Jan Engelsen Brinchmann

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler

Genmodifiserte organismer - legemidler

Curriculum vitae

Stilling

Overlege og qualified person (QP), Seksjon for ex vivo cellelaboratoriet, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet i 30% stilling. For øvrig pensjonist.

Utdanning

1992 – 1995: Post doc, Institutt for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet

1987 - 1991: Dr. med. Universitetet i Oslo/ Institutt for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet

1987: Godkjent spesialist i indremedisin

1970 – 1976: Cand. med. Royal College of Surgeons in Ireland

Arbeidserfaring

2023 – dd: Overlege og qualified person (QP), Seksjon for ex vivo cellelaboratoriet, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet i 30% stilling.

1995 – 2023: Forsker og seksjonsleder, Seksjon for ex vivo cellelaboratoriet, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

1985 – 1986: Assistentlege, Akershus universitetssykehus, medisinsk avdeling

1982 – 1985: Registrar (reservelege), medisinsk avdeling, Woden Valley Hospital og Royal Canberra Hospital, Canberra, Australia

1979 – 1981: Assistentlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus

1978 – 1979: Lege/militærtjeneste, Norges idrettshøyskole

1977 – 1978: Turnustjeneste, Nordland sentralsykehus og Sørfold kommune

Øvrig faglig bakgrunn

Veiledet 5 PhD-studenter innen fagfeltet HIV-immunologi og –virologi, gentransduserte T-celler og generell immunologi

Veiledet 10 PhD-studenter innen fagfeltet tissue engineering/regenerativ medisin, stamceller, epigenetikk og mikro-RNA

Etablerte og ledet landets første Good manufacturing practice (GMP)-regulerte renromslaboratorium for produksjon av celler for behandlingsformål. Har produsert kondrocytter og stamceller, forbereder nå produksjon av genmodifiserte celler. Er laboratoriets Qualified person (QP).

Utvalgte publikasjoner

Comparison between articular chondrocytes and mesenchymal stromal cells for the production of articular cartilage implants. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Frerker N, Karlsen TA, Stensland M, Nyman TA, Rayner S, Brinchmann JE. Front Bioeng Biotechnol. 2023 Feb 21;11:1116513. doi: 10.3389/fbioe.2023.1116513. eCollection 2023.

Multi-pathway Protective Effects of MicroRNAs on Human Chondrocytes in an In Vitro Model of Osteoarthritis. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Al-Modawi RN, Brinchmann JE, Karlsen TA. Mol Ther Nucleic Acids. 2019 Sep 6;17:776-790. doi: 10.1016/j.omtn.2019.07.011. Epub 2019 Jul 26.

microRNA-140 Inhibits Inflammation and Stimulates Chondrogenesis in a Model of Interleukin 1β-induced Osteoarthritis. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Karlsen TA, de Souza GA, Ødegaard B, Engebretsen L, Brinchmann JE. Mol Ther Nucleic Acids. 2016 Oct 11;5(10):e373. doi: 10.1038/mtna.2016.64.

Integrative analysis of 111 reference human epigenomes. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Roadmap Epigenomics Consortium, et al. Nature. 2015 Feb 19;518(7539):317-30. doi: 10.1038/nature14248.

Intracoronary injection of mononuclear bone marrow cells in acute myocardial infarction. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Lunde K, Solheim S, Aakhus S, Arnesen H, Abdelnoor M, Egeland T, Endresen K, Ilebekk A, Mangschau A, Fjeld JG, Smith HJ, Taraldsrud E, Grøgaard HK, Bjørnerheim R, Brekke M, Müller C, Hopp E, Ragnarsson A, Brinchmann JE, Forfang K.N Engl J Med. 2006 Sep 21;355(12):1199-209. doi: 10.1056/NEJMoa055706.