Aksel Bernhoft

Medlem av faggruppen for fôr

Fôr

Aksel har doktorgrad i toksikologi og bakgrunn som veterinær. Nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er veterinærtoksikologi, miljøtoksikologi, fôrtrygghet og husdyrernæring.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker

Utdanning

1994: PhD i miljøtoksikologi fra Norges veterinærhøgskole1988: Veterinær fra Norges veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

1995 - dd: forsker/seniorforsker Veterinærinstituttet

1989 - 1995: stipendiat/amanuensis/førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole

1988 - 2011: privatpraktiserende dyrlege på deltid 

Øvrig faglig bakgrunn

2006 – dd: rådgiver for Kriseutvalget for atomberedskap

2005 - dd: Medlem av Komite for geomedisin – mat, miljø, helse, Vitenskapsakademiet (leder 2013 – dd.).

2004 – 2014: medlem av VKM, faggruppe for fôr (leder 2010 – 2014)

2004 – 2009: medlem av arbeidsgrupper i EFSA

Tillitsvalgt på Veterinærinstituttet i flere år for Forskerforbundet og senere for DNV.

2004 - 2005: fungerende seksjonsleder Veterinærinstituttet

Europeisk registrert toksikolog (EUROTOX) fra 2016.

Utvalgte publikasjoner

Bernhoft A, Wang J, Leifert C. 2022. Effect of organic and conventional cereal production methods on Fusarium head blight and mycotoxin contamination levels. Review. Agronomy 12, 797.

Windahl U, Åberg AT, Kryuchkov F, Lundgren S, Tegner C, Dreimanis K, Koivisto S, Simola O, Sandvik M, Bernhoft A. 2022. Alpha-chloralose poisoning in cats in three Nordic countries - the importance of secondary poisoning. BMC Vet Res. 18:334.

Falk M, Bernhoft A, Reinoso-Maset E, Salbu B, Lebed P, Framstad T, Fuhrmann H, Oropeza-Moe M. 2020. Beneficial antioxidant status of piglets from sows fed selenomethionine compared with piglets from sows fed sodium selenite. J Trace Elem Med Biol 58:126439.

Bernhoft A, Høgåsen HR, Rosenlund G, Moldal T, Grove S, Berntssen MHG, Thoresen SI, Alexander J. 2018. Effects of dietary deoxynivalenol or ochratoxin A on performance and selected health indices in Atlantic salmon (Salmo salar). Food Chem Toxicol 121:374-386.

Høgåsen HR, Ørnsrud R, Knutsen HK, Bernhoft A. 2016. Lead intoxication in dogs: risk assessment of feeding dogs trimmings of lead-shot game. BMC Vet Res12:152.