May-Guri Sæthre

Leder av faggruppen for plantehelse, medlem av hovedkomitéen.

Plantehelse, Hovedkomiteen

May-Guri har doktorgrad i integrert plantevern (IPM). Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er plantevern, plantehelse og fremmede invaderende arter i både tempererte og tropiske områder.

Curriculum vitae

Stilling

Konsulent/internasjonal ekspert, International Institute of Tropical Agriculture

Utdanning

2002: Dr. Scient Landbruksentomologi, Norges Landbrukshøgskole (nå: NMBU).

1993: Cand. Agric Norges Landbrukshøgskole (nå: NMBU).

Arbeidserfaring

2022 - 2023: spesialrådgiver, Demokrati og internasjonale relasjoner, Norges forskningsråd

2020 - 2022: seniorrådgiver seksjon for landbruk og matsikkerhet, Norad, Oslo

2017 - 2020: forskningsdirektør International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Ibadan, Nigeria

2012 - 2017: senior forsker (1183) seksjon Skadedyr, Divisjon Plantehelse, NIBIO, Ås

2004 - 2012: forsker (1109) seksjon Skadedyr, Divisjon Plantehelse, Bioforsk (nå: NIBIO), Ås

2002 - 2004: post-doktor The Africa Rice Centre, Ibadan, Nigeria

1997 - 2001: stipendiat seksjon Skadedyr, Plantehelse, Planteforsk (nå: NIBIO), Ås

1994 - 1996: forsker (1108) seksjon Skadedyr, Plantehelse, Planteforsk, Ås

Øvrig faglig bakgrunn

2014-2017: Medlem av faggruppen Plantehelse, Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

2014-2017: Medlem av EPPO/IOBC Panel for Biological Control Agents

2013-2017: Medlem av management committee for COST-action 'European Information System for Alien Species'

2008-2017: Medlem av IOBC working group 'Risks and Benefits of Exotic Biological Control Agents'

Utvalgte publikasjoner

Winsou, J.K.; Tepa-Yotto, G.T.; Thunes, K.H.; Meadow, R.; Tamò, M.; Sæthre, M.-G. Seasonal Variations of Spodoptera frugiperda Host Plant Diversity and Parasitoid Complex in Southern and Central Benin. Insects 2022, 13, 491. https://doi.org/10.3390/insects13060491

Tepa-Yotto G.T., Meagher R.L., Winsou J.K., Dahoueto B.T.A., Tamò M., Sæthre M.G., and Nagoshi R.N. 2022. Monitoring Spodoptera frugiperda in Benin: assessing the influence of trap type, pheromone blends, and habitat on pheromone trapping. Florida Entomologist Volume 105, No. 1, 71-78.

Abang, A.F.; Nanga, S.N.; Fotso Kuate, A.; Kouebou, C.; Suh, C.; Masso, C.; Saethre, M.-G.; Fiaboe, K.K.M. 2021. Natural Enemies of Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Different Agro-Ecologies. Insects 2021, 12, 509. https://doi.org/10.3390/ insects12060509

Neuenschwander, P., Tamò, M., Sæthre, M.-G. 2019. Improving plant health in sub-Saharan Africa: conclusions and future challenges. In P. Neuenschwander and M. Tamò (eds), Critical issues in plant health: 50 years of research in African agriculture. Cambridge, UK: Burleigh Dodds Science Publishing Limited, (p. 415-456).

Godonou I., Sæthre M-G., Tepa-Yotto G., Gnanvossou D., Douro Kpindou O. K. and Coyne D. 2019. Identifying and managing plant health risks for key African crops: vegetables. In P. Neuenschwander and M. Tamò (eds), Critical issues in plant health: 50 years of research in African agriculture. Cambridge, UK: Burleigh Dodds Science Publishing Limited, (p. 295-316)