Eirill Ager-Wick

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Eirill har doktorgrad i veterinærmedisin. Hun har jobbet mye med ulike med molekylærbiologiske verktøy, både humant og hos fisk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMS fagområder er GMO.

Curriculum vitae

Stilling

Seksjonsleder, Seksjon for eksperimentell biomedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Utdanning

2009 – 2014: Doktorgrad i veterinærmedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

2005 – 2007: Mastergrad i bioteknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidl. UMB, nå NMBU). Masteroppgave ved Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet.

2002 – 2005: Bachelorgrad i bioteknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB, nå NMBU). Utveksling ved Makerere University, Uganda og Fakultet for biovitenskap, Universitetet i København.

Arbeidserfaring

2018 - dd: Seksjonsleder, Seksjon for eksperimentell biomedisin, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

2015 – 2019: Postdoktor (50% stilling over 4 år grunnet kombinasjon med administrativ stilling), Seksjon for biokjemi og fysiologi ( forskningsgruppe for molekylær regulering av reproduksjon fisk), Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Personlig stipend fra Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd. Forskningsprosjekt: Kjønnsmodning i Atlantisk laks. Medveileder for stipendiat.

2015 – 2018: Seniorrådgiver (EU prosjektadministrator, 50% stilling) for Marie Curie ITN prosjektet ‘Improved production strategies for endangered freshwater species, IMPRESS’, støttet av H2020 programmet i EU. Seksjon for biokjemi og fysiologi, Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

2014 – 2015: Postdoktor, Avdeling for molekylær onkologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet (fortsatte i 10% stilling ut 2015). Forskningsprosjekt: Biomarkører for DNA-metylering i kreft.

2009 – 2014: Stipendiat, Seksjon for biokjemi og fysiologi, Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskningsprosjekt: molekylære studier for kontroll av reproduksjon hos fisk.

2007 – 2009: Avdelingsingeniør, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet. Forskningsprosjekt: Mitokondriell biogenese under human cytomegalovirus infeksjon. Ansvarlig for drift av kjernefasilitet som produserte virale vektorer.

Øvrig faglig bakgrunn

2022 Member of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM), faggruppe GMO

2022 2022 Hovedveileder for stipendiat ved Veterinærhøgskolen, NMBU. Prosjekt: ‘The effect of light and temperature for salmon smoltification’.

2021 – Hovedveileder for stipendiat ved Veterinærhøgskolen, NMBU. Prosjekt: ‘The effect of environmental enrichment on model fish welfare to improve current husbandry protocols’.

2019 – 2022 Medveileder for stipendiat ved Veterinærhøgskolen, NMBU. Prosjekt: ‘Single cell transcriptomics in medaka pituitary’.

2020 – 2022 Leder av dyrevelferdsenheten og person med særskilt kontrollansvar ved forsøksdyravdelingen ved Veterinærhøgskolen, NMBU.

2020 – 2021 Emneansvarlig for flere emner i forsøksdyrlære for veterinær- og dyrepleierstudenter, samt videreutdanningskurs for forskere.

2019 – 2021 Medlem av evalueringskomité (3. opponent) for 2 PhD kandidater ved Veterinærhøgskolen, NMBU.

2019 – 2020 Medlem av dyrevelferdsenheten ved NMBU Veterinærhøgskolen. Oppfølging av pågående prosjekter som involverer forsøksdyr og evaluering av søknader til forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og søknadssystem i Mattilsynet.

2018 Organisering av vitenskapelig konferanse (ca 80 deltagere) ‘Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultuvation’, Arendal, juni 2018.

2017 – 2018 Lederutviklingsprogram for forsknings- og utdanningsledere i regi av NMBU.

2016 – 2019 Verneombud ved Seksjon for biokjemi og fysiologi, Institutt for basalfag og akvamedisin, NMBU Veterinærhøgskolen.

2009 – Undervisningserfaring for veterinærstudenter og dyrepleiere, samt veiledning av master- og PhD studenter.

Utvalgte publikasjoner

Pharo HD, Jeanmougin M, Ager-Wick E, et al. BladMetrix - a novel urine DNA methylation test with high accuracy for detection of bladder cancer in hematuria patients. Clin Epigenet 14, 115 (2022). doi: 10.1186/s13148-022-01335-2

Siddique K, Ager-Wick E, Fontaine R, Weltzien FA, Henkel CV. Characterization of hormone-producing cell types in the teleost pituitary gland using single-cell RNA-seq. Sci Data, 8(1):279, 28 Oct 2021. doi: 10.1038/s41597-021-01058-8

Fontaine R, Ager-Wick E, Hodne K, Weltzien FA. Plasticity in medaka gonadotropes via cell

proliferation and phenotypic conversion. J Endocrinol. 2020 Apr;245(1):21-37. doi: 10.1530/JOE-19-0405.

Fontaine R, Ager-Wick E, Hodne K, Weltzien FA. Plasticity of Lh cells caused by cell proliferation and recruitment of existing cells. J Endocrinol. 2019 240(2): 361–377. doi: 10.1530/JOE-18-0412.

Ager-Wick E, Henkel CV, Haug TM, Weltzien FA. Using normalization to resolve RNA-seq biases caused by amplification from minimal input. Physiol Genomics. 2014 46: 808-820. doi: 10.1152/physiolgenomics.00196.2013.