Line Nybakken

Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

Plantehelse

Line har doktorgrad i botanisk økofysiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er botanisk økofysiologi, kjemisk økologi, skogøkologi, arktisk og alpin økologi, effekter av klima- og miljøendringer på planter.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utdanning

1999 – 2003: Dr. scient., Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole

1993 – 1998: Cand. Agric./Skogkandidat, Institutt skogfag, Norges landbrukshøgskole

Arbeidserfaring

2015 – d.d: Professor i skogøkologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2011 – 2015: Førsteamanuensis i skogøkologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2008 – 2011: Forsker, University of Eastern Finland (Joensuu)

2004 – 2006: Post doc, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap

1999 – 2003: Doktorgradskandidat Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole

1998 – 1999: Lærer i skogbruk og avdelingsleder skog, Stend Jordbruksskule

Utvalgte publikasjoner

Birkemoe T, Nybakken L, Andelic M, Tangnæs MJ, Sverdrup-Thygeson A, Kauserud H, Jacobsen R. 2021. Secondary metabolites and nutrients explain fungal community composition in aspen wood. Fungal Ecology 59: 101115

Nybakken L, Fløistad IS, Magerøy M, Lomsdal M, Strålberg S, Krokene P, Asplund J. 2021. Constitutive and inducible chemical defences in nursery-grown and naturally regenerated Norway spruce (Picea abies) plants. Forest Ecology and Management 491: 119180

Nybakken L, Lie MH, Julkunen-Tiitto R, Asplund J, Ohlson M. 2018. Fertilization changes chemical defense in needles of mature Norway spruce (Picea abies). Frontiers in Plant Science 9: 770

Nissinen K, Virjamo V, Randriamanana T, Sobuj N, Sivadasan U, Mehtätalo L, Beuker E, Julkunen-Tiitto R, Nybakken L. 2017. Responses of growth and leaf phenolics in European aspen (Populus tremula L.) to climate change during juvenile phase change. 2017. Canadian Journal of Forest Research. 7: 1350–1363

Strømme, C. B., Julkunen-Tiitto, R., Krishna, U., Lavola, A., Olsen, J.E., Nybakken, L. 2014. UV-B and temperature enhancement affect spring and autumn phenology in Populus tremula. Plant, Cell & Environment 38:867-877.