Håvard Steinshamn

Leder av faggruppen for fôr, og medlem av hovedkomiteen. Dr. Scient.

Fôr, Hovedkomiteen

Håvard har doktorgrad i plantekultur. Hans nøkkelkompetanse er innenfor VKMs fagområde er sammenhengen mellom egenskaper hos fôr og fôring og innholdsstoffer i produkter hos drøvtyggere

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforskar, Norsk institutt for bioøkonomi, Avdeling fôr og husdyr, Tingvoll

Utdanning

1991 – 1997: Dr. scient. i plantekultur, Norges landbrukshøgskole

1980 – 1984: Cand. Agric., Norges landbrukshøgskole

Arbeidserfaring

2003 – dd: Forskar ved Norsk senter for økologisk landbruk, seinare Bioforsk og Norsk institutt for bioøkonomi, Tingvoll

1998 – 2003: Forskar, Norges landbrukshøgskole, Ås

1991 – 1997: Doktorgradstudent og undervisning, Norges landbrukshøgskole, Ås

1989 – 1991: Prosjektleiar, Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll

1987 – 1989: Forsøksringleiar, Indre Nordmøre forsøksring, Tingvoll

1986 – 1987: Heradsagronom, Tingvoll

Øvrig faglig bakgrunn

Prosjektleiar for forskingsprosjekt der ein har undersøkt samanhengen mellom eigenskapar hos fôr og innhaldsstoff i produkt og helse hos drøvtyggarar.

Utvalgte publikasjoner

Adler, S.A, Purup, S., Hansen-Møller, J., Thuen, E., Gustavsson, A.-M., Steinshamn, H. 2014. Phyto-oestrogens and their metabolites in milk produced on two pastures with different botanical composition. Livestock Science, 163, 62-68.

Kidane, A., Nesheim, I.L., Larsen, H.J.S., Thuen, E., Jensen, S.K., Steinshamn, H. 2015. Effects of supplementing mid-lactation dairy cows with seaweed and vitamin E on plasma and milk α-tocopherol and antibody response to immunization. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 153, 929–942.

Njåstad, K.M., Adler, S., Hansen-Møller, J., Thuen, E., Gustavsson, A.M. & Steinshamn, H. 2014. Gastro-instinal metabolism of phytoestrogens in lactating dairy cows fed silages with different botanical composition. Journal of Dairy Science, 97, 7735-7750.

Novoa-Garridoa, M, Aanensen. L., Lind. V., Larsen, H.J.S., Jensen, S.K., Govasmark, E., Steinshamn, H. 2014. Immunological effects of feeding macroalgae and various vitamin E supplements in Norwegian White Sheep-ewes and their offspring. Livestock Science, 167, 126-136.

Steinshamn, H., Purup, E., Thuen, E., & Hansen-Møller, J. 2008. Effects of clover-grass silages and concentrate supplementation on the content of phytoestrogens in dairy cow milk. Journal of Dairy Science, 90, 2715-2725.