Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Tor har doktorgrad i medisin. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er humanmedisin og ernæring, epidemiologi, statistikk, kliniske forsøk, infeksjoner, vekst og utvikling.

Curriculum vitae

Stilling

2015 – dd: Professor, Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen

Utdanning

1998 – 2003: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet - Dr. Med Ernæring

1988 – 1994: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet - Legestudiet

Arbeidserfaring

2012 – dd: Universitetet i Bergen - Professor II

2012 – 2015 : Sykehuset Innlandet, Divisjon Medisinsk Service - Forsker (100%)

2013 – 2014: Harvard School of Public Health - Gjesteprofessor

2007 – 2011: Universitetet i Bergen & Folkehelseinstituttet - Forsker

2006 – 2007: Department of Human Nutrition, University of Otago - Gjesteforsker

2003 – 2007: Universitetet i Bergen - Postdoktor stipendiat

1999 – 2003: Universitetet i Bergen - Doktorgradsstipendiat

1996 – 1999: Universitetet i Bergen - Forsker

Øvrig faglig bakgrunn

Hovedfokus på forskningen har vært barns helse, vekst og utvikling. Har de siste to tiårene ledet flere randomiserte studier på ernæring, infeksjoner og utvikling hos små barn. De fleste av disse studiene har vært i Nepal og India og har inkludert tusenvis av kvinner og barn. Mesteparten av studiene har fokusert på mikronæring, spesielt sink, B-vitaminer, folat, vitamin D og jern. Underviser i ernæring, folkehelse og forskningsmetode ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Innlandet.

2014 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2007 – dd: Medlem av American Society of Nutrition

2001 – 2013: Fredskorpset – Kursholder, 70 kurs om helse og sikkerhet ved reise, varighet 1 -3 dager

2003: Temporary Advisor, World Health Organization

Utvalgte publikasjoner

Kvestad I, Hysing M, Shrestha M, Ulak M, Thorne-Lyman AL, Henjum S, Ueland PM, Midttun Ø, Fawzi W, Chandyo RK, Shrestha PS, Strand TA. Vitamin B-12 status in infancy is positively associated with development and cognitive functioning 5 y later in Nepalese children. Am J Clin Nutr. 2017 May;105(5):1122-1131. PMID:28330909

Strand TA, Taneja S, Kumar T, Mahesh M, Mohan S, Manger MS, Refsum H Yajnik CS, and Bhandari. The Effect of Daily Vitamin B12 and Folic acid Supplementation on Growth in 6-30 Month Old Children in India: A Randomized Controlled Trial. 2015 Apr;135(4):e918-26. PMID: 25802345:

Strand TA, Taneja S, Refsum H, Ueland PM, Bahl R, Schneede J, Sommerfelt H, Bhandari N. "Cobalamin and Folate Status Predicts Mental Development Scores in North Indian Children 12 to 18 months of age." Am J Clin Nutr Jan. 2013. PMID: 23283502:

Bhandari N, Mazumder S, Taneja S, Dube B, Sommerfelt H, Strand TA The Effect of Implementation of the Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness (IMNCI) Program on Neonatal and Infant Mortality: A Cluster Randomised Controlled Trial. BMJ 2012;344:e1634:

Bhatnagar S, Wadhwa N, Aneja S, Lodha R, Kabra SK, Natchu UCM, Sommerfelt H, Dutta AK, Chandra J, Bimbadhar R, Sharma M, Sharma VK, Kumari M, and Strand TA, Zinc as adjunct treatment in infants 1 week up to 4 months of age with probable serious bacterial infection: a placebo-controlled randomized trial Lancet 2012; 379(9831); 2072-2078