Kvestad, I., Ulak, M., Ranjitkar, S., Hysing, M., Shrestha, M., ... & Strand, T. A. (2023). The effect of vitamin B12 supplementation during pregnancy on infant growth and development in Nepal: a community-based, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet, 401(10387), 1508-1517.

Kvestad, I., Chandyo, R. K., Schwinger, C., Ranjitkar, S., Hysing, M., Ulak, M., Shrestha, M., Shrestha, L & Strand, T. A. (2022). Biomass fuel use for cooking in Nepalese families and child cognitive abilities, results from a community-based study. Environmental Research, 113265.

Strand, T. A., Ulak, M., Hysing, M., Ranjitkar, S., Kvestad, I., Shrestha, M., Ueland, P.M., McCann, A., Shrestha, P.S., Shrestha, L.S. & Chandyo, R.K. (2020). Effects of vitamin B12 supplementation on neurodevelopment and growth in Nepalese Infants: A randomized controlled trial. PLoS medicine, 17(12), e1003430.

Kvestad, I., Taneja, S., Upadhyay, R. P., Hysing, M., Bhandari, N., & Strand, T. A. (2020). Vitamin B12, folate, and cognition in 6-to 9-year-olds: a randomized controlled trial. Pediatrics.