Ingrid Kvestad

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Ingrid har doktorgrad i ernæring og utvikling hos spedbarn i utviklingsland. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKM er nevrokognitiv utvikling, psykisk helse, ernæring og epidemiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Utdanning

 

Arbeidserfaring

 

Øvrig faglig bakgrunn

 

Utvalgte publikasjoner