Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Alle meldinger fra EFSA

 • 28.07.2018

  Mulig sammenheng mellom spiseklar mat og salmonella

  Salmonellautbrudd kan ha sammenheng med inntak av spiseklar mat. Det konkluderer Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, i en ny rapport.
  Les mer
 • 25.07.2018

  Stabile nivåer av plantevernmiddelrester i mat

  Frukt og grønt som selges og spises i Europa er stort sett fri for rester av planevernmidler, eller inneholder mengder av rester under tillatt nivå. Det viser den siste analysen av plantevernmiddelrester i mat fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

  Les mer
 • 11.07.2018

  Afrikansk svinepest: vurderer tiltak for å forebygge spredning

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har identifisert strategier for å kontrollere villsvinbestanden i ulike stadier av en epidemi av afrikansk svinepest (ASF): hva skal gjøres før, under og etter. Villsvin er kjent for å spille en viktig rolle i spredning av sykdommen.
  Les mer
 • 04.07.2018

  Veiledning om nanoteknologi i mat og fôr 

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet en praktisk veiledning for å kunne vurdere trygg bruk av nanoteknologi i mat og fôr.  
  Les mer
 • 04.07.2018

  Listeriautbrudd kan skyldes frossen mais

  Frossen mais, og muligens også andre frosne grønnsaker, er sannsynlige kilder til Listeria-utbruddet som har rammet Sverige, Danmark, Finland, Østerrike og Storbritannia siden 2015.
  Les mer
 • 29.06.2018

  Plantevernmiddelrester: nye råd om mat til spedbarn og småbarn

  EFSA har utarbeidet anbefalinger for å beskytte spedbarn under 16 uker mot potensiell risiko fra plantevernmiddelrester i mat.

  Les mer
 • 26.06.2018

  Coctaileffekter: veileder på høring

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) ønsker innspill til et utkast til veileder om harmoniserte metoder for å vurdere risiko for coctaileffekter.
  Les mer
 • 21.06.2018

  Vurderer grunnlaget for bruk av neonicotinoider i nødstilfeller 

  Les mer
 • 07.06.2018

  Ny veiledning om hormonforstyrrere 

  Les mer
 • 18.05.2018

  Har gått gjennom tillatte grenseverdier for glyfosat

  Les mer
 • 16.05.2018

  Opiumalkaloider i valmuefrø: oppdatert vurdering

  Les mer
 • 08.05.2018

  EFSA ønsker tilbakemelding på kommunikasjon av usikkerhet i vitenskapelige vurderinger 

  Les mer
 • 07.05.2018

  EFSA-rapport om fipronil i egg og kylling

  742 prøver fra egg og kylling inneholdt rester av insektmiddelet fipronil som overskrider lovlige nivåer. Det fremgår av en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.
  Les mer
 • 07.05.2018

  Mest bekymret for kjente trusler mot mattryggheten 

  Europeiske forbrukere er mer bekymret for kjente enn for nye trusler mot mattryggheten.
  Les mer
 • 19.04.2018

  EFSA har vurdert risiko ved katekiner fra grønn te

  Det er generelt trygt med katekiner fra grønn te som drikke. Doser på eller over 800 mg katekiner per dag fra kosttilskudd med grønn te-ekstrakt kan innebære en risiko for negative helseeffekter på leveren.
  Les mer
 • 22.03.2018

  Frossen mais sannsynlig kilde til utbrudd av Listeria monocytogenes

  Les mer
 • 28.02.2018

  Plantevernmidler med neonikotinoider utgjør risiko for bier

  De fleste bruksområdene for neonikotinoider utgjør en risiko for villbier og honningbier. Det er hovedkonklusjonen i tre oppdaterte vurderinger fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.
  Les mer
 • 28.02.2018

  Antimikrobiell resistens i bakterier fortsatt høy hos mennesker, dyr og i mat 

  Zoonotiske bakterier fra mennesker og dyr viser fortsatt motstand mot antimikrobielle midler. Det viser en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, ECDC. 
  Les mer
 • 20.02.2018

  Lumpy skin disease: vaksinasjon gir færre utbrudd

  Vaksinasjon mot lumpy skin disease førte til at utbrudd av sykdommen falt med 95 prosent fra 2016 – 2017 på Balkan.
  Les mer
 • 07.02.2018

  Etterspør offentlige investeringer i forskning om trygg mat

  Nasjonale myndigheter for mattrygghet i alle EU-land, Island og Norge ber om mer offentlig investering i forskning om trygg mat.
  Les mer
 • 01.02.2018

  EFSA-konferanse: vitenskap, mat og samfunn

  Samspillet mellom vitenskap, risikovurdering og politikk er blitt stadig mer komplisert. Vi stoler mindre på vitenskapen, og diskusjoner blir ofte polarisert og politisert.
  Les mer
 • 01.02.2018

  EFSA-direktør advarer mot svekkelse av tillit til myndighetsorgan

  -Ikke angrip vitenskapelige institusjoner for å oppnå politisk gevinst. Svekkelse av tillit til offentlige myndighetssorgan styrker ikke demokratiet, advarer EFSAs direktør Bernhard Url i et innlegg i Nature.
  Les mer
 • 26.01.2018

  Ny tilnærming til usikkerhet skal gjøre vurderinger mer robuste og transparente

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utviklet en ny måte å vurdere og ta hensyn til usikkerhet i risikovurderinger. Veiledningen kan brukes innen ulike fagområder.
  Les mer
 • 24.01.2018

  Antall Listeria monocytogenes-infeksjoner øker i utsatte grupper 

  Antallet tilfeller av Listeria monocytogenes har økt blant to grupper: personer over 75 og kvinner i alderen 25-44 år. Blant kvinner mellom 25-44 år er omtrent halvparten av tilfellene relatert til graviditet.  
  Les mer
 • 22.01.2018

  Veiledning for risikovurdering av nanomaterialer på åpen høring

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker innspill til et utkast til veiledning for hvordan nanomaterialer skal risikovurderes. Frist for å sende innspill er 4. mars 2018.
  Les mer
 • 22.01.2018

  Fransk morsmelkserstatning og utbrudd av Salmonella Agona

  EFSA og ECDC mener tilbakekalling av franskprodusert morsmelkserstatning vil redusere risiko for infeksjon av Salmonella Agona blant spedbarn.

  Les mer
 • 15.01.2018

  Trygt inntak av 3-MCPD i vegetabilske oljer og mat er revidert

  EFSA har oppdatert vurderingen av 3-monochloropropanediol (3-MCPD) og beslektede 3MCPD-estere fra 2016.
  Les mer
 • 18.12.2017

  Salmonellautbrudd i flere europeiske land koblet til egg fra Polen

  Les mer
 • 18.12.2017

  EFSA med ny farevurdering av bisfenol A

  Les mer
 • 12.12.2017

  Antall rapporterte tilfeller av Salmonella øker i Europa

  Les mer
 • 11.12.2017

  EFSA og ECHA ønsker innspill på veiledning for identifisering av hormonsforstyrrende stoffer

  En veiledning for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i pesticider og biocider er lagt ut på offentlig høring. Det er den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) som inviterer til høring.
  Les mer
 • 30.11.2017

  Lav forekomst av prionsykdommer i Europa 

  Det er lav forekomst av overførbare spongiforme encefalopatier, det vil si prionsykdommer, i Europa. Det bekrefter den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en ny rapport.  
  Les mer
 • 15.11.2017

  Søker kandidater og vertsinstitusjoner til EU-FORA

  EFSA søker etter kandidater og vertsinstitusjoner til stipendprogrammet EU-FORA. Programmet tar først og fremst for seg kjemiske og mikrobiologiske risikovurderinger innenfor matområdet. 
  Les mer
 • 08.11.2017

  Afrikansk svinepest: viktig å dele beste praksis for å stoppe spredning

  Deling av beste praksis, som metoder for å påvise sykdommen tidlig og strenge regler for kriseberedskap, er avgjørende for å stoppe spredning av afrikansk svinepest.
  Les mer
 • 26.10.2017

  Liste over indikatorbakterier mot viktige antimikrobielle midler

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) har utarbeidet en liste over indikatorbakterier. Listen kan brukes i bekjempelse av antimikrobiell resistens.
  Les mer
 • 25.10.2017

  EFSA opprettholder helsebekymring om furan i mat

  Eksponering for furan og metylfuran i mat kan på lang sikt føre til leverskade. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i en vitenskapelig uttalelse.
  Les mer
 • 17.10.2017

  Trekkfugler sannsynlig spredningsvei for fugleinfluensa 

  Trekkfugler som krysser de nordøstlige og østlige grensene til EU, er den mest sannsynlige spredningsveien for fugleinfluensa til Europa.
  Les mer
 • 06.10.2017

  EFSA ønsker innspill på referanseverdier for inntak av natrium

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har lagt ut utkast til referanseverdier for inntak av natrium på offentlig høring. Høringsfrist er 12. november 2017.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EU-rapport: Flere bevis på forbindelsen mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistens

  Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelverket (EMA) og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) er bekymret for konsekvenser av bruk av antibiotika, som har ført til økning i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier. En ny fellesrapport fra de tre byråene presenterer nye data om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, og vurderer innføring av forbedret overvåkning over hele Europa.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Offentlig høring om vurderingen av genotoksisitet

  24. juli åpnet EFSA opp for offentlig høring vedr. utkastet til en vitenskapelig uttalelse fra vitenskapskomiteen om vurderingen av genotoksisitet i tilsetningsstoffer i mat og fôr.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Offentlig høring om Listeria i ferdigmat

  24. juli åpnet EFSA opp for offentlig høring vedr. den vitenskapelige vurderingen av ferdigmat kontaminert med Listeria monocytogenes og relatert risiko for human helse i EU. Fristen for innsending av kommentarer er 29. september i år.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Forskere undersøker opphavet til isolerte tilfeller av BSE

  Tiltakene mot kugalskap (bovin spongiform encefalopati, BSE ) etter epidemien på 1980-tallet har gitt en betydelig nedgang i sykdomstilfeller hos storfe i Europa. Det blir imidlertid stadig rapportert om enkelttilfeller i EU-landene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer mat tilsatt med glutamat

  EFSA har fastsatt akseptable inntaksnivåer for glutaminsyre og glutamat som tilsetningsstoffer i mat etter å ha gjennomført en reevaluering av stoffenes mattrygghet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Rått eller dårlig tilberedt svinekjøtt er hovedkilden til hepatitt E-infeksjon

  Inntak av rått eller dårlig tilberedt kjøtt er den hyppigste årsaken til hepatitt E-infeksjoner i EU-landene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ønsker innspill til planen til den neste oppdaterte risikovurderingen av BPA

  EFSA, Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, ønsker innspill til planen om hvordan den neste oppdaterte risikovurderingen av bisfenol A (BPA) skal utføres.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Vurdering av stoffer i spedbarnsmat

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har laget en veileder for vurdering av stoffer i spedbarnsmat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med tilleggsveiledning for vurdering av genomodifiserte planter

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet et tillegg til dagens veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter (GMP) med hensyn på negative immunreaksjoner og allergenisitet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert nitrat og nitritt som tilsetningsstoffer i mat

  Natrium- og kaliumsalter av nitritt og nitrat (E249-252) er godkjent som tilsetningsstoffer i mat i EU. De brukes blant annet for å hindre vekst av mikrooganismer i maten og da spesielt bakterien Clostridium botulinum, og for å holde kjøtt rødt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-vurdering om salmonella i sesamfrø

  47 personer i fem EU-land ble berørt av et utbrudd av en ny serotype Salmonella enterica. Ifølge den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, er smittekilden sannsynligvis sesamfrø.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker eksperter til sine fagpanel

  Les mer
 • 30.08.2017

  Trygt med tilskuddsblandinger med lavere proteininnhold

  Det er trygt å gi friske spedbarn i Europa tilskuddsblanding med proteininnhold på minimum 1,6 g/100 kcal, laget av melk fra ku eller geit, sier den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority, EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Interaktive kart om insektoverførte sykdommer

  Hvordan sprer insekter sykdom fra land til land? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har lansert 36 interaktive kart som viser hvordan, og risikoen for at EU-land rammes.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny metode for å beregne forbrukernes eksponering for enzymer som brukes i matproduksjon

  EFSA har utviklet en mer nøyaktig metode for å beregne forbrukernes eksponering for enzymer som brukes i matproduksjon. Det er EFSAs ekspertpanel Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF) som har utviklet metoden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Lite plantevernmiddelrester i europeisk mat

  Mat som spises i Europa er stort sett uten rester av plantevernmidler, eller inneholder så lite rester at det er innenfor grensen for hva som er tillatt. Det fremgår av en vitenskapelig rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vil utrede nye maksimumsgrenser for sukkertilsetning i mat

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), vil vurdere nye maksimumsgrenser for tilsetning av sukker i mat. Etter planen vil nye anbefalinger være klare i februar 2020.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Afrikansk svinepest sprer seg langsomt

  Afrikansk svinepest sprer seg langsomt i de baltiske land og i Polen, viser rapporteringer fra medlemslandene i EU. Det fremgår av en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA).
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny metode for å belyse mulig sammenheng mellom eksponering for kjemikalier og dårlig helse

  Kan vi få dårlig helse hvis vi eksponeres for kjemikalier, som for eksempel plantevernmidler?
  Les mer
 • 30.08.2017

  Blåtunge: EFSA vurderer kontrolltiltak 

  Det eneste effektive tiltaket for å utrydde virussykdommen blåtunge (bluetongue) er massevaksinasjonsprogrammer som varer i minst fem år, kombinert med et forbedret og kontinuerlig system for overvåking.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Kraftig nedgang i antall rapporterte Salmonella-tilfeller

  Det har vært en kraftig nedgang i antall rapporterte tilfeller av Salmonella Enteritidis etter at det ble gjennomført kontrolltiltak høsten 2016.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Undersøkelse om bevissthet rundt antimikrobiell resistens

  Er det gjort nok for å kontrollere eller hindre overforbruk av antimikrobielle midler hos husdyr?
  Les mer
 • 30.08.2017

  Fortsatt høy forekomst av antimikrobiell resistens i EU

  Det er fortsatt høy forekomst av bakterier som er resistente mot antimikrobielle midler hos mennesker, dyr og i mat i EU. Det viser en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).
  Les mer
 • 30.08.2017

  Oppdatert veileder for søknader om helsepåstander

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har oppdatert den tekniske veilederen for søknader om helsepåstander.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA: OpenFoodTox – en ny database med informasjon om stoffer i mat

  OpenFoodTox er en ny database fra EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet). Databasen gir en samlet informasjon om mer enn 4400 stoffer i mat og fôr fra mer enn 1650 av EFSA sine vitenskapelige uttalelser.
  Les mer
 • 30.08.2017

  På tide å redusere, erstatte og revurdere bruken av antimikrobielle midler til dyr

  Vi må redusere bruken av antimikrobielle midler hos matproduserende dyr, erstatte bruken der det er mulig og tenke nytt rundt produksjonssystemet for oppdrettsdyr for å sikre fremtiden for dyre- og folkehelsen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny rapport om skrantesyke fra EFSA

  Skrantesyke vil kunne spres til EU-land ved at levende hjortedyr blir transportert eller vandrer fra Norge til Sverige og Finland.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Seks tilfeller av botulisme knyttet til inntak av tørket og saltet fisk

  Tyske og spanske myndigheter har rapportert om seks tilfeller av matbåren botulisme i november og desember 2016. Alle tilfellene er knyttet til inntak av tørket og saltet fisk fra Russland.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Fugleinfluensa: biosikkerhetstiltak er viktig for å beskytte fjørfebesetninger

  Streng håndheving av biosikkerhetstiltak er den mest effektive måten å hindre at høypatogen influensa A (H5N8) smitter til fjørfebesetninger. Det viser en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Antall infeksjoner forårsaket av Listeria stabil, men hyppig rapportert blant eldre

  Antall personer som rammes av listeriose i Europa har vært stabilt fra 2014 til 2015, etter at omfanget har vært økende siden 2008. Det fremgår av den årlige rapporten om næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med ny rapport om kjemikalier i mat

  En ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gir oversikt over data om kjemikalier i mat. Rapporten er basert på EFSAs årlige rapporter om rester av plantevernmidler i mat og rester av legemidler til dyr i kjøtt. Den inneholder også data om eksponering for prosessfremkalte stoffer.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EU-FORA – Nytt stipendprogram innenfor matområdet fra EFSA

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) søker nå etter både kandidater og vertsinstitusjoner som ønsker å være med i programmet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Lav forekomst av prionsykdommer i EU

  Forekomsten av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) blant kyr, sau og geit er lavt i EU. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority, EFSA) i en oppsummering.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nye utbrudd av fugleinfluensa blant ville fugler og fjørfe

  Det har blitt rapportert om nye utbrudd av fugleinfluensa blant ville fugler og fjørfe i Ungarn, Polen, Kroatia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark og Nederland siden slutten av oktober 2016.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Erukasyre mulig helserisiko for barn med høyt inntak

  Erukasyre utgjør en mulig helserisiko for barn under 10 år som spiser store mengder mat som inneholder erukasyre. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en ny rapport. Erukasyre innebærer ingen helserisiko for forbrukere flest, ettersom gjennomsnittlig inntak ligger langt under tolerabelt inntak.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med veiledning om ny og tradisjonell mat fra den tredje verden

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority, EFSA, har publisert to veiledninger om ny og tradisjonell mat fra den tredje verden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  97 prosent av Europas mat innenfor tillatte grenseverdier for plantevernmiddelrester 

  Mer enn 97 prosent av matvareprøvene som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har vurdert, er innenfor tillatte grenseverdier for rester av plantevernmidler. 55 prosent av prøvene viste ingen funn av sporbare rester. Funnene er del av EFSAs årlige rapport om plantevernmiddelrester i mat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med referanseverdi for d-vitamin

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet referanseverdier for inntak av vitamin D. Matmyndighetene i europeiske land kan bruke referanseverdiene når de skal gi råd til forbrukerne.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Åpen høring om veiledningsdokument om eksponering for kjemiske blandinger

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, skal ha åpen høring om utkast til mandat for et fremtidig veiledningsdokument om “Harmonisation of risk assessment methodologies for human health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals”.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Salmonellautbrudd i flere europeiske land

  Det har blitt rapporter tilfeller av Salmonella Enteritidis i flere europeiske land mellom 1. mai og 12. oktober 2016.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har gjennomgått to nye studier på BPA

  Nye data bekrefter EFSAs tidligere konklusjon om at bisfenol A (BPA) kan påvirke immunsystemet hos dyr. Dataene er for usikre til å kunne trekke konklusjoner om BPA kan påvirke menneskers helse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Re-evaluering av fargestoffer i mat

  Alle matfarger som ble tillat brukt i mat før 2009 er nå re-evaluert. Det er den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority, EFSA) som har re-evaluert disse matfargene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med råd om kolin i kosten

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authority, EFSA - har utarbeidet referanseverdier for daglig inntak av kolin. Kolin bidrar blant annet til opprettholdelse av normal leverfunksjon.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert maksimumsnivået for kobber i dyrefôr

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), anbefaler at maksimumsnivået for hvor mye kobber som er tillatt i dyrefôr endres.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Vaksinasjon mest effektivt tiltak for å kontrollere spredningen av lumpy skin disease

  Ifølge den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), er vaksinasjon av storfe det mest effektive tiltaket for å kontrollere spredningen av lumpy skin disease.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nordisk initiativ for maksimumsgrense for sukkermengde i mat

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Euroepan Food Safety Authority (EFSA), vil diskutere maksimumsgrense for tilsetting av sukker i mat og drikke. Det skjer etter et initiativ fra mattrygghetsmyndigheter i de fem nordiske landene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med uttalelse om lagring og transport av kjøtt

  Bakterier som forringer matkvaliteten under lagring og transport av ferskt kjøtt, vokser raskere enn sykdomsfremkallende bakterier. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA).
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med uttalelse om mikro- og nanoplast i mat

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), har publisert en uttalelse om mikro- og nanoplast i mat, med spesielt fokus på sjømat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker traineer

  Er du nyutdannet og ønsker internasjonal erfaring? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), søker traineer.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker medlemmer til to fagpanel

  Har du erfaring fra risikovurdering av kjemiske stoffer? Ønsker du å gjøre en forskjell for å trygge maten i Europa?
  Les mer
 • 30.08.2017

  Prosessfremkalte stoffer i vegetabilske oljer og matvarer

  Glyserolbaserte prosessfremkalte stoffer som finnes i palmeolje, andre vegetabilske oljer, margarin og enkelte bearbeidede matvarer, gir grunn til helsemessige bekymringer. Bekymringene gjelder barn og unge med gjennomsnittlig inntak og for alle aldersgrupper med høyt inntak.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Fare for cyanidforgiftning ved å spise rå aprikoskjerner

  Kjernen i aprikosen inneholder en forbindelse som omdannes til cyanid i kroppen. EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) har vurdert hvor mange aprikoskjerner vi kan spise før det kan gi helseskade.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA gjør en ny vurdering av bisfenol A (BPA) og mulige effekter på immunsystemet

  I en ny rapport fra Nederland rådes forbrukerne til å redusere eksponeringen for BPA. EFSA setter derfor ned en gruppe med eksperter for å vurdere ny kunnskap om bisfenol A (BPA) og mulige effekter på immunsystemet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Behandling fjerner ikke Xylella fra oliventrær, men kan redusere symptomene

  Test av ulike behandlinger av syke oliventrær, viser at symptomene på Xylella fastidiosa ble redusert. Patogenet ble ikke fjernet fra syke planter.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Behov for mer data om sulfitter

  EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority), har vurdert sju ulike sulfitter. EFSA anbefaler at ADI-verdien for samlet inntak av stoffene revurderes i løpet av fem år, når nye studier er gjennomført og nye data er tilgjengelige.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Utbrudd av smitte med shigatoksinproduserende E. coli som forårsaker hemolytisk-uremisk syndrom i Romania og Italia

  Det er rapportert om at flere tilfeller av smitte med shigatoksinproduserende E.coli (STEC) har forårsaket hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) i Romania de to siste månedene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny rapport fra EFSA og WHO om bruk av TTC

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert en ny rapport om bruk av "Threshold of Toxicological Concern" (TTC)-metoden i risikovurdering.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier øker i Europa

  Forekomsten av antibiotikaresistente Salmonella - og Campylobacter -bakterier hos mennesker og dyr øker i Europa. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA og medlemslandene har ferdigstilt sin revurdering av glyfosat

  Det er usannsynlig at glyfosat utgjør noen kreftfare for mennesker. Det er konklusjonen i revurderingen som EFSA og medlemslandene har gjort av glyfosat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA ønsker tilbakemelding og kommentarer til ny strategi

  European Food Safety Authoritys (EFSA) utkast til ny strategi er ute til offentlig høring. Dokumentet tar for seg EFSAs strategiske og operasjonelle mål for de neste fem årene og hvilke tiltak som må gjøres for å nå målene
  Les mer
 • 30.08.2017

  Følg EFSA-konferansen «Shaping the Future of Food Safety, Together» direkte på nett

  I forbindelse med World EXPO 2015, arrangerer European Food Safety Authority (EFSA) konferansen «Shaping the Future of Food Safety, Together» 14. – 16. Oktober 2015. Konferansen foregår i Milano, men du kan følge den direkte på nett.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nye medlemmer oppnevnt til EFSAs paneler for perioden 2015 - 2018

  Flere enn 170 forskere fra hele Europa starter i disse dager arbeidet som medlemmer i EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygget. EFSA har nå fem norske medlemmer.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA gjennomgår IARCs vurdering av glyfosat

  EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority) skal gjennomgå vurderingen som WHOs kreftforskningsinstitutt IARC har publisert om kreftfremkallende egenskaper knyttet til stoffet glyfosat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Oral vaksinasjon av rev og mårhund er effektivt tiltak mot rabies

  Oral vaksinasjon av rev og mårhund er et effektivt tiltak for å kontrollere sykdommen rabies blant ville dyr i EU. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA (European Food Safety Authority) i en risikovurdering.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA lanserer verktøykasse for å analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger

  Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet EFSA har lagt ut på høring utkast til retningslinjer for å kunne analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger. Rapporten vil også inngå i VKMs interne prosjekt med å utvikle måten vi beskriver og kommuniserer usikkerhet i våre risikovurderinger.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSAs rapporter om arsen i mat

  Det beregnete inntaket av uorganisk arsen blant folk er i verste fall så høyt at det ikke kan utelukkes at det vil kunne utgjøre en helserisiko, konkluderer den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en risikovurdering i 2009. Oppdaterte beregninger i 2014 viste lavere eksponering for uorganisk arsen
  Les mer
 • 30.08.2017

  Plantehelserisiko ved innførsel av jord og vekstmedier til EU

  På oppdrag for EU-kommisjonen har den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet European Food Safety Authority (EFSA) vurdert hvor sannsynlig det er at planteskadegjørere og andre fremmede organismer følger med jord og vekstmedier som innføres til EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA lanserer omfattende tverrfaglig bie-prosjekt

  Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygget European Food Safety Authority (EFSA) lanserer et omfattende tverrfaglig prosjekt om biehelse. Målet med prosjektet er å lage et rammeverk for å kunne vurdere hvordan ulike risikofaktorer sammen påvirker biekolonier.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Akrylamid i mat er et folkehelseproblem

  Akrylamid i mat er fortsatt et helseproblem, viser en risikovurdering fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authority (EFSA).
  Les mer
 • 30.08.2017

  Forbrukerrettet EFSA-rapport med oversikt over fremmedstoffer mat

  Spor av fremmedstoffer blir noen ganger påvist i mat og drikke. Regelmessige kontroller og prøver bidrar til å sikre at regler og standarder etterleves og at forbrukerne beskyttes mot potensielle risikoer.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-konferanse 14.-16. oktober: Shaping the Future of Food Safety, Together

  I forbindelse med World EXPO 2015, arrangerer European Food Safety Authority (EFSA) konferansen «Shaping the Future of Food Safety. Together». Formålet med konferansen er å diskutere utfordringene og mulighetene rundt hvordan vi sikrer trygg mat for fremtiden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  97 prosent av Europas mat innenfor tillatte grenseverdier for plantevernmiddelrester

  Mer enn 97 prosent av matvareprøvene som European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert, er innenfor tillatte grenseverdier for rester av plantevernmidler. 55 prosent av prøvene viste ingen funn av sporbare rester. Funnene er del av EFSAs årlige rapport om plantevernmiddelrester i mat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA utvikler informasjonsdatabase

  The European Food Safety Authority (EFSA) jobber nå med å utvikle en informasjonsdatabase (Data Warehouse). Databasen skal blant annet inneholde informasjon og data som er samlet inn av EFSA, nettverket i EUs medlemsstater og andre informasjonsleverandører.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier hos mennesker og dyr er utbredt i Europa

  Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier forekommer ofte hos mennesker og dyr i Europa. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC. Rapporten bygger på tall fra 2013.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Risikovurdering av bisfenol A (BPA)

  Bisfenol A (BPA) utgjør ingen helserisiko for befolkningen i Europa. Grunnen er at verken befolkningen generelt eller sårbare grupper får i seg helseskadelige mengder av stoffet. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny risikovurdering av bisfenol A.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA legger utkast til risikovurdering av koffein ut på høring

  Enkeltdoser av koffein på inntil 200 milligram og et daglig inntak på inntil 400 milligram koffein gir ikke grunn til bekymring for voksne europeere. Dette er to av de foreløpige konklusjonene i utkastet til risikovurdering av koffein som EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority), har lagt ut på høring.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Risikoen ved å drikke rå melk (upasteurisert melk)

  Rå melk (upasteurisert melk) kan inneholde skadelige bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom. Fortsatt gode hygienerutiner hos produsentene er viktig for å redusere forurensing av upasteurisert melk. Videre er ubrutt kjølekjede viktig for å hindre eller bremse veksten av bakterier.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert risiko for overføring av ebolaviruset fra viltkjøtt fra Afrika

  Det er lite sannsynlig at ebolaviruset introduseres til Europa via ulovlig importert viltkjøtt fra Vest- og Sentral-Afrika. Dersom det skulle skje, er det lite sannsynlig at viruset blir overført til mennesker. Det konkluderer EFSA, EUs mattrygghetsorgan i en risikovurdering som ble publisert 04.11.2014.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Europasamarbeid for å trygge maten

  Nye produksjonsformer og økt globalisering av mat- og fôrproduksjon, utfordrer mattryggheten i Europa. EFSAs nye veikart for samarbeid i Europa har som mål å øke kunnskapsdelingen og det faglige samarbeidet mellom medlemslandene. Dette er et ledd i å trygge maten for Europas innbyggere.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA ber om innspill til risikovurdering av dyrevelferd i sauehold

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har publisert utkast til risikovurdering av dyrevelferd hos sau som brukes i produksjon av kjøtt, melk og ull. EFSA ber om innspill til vurderingen innen 5. november 2014.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA og landene møtes i Venezia for å bidra til trygg mat

  Smitte og forurensning stopper ikke ved landegrensene. - Vi må bringe sammen de beste ekspertene for å trygge maten i Europa, sa direktør i Bernhard Url i EFSA da han åpnet møtet i EFSAs rådgivende organ i Venezia denne uken.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Har du lyst til å delta på et av EFSAs fagmøter?

  Som en del av EFSAs forpliktelse til åpenhet og innsyn, har de nå åpnet et utvalg av sine fagmøter for publikum.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nyttig oversikt over matforvaltningen i Europa

  Hvem gjør hva på matområdet i EU og i landene? I brosjyren EU Food Safety Almanac finner du svaret. EU Food Safety Almanac gir oversiktlig informasjon om matforvaltningen i EU, medlemslandene og nabolandene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert helserisiko ved lengre lagringstider for egg

  Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, mener risikoen for å bli smittet med Salmonella vil øke dersom lagringstidene for egg i EU økes.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-rapport om opprettholdelse av kuldekjeden ved lagring og transport av kjøtt

  Tiden mellom slakting og hakking av kjøtt kan forlenges uten å forårsake mer vekst av sykdomsfremkallende bakterier om tillatt lagringstemperatur senkes.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Reduksjon av skrapesyke er usannsynlig uten effektive avlsprogrammer

  Dette uttaler eksperter i det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. I land der avlsprogrammer for motstandsdyktighet har vært effektivt innført, ser man en nedgang i tilfeller av klassisk skrapesyke gjennom de siste ti årene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert sammensetninger i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

  Vurderingen er gjort av det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, på oppdrag fra EU-kommisjonen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Åpen høring om utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat

  EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har en åpen høring om sitt utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny veileder for undersøkelser av atypisk kugalskap

  EFSA, EU sitt mattrygghetsorgan, har laget en laboratorieveileder for undersøkelser av forekomst av atypisk kugalskap (BSE) i vev fra smittet storfe.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Åpen høring om retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel i jord

  Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, har en åpen høring i forbindelse med sitt utkast til retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel og metabolitter i jord.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA setter ny inntaksgrense for den syntetiske matfargen paraoransje (E110)

  I lys av ny vitenskapelig kunnskap har det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, gjort en revurdering av akseptabelt daglig inntak (ADI) av den syntetiske matfargen paraoransje (E110).
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA mener akrylamid i mat fortsatt gir grunn til bekymring

  Inntak av akrylamid i mat gir mulig økt kreftrisiko. Grunnlaget er funn av svulster og genskader i dyrestudier. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en foreløpig risikovurdering som er lagt ut til høring og kommentarer. EFSA har også tidligere uttrykt bekymring for akrylamid i mat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Bernhard Url ny direktør i EFSA

  Styret i EFSA har utnevnt Dr. Bernhard Url til ny direktør. Han har fungert i stillingen etter at Catherine Geslain-Lanéelle gikk av i september i fjor.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker eksperter til arbeid med vitenskapelige risikovurderinger

  EUs mattrygghetsorgan EFSA søker nye eksperter til åtte av sine paneler i tillegg til EFSAs vitenskapelige komité. EFSA søker eksperter med høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av de aktuelle fagområdene. Frist for å søke er 18. juni.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Rapport om antibiotikaresistens i EU fra EFSA og ECDC

  Antibiotikaresistens forekommmer ofte i bakterier som smitter gjennom mat og dyr, men fortsatt er en liten andel av bakteriene resistente mot flere viktige antibiotika samtidig. Det viser en rapport om antibiotikaresistens i 2012 som EUs mattrygghetsorgan EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC har utarbeidet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med risikovurdering av to plantesykdommer på sitrustrær

  EUs mattrygghetsorgan EFSA publiserte nylig en risikovurdering av to plantesykdommer, som begge utgjør en stor trussel mot sitrusdyrkingen i EU. Arbeidet har vært ledet av Trond Rafoss. Han er medlem av EFSAs plantehelsepanel og VKMs faggruppe for plantehelse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Zoonoser og næringsmiddelbårne utbrudd i Europa i 2012

  På europeisk nivå ble det i 2012 for første gang registrert en svak nedgang i antall humane tilfeller av infeksjoner med bakterien Campylobacter . Antallet rapporterte Salmonella -tilfeller fortsetter å synke for syvende året på rad, mens trenden for antallet rapporterte humane tilfeller av Listeriose går opp.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har publisert utkast til risikovurdering av bisfenol A

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har i dag lagt frem et utkast til risikovurdering av bisfenol A og mulige effekter på human helse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSAs re-evaluering av søtstoffet aspartam er publisert

  I en fersk risikovurdering konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med at det gjeldende akseptable daglige inntaket for aspartam på 40 milligram per kilo kroppsvekt per dag ikke må revideres. Det presiseres imidlertid at denne verdien ikke gjelder for personer med fenylketonuri, også kalt Føllings sykdom.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har utredet metoder for vurdering av velferd til storfe på slakteri

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har nylig publisert en utredning om hvordan velferden til storfe kan måles og vurderes på slakteri. Rapporten er en del av et større arbeid om dyrevelferd i slakterier som EFSA gjør på oppdrag for EU-kommisjonen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSAs rådgivende organ møtes for 50. gang

  EUs mattrygghetsorgan EFSA samarbeider nært med EUs medlemsland og andre land, deriblant Norge. Landene deltar i EFSAs rådgivende organ, EFSA Advisory Forum. 5. og 6. desember møttes EFSAs rådgivende organ for 50. gang.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA avholder åpne møter i flere av panelene

  Åpenhet står sentralt i arbeidet til EUs mattrygghetsorgan EFSA. Derfor avholder EFSA også i år åpne møter der de som ønsker det kan komme og overvære hvordan EFSAs eksperter utarbeider risikovurderinger.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Rapport fra EFSAs kollokvium om bier

  Flere enn 100 eksperter var tidligere i år samlet i Parma for å diskutere metoder for å vurdere risikoen når bier utsettes for mange typer belastning samtidig. Rapporten fra EFSAs 18. vitenskapelige kollokvium er nå klar.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny direktør søkes til EFSA

  EU-kommisjonen søker ny direktør til EFSA etter at Catherine Geslain-Lanéelle, som hadde vært direktør i EFSA siden 2006, gikk av 1. september for å begynne i en ny stilling innenfor fransk matforvaltning.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA og EPPO avholder workshop om plantehelse

  EFSA (European Food Safety Authority) og EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) arrangerer workshop om innsamling og deling av data om plantehelse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA avholder stakeholder-konferanse i Parma

  Mer enn 50 representatner fra ulike forbruker-, nærings- og interesseorganisasjoner samles 3. oktober i Parma for å diskutere hvordan EFSA (European Food Safety Authority) kan gi omverdenen enda bedre innsyn i arbeidet de gjør.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Konferanse om risikokommunikasjon i Brussel 12. september

  12. september presenteres resultatene av forskningsprosjektet FoodRisC project (Food Risk Communication: perceptions and communication of food risk/benefits across Europe) på en konferanse i Brussel.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med næringsstoffanbefalinger for fluor og molybden

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har kommet med anbefalinger om hvor mye fluor og molybden barn og voksne bør få i seg.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA publiserer retningslinjer for toårige fôringsstudier av gnagere med hele mat- og fôrprodukter

  Retningslinjene vil hjelpe forskere i å utføre toårige fôringsstudier der man vurderer risiko for kreft og/eller andre skadelige effekter av å konsumere hele mat- og fôrprodukter over lengre tid. Rapporten gir råd om hvordan man bør planlegge og utføre slike langtidsstudier på linje med internasjonalt anerkjente standarder. I tillegg identifiseres begrensningene med slike studier.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat

  I tillegg til mat kan papiret i kvitteringer være en betydelig kilde. EFSAs foreløpige eksponeringsberegning viser likevel at vi får i oss mindre bisfenol A enn hva EFSA beregnet i 2006.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-direktøren går av

  Catherine Geslain-Lanéelle har vært direktør i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, siden 2006. Hun har valgt å gå av fra 1. september 2013 for å begynne i en ny stilling innenfor fransk matforvaltning.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

  EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har oppdatert retningslinjene for å vurdere hvilken risiko plantevernmidler utgjør for vannlevende organismer. Dette gjelder for eksempel fisk, amfibier, virvelløse dyr og planter som lever i vann, grøfter, elver og bekker nær områder som behandles med plantevernmidler.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer kombinasjonseffekter: Nåværende tilnærmingsmåter og fremtidige prioriteringer

  EFSA har gjort en sammenligning av metoder for å vurdere kombinasjonseffekter (cocktaileffekter). Til dette har de brukt rapporter fra internasjonale organisasjoner og mattrygghetsorgan, deriblant VKM, og egne rapporter. EFSAs gjennomgang vil bidra til en harmonisert tilnærmingsmåte for vurdering av risiko ved eksponering for flere stoffer samtidig.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA skal utarbeide sin første fullstendige risikovurdering av akrylamid

  EUs mattrygghetsorgan, EFSA, melder at de for første gang skal foreta en fullstendig risikovurdering av potensielle helseskader ved eksponering for akrylamid gjennom mat. Det er planlagt at et utkast til vurderingen skal legges ut til åpen høring i midten av 2014. Den endelige risikovurderingen er planlagt ferdigstilt i første halvdel av 2015.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har utviklet en ny metode for å vurdere samlet effekt av plantevernmidler

  Metoden skal brukes i en strategi for å vurdere risiko ved samtidig eksponering for rester av flere plantevernmidler, og er utarbeidet av EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sitt panel for plantevernmidler. Dette er et første steg i arbeidet med utviklingen av denne typen strategi.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA lanserer en rekke åpne høringer i juli

  EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sender denne måneden utkast til flere av sine pågående risikovurderinger på åpen høring. På denne måten får alle interesserte en mulighet til å kommentere risikovurderingene før de ferdigstilles.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Bisfenol A: Ferdigstillingen av risikovurderingen utsettes til 2014

  EFSAs risikovurdering om bisfenol A var opprinnelig planlagt å være ferdig til å sendes på åpen høring i juli 2013, men fordi det trengs ytterligere evaluering av dyrestudiene og deres relevans for menneskers helse, blir høringen nå gjort i to trinn og publiseringen av den endelige risikovurderingen blir utsatt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har gjennomgått praksis for kjøttkontroll og anbefaler forbedringer

  EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har fullført et større arbeid som vil forbedre den vitenskapelige basisen for moderniseringen av kjøttkontroll i EU. Ved å følge en risikobasert tilnærmingsmåte, har EFSA identifisert og rangert farer for humanhelse fra kjøtt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Bier og insektmidler: EFSA har publisert nye retningslinjer

  EFSA har utarbeidet nye retningslinjer for vurdering av risiko for bier og humler ved bruk av insektmidler. Den tidligere vurderingen tok ikke hensyn til risiko knyttet til gjentatt eksponering for insektmidler, eller risiko for larver.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA kan ikke risikovurdere GMO-maisen 3272 som følge av mangelfull søknad

  EUs mattrygghetsorgan EFSA mener at søknaden om godkjenning av den genmodifiserte maisen 3272 har så store mangler at EFSA ikke kan gjøre en helserisikovurdering av den.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-rapport om Listeria i spiseklar mat

  Bare en liten andel av spiseklar mat i EU inneholder for høye nivåer av Listeria -bakterien. Det viser en rapport fra EUs mattrygghetsorgan EFSA. Etter som spiseklar mat er populært og Listeria -infeksjoner kan være alvorlige, er det imidlertid viktig med årvåkenhet i alle ledd for å forhindre forekomst av Listeria -bakterier i mat, mener EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert risiko for bier knyttet til bruk av plantevernmiddelet fipronil

  Insektmiddelet fipronil kan utgjøre en stor risiko for bier når det brukes som beisemiddel på mais. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med i en risikovurdering til EU-kommisjonen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker nye eksperter

  EUs mattrygghetsorgan EFSA søker nye eksperter til to av sine paneler: panelet for tilsetningsstoffer og panelet for matkontaktmaterialer, aroma og prosesshjelpemidler.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte dyr

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har utviklet retningslinjer for å kunne vurdere mulige negative effekter som genmodifiserte dyr kan ha på miljøet, inkludert på menneskers og dyrs helse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Rapport om forekomst av antibiotikaresistente bakterier i EU fra EFSA og ECDC

  En stor andel av bakteriene Salmonella og Campylobacter er resistente mot vanlig brukte antibiotika. Det viser den tredje rapporten om antibiotikaresistente bakterier i mennesker, dyr og mat, som EUs mattrygghetsorgan EFSA og ECDC har utarbeidet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA og VKM har felles utfordringer og muligheter

  Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) besøkte Scientific Committee i EUs mattrygghetsorgan EFSA i Parma 10. april. På møtet diskuterte ekspertene spørsmål av felles interesse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Mistanke om felles kilde til hepatitt A-tilfeller i Danmark, Sverige, Finland og Norge

  Danmark, Sverige, Finland og Norge har registrert flere tilfeller enn vanlig med hepatitt A blant personer som ikke har vært i utlandet i løpet av ukene før de ble syke (innenlandssmittede). Frosne bær kan være smittekilden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Liten grunn til bekymring for fenylbutazon i hestekjøtt

  Forbrukerne har liten grunn til å være bekymret for ulovlige rester av fenylbutazon i hestekjøtt. Det er lite sannsynlig at forbrukere får i seg fenylbutazon gjennom hestekjøtt, i tillegg til at sannsynligheten for uheldige helseeffekter av stoffet i det store og det hele er lav.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Rapport for 2011 om zoonoser fra EUs mattrygghetsorgan (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC)

  Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. På europeisk nivå ble det i 2011 registrert en økning i antall humane tilfeller av infeksjoner med bakteriene Campylobacter og E.coli . Antallet rapporterte Salmonella -tilfeller fortsatte å synke.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med risikovurdering av mekanisk utbeinet kjøtt (MUK)

  Det er ikke større mikrobiologisk eller kjemisk risiko knyttet til mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) fra fjørfe og gris enn fra kjøttprodukter. Men generelt øker risikoen for økt bakterievekst når kjøttstrukturen endres eller ødelegges, og det gjelder spesielt for MUK.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med vurdering av hormonforstyrrende stoffer

  Den beste måten å få et beslutningsgrunnlag for å regulere bruken av hormonforstyrrende stoffer i EU er å vurdere stoffenes potensielle negative helseeffekter sammen med sannsynligheten for at befolkningen blir eksponert for disse stoffene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSAs arbeidsplan for 2013

  EUs mattrygghetsorgan EFSA forventer å publisere rundt 690 risikovurderinger og andre uttalelser i 2013. Det fremgår av EFSAs arbeidsplan for i år.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Fjerde årlige rapport om rester av plantevernmidler i mat i EØS-området

  Mer enn 97 % av prøvene som ble analysert for plantevernmiddelrester i EØS-området i 2010 inneholdt ikke større mengder enn det som er tillatt. Det viser den fjerde årlige rapporten om plantevernmiddelrester i mat fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EU-kommisjonen ber EFSA og EMA risikovurdering av fenylbutazon i hestekjøtt

  EU-kommisjonen har bedt EUs mattrygghetsorgan EFSA og EUs legemiddelverk EMA om å vurdere hvorvidt rester av legemiddelet fenylbutazon i hestekjøtt kan være skadelig for konsumenter av slikt kjøtt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Rapport om konsum av energidrikker i Europa

  68 % av europeiske ungdommer i alderen ti til 18 år svarer at de har drukket energidrikker det siste året, mot 30 % av den voksne befolkningen. Blant barn i alderen tre til ti år som har drukket energidrikker, utgjorde energidrikker 43 % av koffeininntaket deres. Det viser en rapport om konsum av energidrikker i Europa som er utarbeidet på oppdrag for EUs mattrygghetsorgan EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Risikovurdering fra EFSA av matfargen Patent Blue V (E131)

  Patent Blue V (E131), et fargestoff som tilsettes noen typer mat, utgjør ingen helserisiko for folk og dyr i de mengdene det i dag brukes. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA ønsker større åpenhet om arbeidet

  EUs mattrygghetsorgan EFSA vil i samarbeid med sine offisielle partnere og andre berørte parter finne ut hvordan og i hvilken utstrekning EFSA skal gi offentligheten tilgang til dataene som ligger til grunn for risikovurderingene som EFSA gjør.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med første vurdering av smitterisiko knyttet til mat av ikke-animalsk opprinnelse

  Smitte gjennom mat som kommer fra dyr forårsaker 90 prosent av de matbårne sykdomsutbruddene blant mennesker i Europa. Imidlertid har antall utbrudd, antallet mennesker som blir syke og antall mennesker som legges inn på sykehus som følge av smitte gjennom mat av ikke-animalsk opprinnelse økt i perioden 2007 til 2011.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA ønsker innspill til foreløpig risikovurdering av aspartam

  Det kunstige søtstoffet aspartam utgjør ingen helserisiko for mennesker ved den mengden aspartam folk får i seg gjennom mat og drikke. Grensen for hva som er akseptabelt daglig inntak (ADI) for aspartam er vurdert å gi beskyttelse for majoriteten av befolkningen, fordi befolkningen får i seg mindre aspartam enn akseptabelt daglig inntak.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert stoffer som kan transporteres i tanker som brukes til transport av spiselig fett og olje

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har vurdert risikoen knyttet til stoffer som EU tillater kan transporteres i tanker som også brukes til transport av spiselig fett og olje.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har fastsatt ukentlig tolerabelt inntak for metylkvikksølv og uorganisk kvikksølv

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet European Food Safety Authority (EFSA) har fastsatt grenser for hvor mye metylkvikksølv og uorganisk kvikksølv det er trygt å få i seg gjennom maten. EFSA har fastsatt tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv til 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt og tolerabelt ukentlig inntak for uorganisk kvikksølv til 4 mikrogram per kilo kroppsvekt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Inntak av karamellfarger lavere enn tidligere antatt

  Europeiske forbrukere får i seg langt mindre av karamellfargene E 150a, E 150c, E 150d enn tidligere antatt. Det viser nye beregninger som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort. Unntaket er små barn som spiser mye bakervarer og voksne som drikker mye alkohol. Disse gruppene står i fare for å få i seg for mye av fargestoffet E 150 c.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-rapport: Séralinis konklusjoner støttes ikke av data

  EUs mattrygghetsorgan EFSA mener at en studie til den franske forskeren Gilles-Erik Séralini og medarbeidere har alvorlige mangler i design, metodikk og analyse, og tilfredsstiller ikke godkjente vitenskapelige standarder. EFSA finner ikke behov for å revurdere sin tidligere risikovurdering av den genmodifiserte maisen NK603 på bakgrunn av Séralinis studier.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Schmallenberg-viruset sprer seg i Europa

  Schmallenberg-viruset (SBV) har spredt seg til nye regioner i Europa og var i slutten av oktober påvist i 14 europeiske land, viser en rapport fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-arbeid om bier

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har satt i gang et omfattende arbeid for å klarlegge årsaker til og utarbeide råd om tiltak mot den omfattende nedgangen av bier i verden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nivået av akrylamid i mat er stort sett uendra

  Akrylamidnivået i mat har ikkje endra seg vesentleg for de fleste matvaregruppene som er undersøkte i Europa, konkluderer EUs mattryggleiksorgan EFSA i sin årlege rapport.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ammonium frå filter for vatn utgjer ingen helserisiko

  Ammonium som blir frigjort frå filterpatroner brukt til å reinse vatn utgjer ingen helserisiko for menneske, sjølv ikkje for utsette grupper, går det fram av ei vurdering frå EUs mattryggleiksorgan EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EUs revisjonsrett har vurdert EFSA og tre andre EU-institusjoner

  EUs revisjonsrett European Court of Auditors (ECA) har analysert systemene som EUs mattrygghetsorgan EFSA og tre andre EU-institusjoner har for å håndtere situasjoner der det kan oppstå interessekonflikter.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nordiske eksperter forventer flere vann- og matbårne sykdomsutbrudd i fremtiden

  En nordisk undersøkelse viser at eksperter innen næringsmiddelrisiko forventer en økning i vann- og matbårne sykdomsutbrudd på ti til 20 prosent de neste ti årene. Importert frukt og grønnsaker som spiser rå, antas å bli den største smittekilden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EU har godkjent 2500 aromastoffer til bruk i næringsmidler

  EU har utgitt en liste med 2500 aromastoffer som er godkjent for bruk i matvarer næringsmidler i EU. Listen trådte i kraft 22. oktober 2012 og vil bli erstattet av en ny liste 22. april 2013, som skal oppdateres årlig.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Erklæring fra EFSA Advisory Forum i anledning EFSAs 10-årsjubileum

  EUs mattrygghetsorgan EFSA fyller ti år i 2012. I den anledning har medlemmene av EFSAs rådgivende organ (EFSA Advisory Forum) kommet med en uttalelse.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med foreløpig gjennomgang av artikkel om gmo-mais og plantevernmiddel

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har etter en foreløpig gjennomgang av en artikkel skrevet av Séralini og medforfattere konkludert med at forfatterens antatte kreftrisiko knyttet til den genmodifiserte maisen NK603 og plantevernmiddelet Roundup ikke holder tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til at artikkelen kan brukes i risikovurderinger.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-høyring om rettleiar for risikovurdering av plantevernmiddel og bier

  EUs mattryggleiksorgan EFSA har lagt ut på open høyring eit framlegg til rettleiar for risikovurdering av effektar av plantevernmiddel på bier og humler. Høyringsfristen er 25. oktober 2012.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA får godt skussmål, men behov for forbedringer

  EUs mattrygghetsorgan EFSA, som er 10 år i år, har nådd sitt hovedmål om å levere vitenskapelige rapporter av høy kvalitet som et grunnlag for EU-beslutninger på matvareområdet. Men EFSA har også en rekke forbedringsmuligheter, fremgår det av en granskingsrapport som det internasjonale revisorselskapet Ernst & Young har utarbeidet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer prosesser for gjenvinning av plast

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har avgitt de tre første i en serie vurderinger av prosesser for å resirkulere innsamlet plast fra husholdninger til bruk i materiale som kommer i kontakt med mat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert helserisiko ved høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer

  Et daglig tilskudd av fem gram marine omega-3 fettsyrer innebærer ingen helserisiko for voksne personer, konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA, etter å ha gjennomgått tilgjengelige data for mulige negative helseeffekter av høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer. Fem gram er langt over registrert inntak av marine omega-3 fettsyrer fra mat og kosttilskudd blant befolkningen i EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med ny veileder om godkjennelse av tilsetningsstoffer i mat

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har utarbeidet en ny veileder for søknad om godkjennelse av nye tilsetningsstoffer og fornyet godkjennelse av eksisterende tilsetningsstoffer i mat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA utgir rettleiarar for søknad om godkjenning av helsepåstandar i EU

  EUs organ for mattryggleik EFSA har nå publisert dei to siste av i alt seks rettleiarar for bedrifter som vil søkje om å få godkjent helsepåstandar til bruk i EU. Rettleiarane inneheld generelle prinsipp som EFSA legg til grunn ved vurdering av helsepåstandar og krav til vitskapeleg dokumentasjon som må leggjast ved søknaden.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA: Redusert eksponering for dioksin og PCB fra mat

  EUs mattrygghetsorgan EFSA rapporterer om en generell nedgang i eksponeringen for dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat på mellom 16 og 79 prosent fra perioden 2002-2004 til 2008-2010. Eksponeringen for ikke-dioksinlignende PCB er også redusert.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med 10-års jubileumsbrosjyre

  EUs mattrygghetsorgan EFSA feirer ti år med en rekke aktiviteter. EFSA har nå utgitt en jubileumsbrosjyre som i korthet beskriver organisasjonens arbeid med vitenskapelige risikovurderinger og risikokommunikasjon.
  Les mer
 • 30.08.2017

  To nye vurderinger av TTC-prinsippet

  To europeiske risikovurderingsorganer har nylig vurdert risikovurderingsverktøyet TTC (Threshold of Toxicological Concern, TTC-prinsippet). TTC kan brukes til å vurdere hvilke kjemiske stoffer som kan utgjøre en mulig helserisiko når det finnes lite eller ingen toksikologiske data.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Bli med i EFSAs ekspertdatabase

  EFSA søker kontinuerlig eksperter til å bistå EFSAs vitenskapelige komité, fagpanelene eller EFSAs faglige nettverk og arbeidsgrupper.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ni norske eksperter oppnevnt som medlemmer av EFSAs vitenskapskomité og fagpaneler

  Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), er oppnevnt som nytt medlem av EFSAs vitenskapskomite for perioden 2012-2015. EFSA har samtidig oppnevnt syv nye norske eksperter til sine vitenskapspaneler.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-rapport om Schmallenberg-viruset i Europa

  EUs mattrygghetsorgan EFSA rapporterer om at dyresykdommen Schmallenberg (SBV) er påvist ved laboratorietester fra 3 745 husdyrbesetninger i EU siden den først den ble registrert i Tyskland i 2011. Dette tilsvarer maksimum fire prosent av sauebesetningene og to prosent av storfebesetningene i EU-landene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA noe bekymret over mineraloljer i mat

  EUs mattrygghetsorgan EFSA uttrykker at inntaket av hydrokarboner fra mineralolje (MOH) gjennom maten kan gi grunn til bekymring. Hovedkildene er emballasje av resirkulert papp og papir med rester av trykksverte, foruten tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og smøremidler brukt i produksjon.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-konferanse om risikovurdering

  EUs organ for mattrygghet, EFSA, inviterer til en tverrfaglig vitenskapelig konferanse om risikovurderinger og metodikk 7.-8. november 2012 i Parma i Nord-Italia, hvor EFSA har sitt hovedsete.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer moglege samanhengar mellom plantevernmiddel og nedgang i bestanden av bier

  Nedgangen i bestanden av bier, humler og andre pollinerande insekt skaper uro i EU. På oppdrag frå EU-kommisjonen har EUs organ for mattryggleik, EFSA, publisert ein vitskapelig rapport om risiki for bier og humler ved bruk av plantevernmiddel.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Flere Campylobacter-tilfeller og færre salmonella-tilfeller i EU

  Campylobacteriose var den sykdommen som hyppigst ble overført fra dyr til mennesker (zoonose) i EU i 2010, melder EUs organ for mattrygghet EFSA. Det ble rapportert om 212 000 tilfeller av sykdommen, som er en betydelig økning i løpet av siste fem-seks år. Bakterien forekommer særlig i rått fjørfekjøtt og fører bl.a. til diaré og feber.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA tilbyr trainee-opphold for nasjonale eksperter

  EFSA tilbyr nå trainee opphold på en periode på opptil 5 måneder for nasjonale eksperter (NEPT – National Experts in Professional Training) på deres hovedkontor i Parma, Italia.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har lagt fram retningslinjer for risikovurderinger av dyrevelferd

  EUs organ for mattrygghet EFSA har fastsatt retningslinjer for risikovurderinger av dyrevelferd. Det er første gangen slike internasjonale retningslinjer foreligger. Det anbefales en trinnvis tilnærmingsmåte som skal kunne anvendes for alle dyreslag og omfatte alle faktorer som kan påvirke dyrevelferd, inkludert bygninger, transport og avliving.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Velferd til melkekyr og griser bør vurderes ut fra dyrenes reaksjonsmønster

  EUs organ for mattrygghet EFSA tilrår at velferden til melkekyr og griser vurderes ut fra hvordan dyrene reagerer på forskjellige tiltak, fremfor på selve tiltakene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nye retningslinjer for risikovurdering av mat og fôr fra genmodifiserte dyr

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har publisert retningslinjer for risikovurdering av mat- og fôrvarer fra genmodifiserte dyr. Retningslinjene inneholder også aspekter knyttet til dyrehelse og dyrevelferd.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA med ny femårs-strategi

  EUs organ for mattrygghet EFSA har fremlagt en strategisk plan for organisasjonens vitenskapelig utvikling i femårsperioden 2012-2016.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA mener at pinjetrær fortsatt må anses som mulig vert for furuvednematode

  EUs organ for mattrygghet EFSA mener at pinjetrær (Pinus pinea), som er meget utbredt i Portugal og Spania, må fortsatt anses som en potensiell vert for furuvednematode. EFSA etterlyser mer forskning for å kunne vurdere nærmere hvilken fare nematoden utgjør i Europa.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA anbefaler mer effektive tiltak mot norovirus i østers

  EUs organ for mattrygghet EFSA mener at det mest effektive tiltaket for å hindre at konsumenter blir smittet av norovirus fra østers er å produsere østers i områder som ikke er forurenset.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA legg grunnlaget for modernisering av kjøtkontrollen i EU

  EU sitt mattryggingsorgan EFSA har publisert første del av eit større arbeid som vil vere det vitskaplege grunnlaget for ei modernisering av kjøtkontrollen i EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA oppdaterer råd til forbrukarane om konsum av spirer etter E. coli-utbrotet i Tyskland og Frankrike

  EU sitt mattryggingsorgan EFSA fråråder ikkje lengre forbrukarane å dyrke spirer heime eller ete rå spirar. Det kjem etter at bukkhornskløverfrø frå Egypt, som tidlegare i år blei identifisert som den mest sannsynlege kjelda til smitte av E. coli 0104:H4, er fjerna frå marknaden i EU og importrestriksjonar er innført.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nye oppdaterte retningslinjer fra EFSA for overvåking av genmodifiserte planter etter markedsføring

  EFSA har utarbeidet nye oppdaterte retningslinjer for utforming av planer for overvåking av genmodifiserte planter og bruken av dem etter markedsføring, det vil si etter at plantene er blitt tatt i bruk.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA og ECDC publiserer første felles rapport om antibiotikaresistens i zoonotiske bakterier i EU

  EUs mattrygghets organ EFSA og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har analysert og sammenstilt data fra medlemslandene om forekomst av antibiotikaresistens i zoonotiske bakterier i EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA oppdaterer risikovurdering av røykaromaene Fumokomp og Zesti Smoke Code 10

  Etter ein gjennomgang av nye data beslutta EU sitt mattryggingsorgan EFSA å oppdatere risikovurderingane deira av røykaromaene Fumokomp og Zesti Smoke Code 10. Røykaromaer er aromastoff ein tilset mat for at han skal smake som om han er røykt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer risiko for overføring av resistente bakterier til mennesker ved bruk antibiotika i matproduserende dyr

  Bruk av antibiotika i matproduserende dyr utgjør en risiko i forhold til å spre antibiotikaresistente bakterier til mennesker. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har utført.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA publiserer rapport frå arbeidsgruppe om utbrot av E.coli O104:H4 i Tyskland og Frankrike

  Ein rapport frå EFSA si arbeidsgruppe som bidreg i oppklaringa av E.coli -utbrota i Tyskland og Frankrike er no klar.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA offentliggjør vurderinger av 536 helsepåstander

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har offentliggjort vurderinger av 536 helsepåstander. Dette er den femte av seks i en serie av vurderinger som EFSA for tiden gjennomfører av flere tusen helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Mattilsynet og VKM oppført på EFSA si Artikkel 36-liste

  Mattilsynet og Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) er funne kvalifiserte til å stå på EFSA si Artikkel 36-liste. Det inneber at verksemdene no får gjere visse typar betalte utreiingsoppdrag for EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Risikovurdering av HUS i Bordeaux i Frankrike forårsaka av E.coli O104

  I ei ny risikovurdering understrekar EU sitt mattryggingsorgan EFSA og det europeiske smittevernsinstituttet ECDC kor viktig det er å koke spirer for å redusere risikoen for fleire utbrot av EHEC forårsaka av E.coli O104.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA omorganiserer sekretariatet

  EUs mattrygghetsorgan EFSA omorganiserer sekretariatet sitt. Hensikten er å kunne utnytte ressursene bedre, arbeide mer effektivt og tilby bedre service til firmaer som søker om ulike typer godkjenninger.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har gjennomgått 442 helsepåstander

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har offentliggjort vurderinger av 442 helsepåstander. Dette er den fjerde bolken i en serie av vurderinger av mer enn 4600 helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker eksperter til arbeid med risikovurderinger

  EUs mattrygghetsorgan EFSA søker eksperter innen områdene ernæring, toksikologi, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, genmodifiserte organismer, kontaminanter, allergier og næringsmiddelhygiene til sine fagpaneler og vitenskapelige komité.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert kor trygt det er å bestråle mat

  EU sitt mattryggingsorgan EFSA har vurdert kor effektivt bestråling er for å fjerne skadelege bakteriar frå mat, og om det er nokon risiko knytt til stoffa som blir danna når ein bestråler maten.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har gjennomgått to nye studier av kunstige søtstoffer

  To nye studier av kunstige søtstoffer gir ikke grunnlag for å revidere tidligere sikkerhetsvurderinger av aspartam eller andre søtstoffer som er tillatt i EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har publisert rapport fra kollokvium om "emerging risks"

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har publisert en rapport fra kollokviet om "emerging risks", som ble avholdt i fjor. Rapporten kan lastes ned fra EFSAs nettsider.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har opprettet database for europeiske kostholdsdata

  EUs mattrygghetsorgan EFSA har opprettet en database med kostholdsdata fra over 20 EU-land. Databasen gjør det mulig for EFSA å utføre mer presise eksponeringsberegninger i sine risikovurderinger. Nasjonale og europeiske eksperter kan dessuten hente ut statistiske oversikter fra databasen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har revidert sin risikovurdering av steviolglykosider (stevia)

  I en revidert risikovurdering av steviolglykosider (stevia) står EFSA fast ved at både voksne og barn med et høyt inntak av slike søtstoffer vil kunne overskride det akseptable daglige inntaket.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Kunnskapsoppsummering om samanhengen mellom prionsjukdommar hos menneske og dyr

  EFSA, EU sitt mattryggingssorgan, og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har gjort ei oppsummering av det ein veit om samanhengen mellom førekomst av prionsjukdommar hos menneske og dyr.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved transport av dyr

  EFSA, EU sitt mattryggingsorgan, har på oppdrag frå EU-kommisjonen vurdert risiko for dårlig dyrevelferd ved transport av levande dyr.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Vurdering av velferd hos gjess som brukes i dunproduksjon

  Fjær kan fjernes uten å påføre gjess smerte dersom det gjøres når fuglene feller fjær, og hvis den som gjør det bruker riktige tekniker for børsting og kjemming.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Slik er EU-forbrukernes oppfatning av næringsmiddelrelatert risiko

  De fleste europeere forbinder mat og måltider med noe positivt. De som er bekymret, er i større grad bekymret for om maten inneholder kjemisk forurensning enn for bakteriell smitte og spørsmål knyttet til helse- og ernæring. Det viser en ny Eurobarometer-undersøkelse som offentliggjøres i dag.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har sikkerhetsvurdert aromastoffer som brukes i EU

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har avsluttet første del av sin omfattende sikkerhetsgjennomgang av over 2000 aromastoffer som i dag er tillatt å bruke i EU. Basert på konklusjonene vil EU-kommisjonen utarbeide en liste over hvilke aromastoffer som fortsatt skal være lovlig å bruke
  Les mer
 • 30.08.2017

  Kollokvium om EFSAs arbeid med ”emerging risks”

  12. og 13. oktober 2010 arrangerte EFSA, EUs mattrygghetsorgan, et kollokvium om sitt arbeid med ”emerging risks” i matkjeden. Over 100 eksperter fra 29 land deltok på møtet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Retningslinjer for utveksling av data mellom EFSA og medlemslandene

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å forenkle utveksling av data med medlemslandene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA offentliggjør vurderinger av 808 helsepåstander

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har offentliggjort vurderinger av 808 helsepåstander. Dette er den tredje bolken i en serie av vurderinger av mer enn 4600 helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Vitenskapskomiteen for mattrygghet inngår kontaktpunkt-avtale med EFSA

  Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) signerte 22. september en avtale med EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å være deres norske kontaktpunkt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

  Det er lite trolig at inntak av ti azo-fargestoffer alene eller i kombinasjon vil utløse alvorlige allergiske reaksjoner hos mennesker ved dagens bruk.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har på oppdrag for EU-kommisjonen vurdert bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt. Dekontaminering vil si tiltak for å redusere eller fjerne smitte og annen
  forurensning på overflaten av slaktet.

  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA står fast ved sine risikovurderinger av bisfenol A

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, mener det ikke er grunnlag for å endre konklusjonene i deres tidligere risikovurderinger av bisfenol A fra 2006 og 2008. Det foreligger heller ikke nok data til å kunne fastslå at bisfenol A har skadelig effekt på utvikling av nervesystem eller på adferd.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Abonner på RSS fra EFSA

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan tilbyr nå RSS, det vil si at du kan abonnere på nyheter fra deres nettside www.efsa.europa.eu.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Invitasjon til å kunne utføre oppdrag for EFSA

  Norske forskningsinstitusjoner inviteres for første gang til søke om å stå på listen over institusjoner som får utføre betalte oppdrag for EUs mattrygghetsorgan, EFSA.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer velferd hos broilerkyllinger

  De fleste velferdsutfordringene for broilerkyllinger i oppdrett er knyttet til rask vekst, noe som igjen skyldes genetisk seleksjon av kyllinger. Det er konklusjonen i to risikovurderinger som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort av sammenhengen mellom genetisk seleksjon, oppstalling og håndtering og risiko for dårlig dyrevelferd hos broilere i oppdrett.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA søker vitenskapelige eksperter

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, søker eksperter til å delta i arbeidet med å gjøre risikovurderinger på matområdet i EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-møte om retningslinjer for miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter

  17. juni 2010 inviterer EUs mattrygghetsorgan, EFSA, medlemslandene til møte i Berlin for å diskutere utkast til nye retningslinjer for gjennomføring av miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter. Møtet vil bli overført live på EFSAs nettsider.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA leverer risikovurdering av vulkansk aske

  EU-kommisjonen har bedt EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å vurdere mulig helserisiko for mennesker og dyr gjennom mat/fôr og drikkevann dersom det oppstår en situasjon med betydelig nedfall av aske over Europa som følge av vulkanutbruddet på Island.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert helsekonsekvenser av bly i mat

  Blynivåene de fleste voksne europeere eksponeres for innebærer lav til ubetydelige helserisiko, men det kan ikke utelukkes at bly kan ha en liten effekt på utviklingen av nervesystemet hos små barn. Dette er konklusjonen i en vurdering av helserisiko av bly i mat som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert risikoen for Salmonella fra svinekjøtt

  Mellom 10 og 20 % av alle tilfeller av salmonellose hos
  mennesker i EU skyldes Salmonella -smitte fra gris eller svinekjøtt, og bedre kontroll av Salmonella i europeiske grisebesetninger vil bidra direkte til å minske antall sykdomstilfeller hos mennesker.

  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert parasitter i fisk

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har vurdert risikoen for å få allergiske reaksjoner som følge av parasitter i fisk og fiskeprodukter. EFSA har også vurdert hvilke metoder som kan brukes for å redusere risiko for infeksjon.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert steviolglykosider (stevia)

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en risikovurdering av søtstoff-gruppen steviolglykosider, som er søtstoffer utvunnet fra stevia-planten, og fastsatt et nivå for hvor mye som er trygt å få i seg av slike søtstoffer per dag (akseptabelt daglig inntak).
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det tolerable daglige inntaket (TDI) for melamin, ettersom nye analyser tilsier at stoffet kan ha skadelig effekt på nyrene ved lavere inntaksnivåer enn det som tidligere er antatt.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA endrer ikke vurderinger av aspartam

  Det ikke påvist ny viten som tilsier at EFSA, EUs mattrygghetsorgan, behøver å revurdere sine vurderinger av søtstoffet aspartam. Det er konklusjonene i en ny rapport utarbeidet av europeiske eksperter på aspartam. EFSA har tidligere konkludert med at aspartam er trygt å bruke.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, skal sammen med nasjonale eksperter fra EU-landene samle inn og sammenstille tilgjengelig informasjon om sikkerheten av stoffer som benyttes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast (f.eks papp og papir, trykkfarger, lim, gummi og keramikk).
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA offentliggjør nye vurderinger av helsepåstander

  EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort den andre av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser. EFSA mener at det kun forelligger tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for åtte av de 416 vurderte påstandene.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSAs virksomhetsplan for 2010

  Vurderinger knyttet til godkjenning av produkter, stoffer og helsepåstander er blant oppgavene som vil dominere arbeidet til EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, i 2010. Det skriver EFSA i sin virksomhetsplan.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer røykaromaer

  For første gang har EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, risikovurdert aromastoffer som tilsettes mat for at den skal smake som om den er røkt. Europakommisjonen vil bruke vurderingene som grunnlag for å avgjøre hvilke røykaromaer som skal tillates brukt i mat i EU.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer risiko for overføring av TSE via embryo-overføring og kunstig inseminering hos småfe

  Risikoen for overføring av klassisk skrapesyke gjennom kunstig inseminering og embryo-overføring hos sau og geit er ubetydelig til lav. Det er hovedkonklusjonen i en risikovurdering utført av EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet. 
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA Journal har fått egen nettside

  EFSA Journal, tidskriftet der EFSA publiserer sine risikovurderinger og andre rapporter, har fått egen nettside. Nettsiden er åpen for alle og det er gratis å abonnere på tidsskriftet. Klikk her
  for å gå til EFSA Journal

  Les mer
 • 30.08.2017

  Resultater av kartlegging av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU

  EFSA har publisert resultater av en kartlegging av forekomst av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU. Kartleggingen viser at Salmonella er utbredt i besetninger med avlsgris i de fleste av EUs medlemsland. Rapporten anbefaler flere kartleggingsstudier av Salmonella i avlsgris og betydning av konsum av kjøtt fra nedslaktede dyr for humanhelsen.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA oppdaterer sikkerhetsvurderinger av seks syntetiske fargestoffer

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det akseptable
  daglige inntaket (ADI) for de syntetiske fargestoffene kinolingult (E 104),
  paraoransje (E 110) og nykockin (E 124). Som følge av dette konkluderer EFSA med at inntaket av disse fargestoffene kan overskride de nye ADI-verdiene både for barn og voksne. De aktuelle fargestoffene brukes i liten grad i matvarer på det norske markedet.

  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA bedrer overvåkning og rapportering av Yersinia og VTEC

  EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har publisert to rapporter som skal bidra til bedre overvåkning og rapportering av forekomst av
  bakteriene Yersinia (Yersinia enterocolitica) og VTEC
  (
  verotoksinproduserende Escherichia coli). Begge bakteriene smitter fra dyr til mennesker og kan forårsake sykdom hos mennesker.

  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander

  EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort de første av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Status for EFSAs arbeid med aspartam

  EUs vitenskapskomité for mattrygghet, EFSA, arrangerte den 2-3. april 2009 et innledende felleseuropeisk møte med nasjonale eksperter på aspartam i London. Norsk ekspertise fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk deltok på møtet.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat

  EFSA har senket nivået for hvor det ikke forventes å oppstå uønskede helseeffekter (tolerablt ukentlig inntak - TWI) for kadmium til 2,5 mikrogram per kilo koppsvekt basert. Gjennomsnittlig inntak av kadmium fra mat i de europeiske landene ligger rundt dette nivået.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Risikovurdering av nanoteknologi på mat- og fôrområdet

  EFSAs Scientific Committee konkluderer i en ny uttalelse med at eksisterende internasjonale metoder for risikovurdering på matområdet også kan brukes på produserte nanomaterialer. Videre konkluderes det med at det er nødvendig å vurdere hver sak separat, og at risikovurdering av spesifikke nanoprodukter i praksis vil være svært vanskelig og forbundet med høy usikkerhet ettersom mangelen på data og validerte testmetoder er stor.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

  Norske medier har de siste ukene hatt mye fokus på bruken av søtstoffet aspartam (E 951) i ulike matvarer. Inntaket av aspartam i den norske befolkningen ble sist vurdert i forbindelse med VKMs rapport ”Impact on health when sugar is replaced with intense sweeteners in soft drinks, ’saft’ and nectar” fra 2007. Konklusjonen i denne vurderingen tilsier at de beregnede inntakene av aspartam fra brus, saft og nektar er langt lavere enn det fastsatte aksepterte daglige inntaksnivået (ADI) for alle de undersøkte aldersgrupper.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA-vurdering av aluminium i mat

  EFSAs AFC-panel har risikovurdert aluminium i mat og fastsatt et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 1 mg/kg kroppsvekt. En av konklusjonene i risikovurderingen er at inntaket av aluminium kan overskride TWI i en betydelig andel av den europeiske befolkningen. Aluminium i høye mengder er vist å kunne ha skadelig virkning på nerve- og reproduksjonssystemet i forsøksdyr.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har oppdatert sin risikovurdering av bisfenol A

  EFSA har publisert en ny risikovurdering for bisfenol A (BPA) der de bl.a. ser på hvordan BPA skilles ut fra kroppen hos mennesker i forhold til hos forsøksdyr (mus og rotter) der skadelige effekter av BPA er rapportert. Dette har betydning for fastsettelse av tolerabelt daglig inntak (TDI) av BPA hos mennesker.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA vurderer aspartam som trygt

  European Food Safety Authority (EFSA) har våren 2006 vurdert en ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet European Ramazzini Foundation i Bologna.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA oppfordrer forskningsinstituttet til å frigi data om aspartam

  En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet Ramazzini i Bologna i Italia ble nylig publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives. EFSA har for tredje gang siden i sommer oppfordret de italienske forskerne til å framskaffe rådataene fra studien som er nødvendig for at EFSA skal kunne gjøre en oppdatert risikovurdering av aspartam.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Migrasjon av ftalater fra matkontaktmaterialer

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har revurdert fem ulike ftalater som kan benyttes i fremstillingen av emballasje til mat.
  Les mer
 • 30.08.2017

  Ny uttalelse fra EFSA om ulovlige fargestoffer i mat

  De siste årene er det gjort en rekke funn av ulovlige fargestoffer i mat i Europa, også i Norge. Blant annet Sudan I og Para Red er funnet i sterk chili og sterke chiliprodukter. De ulovlige fargestoffene har funnet veien inn i et bredt spekter av matvarer solgt på det europeiske markedet ved at de kan forekomme i importerte kryddere og ingredienser.
  Les mer
 • 30.08.2017

  VKM vil følge EFSAs arbeid med å risikovurdere søtstoffet aspartam

  En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam er utført ved The cancer research centre of the European Foundation of Oncology and Environmental sciences “B. Ramazzini” i Bologna. De første resultatene fra denne undersøkelsen som er utført på rotter for å vurdere om aspartam kan ha en mulig kreftfremkallende effekt ble offentliggjort på en pressekonferanse den 14. juli 2005. EFSA kom samtidig ut med en pressemelding om at disse nye forskningsresultatene på aspartam nå vil bli nærmere vurdert av EFSAs vitenskapelige eksperter. VKM vil følge dette arbeidet nøye.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har oppdatert sin risikovurdering om semikarbasid i mat

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en oppdatert risikovurdering av det kjemiske stoffet semikarbasid i mat. Arbeidet er en oppfølging av en foreløpig vurdering som EFSA gjorde av stoffet i 2003.
  Les mer
 • 30.08.2017

  EFSA har vurdert sikkerheten av 51 aromastoffer

  EFSA, EUs mattrygghetsorgan, offentliggjorde 28. februar 2005 tre uttalelser hvor de har gjennomført en sikkerhetsvurdering av 51 aromastoffer. EFSA har kommet med tre separate uttalelser etter som de 51 forbindelsene tilhører tre ulike grupper av aromastoffer.
  Les mer

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie