Eystein Skjerve

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Eystein har doktorgrad i veterinærmedisin. Hans nøkkelkompetanse i VKM er zoonotiske infeksjoner, med stor forskningsmessig erfaring fra studier av bakterielle, parasittære og virale sjukdommer hos dyr og mennesker. Han har forskningserfaring når det gjelder risikovurderingsmetodikk og har vært med flere perioder i VKMs gruppe for hygiene og smittestoffer.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i veterinær samfunnsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen

Utdanning

1983: veterinær fra Norges veterinærhøgskole

1987: Dr.Scient (phd), Norges veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

2015 - dd: Professor i veterinær samfunnsmedisin, Norges veterinærhøgskole (NVH) 

2000 - 2025: Professor i næringsmiddelbårne sjukdommers epidemiolog, Norges veterinærhøgskole (NVH) 

1987 - 2000: Førsteamanuensis i kjøtthygiene og kjøttkontroll, Norges veterinærhøgskole (NVH) 

1983 - 1987: Vitenskapelig assistent i næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole (NVH) 

Andre:

2006: Rådgiver i helsedirektoratet Gjesteforsker ved University of Utrecht, Nederland

1989 - 1990: Gjesteforsker ved University of Utrecht, Nederland

1997 - 1998: Gjesteforsker ved University of California Davis

2014 - 2023: Gjesteprofessor ved Cornell University

Øvrig faglig bakgrunn

Diplomat i European College of Veterinary Public Health; Associate editor I BMC Veterinary Research, Medlem i Society of Veterinary Epidemiolgy and Preventive Medicine og International Society of Veterinary Epidemiology and Economics.

Rådgiver/ VKM: Mangeårig rådgiver for Statens næringsmiddeltilsyn 1994-2004. Medlem i flere perioder i faggruppe for hygiene og smittestoffer VKM

Utvalgte publikasjoner

Hartnack, S., et al., Additive Bayesian networks for antimicrobial resistance and potential risk factors in non-typhoidal Salmonella isolates from layer hens in Uganda. BMC Vet Res, 2019. 15(1): p. 212.

Mwakapeje, E.R., et al., Ecological niche modeling as a tool for prediction of the potential geographic distribution of Bacillus anthracis spores in Tanzania. Int J Infect Dis, 2019. 79: p. 142-151.

Welekidan, L.N., et al., Characteristics of pulmonary multidrug-resistant tuberculosis patients in Tigray Region, Ethiopia: A cross-sectional study. PLoS One, 2020. 15(8): p. e0236362.

Welekidan, L.N., et al., Frequency and patterns of first- and second-line drug resistance-conferring mutations in Mycobacterium tuberculosis isolated from pulmonary tuberculosis patients in a cross-sectional study in Tigray Region, Ethiopia. J Glob Antimicrob Resist, 2021. 24: p. 6-13.

Bumbangi, F.N., et al., Evidence of Community-Wide Spread of Multi-Drug Resistant Escherichia coli in Young Children in Lusaka and Ndola Districts, Zambia. Microorganisms, 2022. 10(8).