Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Tor har doktorgrad i medisin. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er humanmedisin og ernæring, epidemiologi, statistikk, kliniske forsøk, infeksjoner, vekst og utvikling.

Curriculum vitae

Stilling

2015 – dd: Professor, Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen

Utdanning

1998 – 2003: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet - Dr. Med Ernæring

1988 – 1994: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet - legestudiet

Arbeidserfaring

2012 – 2015: Universitetet i Bergen - Professor II

2012 – 2015 : Sykehuset Innlandet, Divisjon Medisinsk Service - Forsker (100%)

2013 – 2014: Harvard School of Public Health - Gjesteprofessor

2007 – 2011: Universitetet i Bergen & Folkehelseinstituttet - Forsker

2006 – 2007: Department of Human Nutrition, University of Otago - Gjesteforsker

2003 – 2007: Universitetet i Bergen - Postdoktor stipendiat

1999 – 2003: Universitetet i Bergen - Doktorgradsstipendiat

1996 – 1999: Universitetet i Bergen - Forsker

Øvrig faglig bakgrunn

Hovedfokus på forskningen har vært barns helse, vekst og utvikling. Har de siste to tiårene ledet flere randomiserte forsøk og kohorter på ernæring, infeksjoner og utvikling hos små barn. De fleste av disse studiene har vært i Nepal og India og har fokusert på mikronæring, spesielt sink, B-vitaminer, folat, vitamin D og jern. Underviser i ernæring, folkehelse og forskningsmetode ved Universitetet i Bergen.

2018 – dd: Leder av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2014 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2003 – dd: Uavhengig rådgiver (ernæring, vekst og barnehelse) Verdens Helseorganisasjon

Utvalgte publikasjoner

Kvestad I, McCann A, Chandyo RK, Giil LM, Shrestha M, †Ulak M, Hysing M, Ueland PM, Strand TA. One-Carbon Metabolism in Nepalese Infant-Mother Pairs and Child Cognition at 5 Years Old, J Nutr 2021 Jan 20;nxaa403. doi: 10.1093/jn/nxaa403.

Solvik BS, Øyen J, Kvestad I, Markhus MW, Ueland PM, McCann A, Strand TA. Biomarkers and Fatty Fish Intake: A Randomized Controlled Trial in Norwegian Preschool Children. J Nutr. 2021 May 12:nxab112. doi: 10.1093/jn/nxab112. Epub ahead of print. PMID: 33978160.

Bhatnagar S, Wadhwa N, Aneja S, Lodha R, Kabra SK, Natchu UCM, Sommerfelt H, Dutta AK, Chandra J, Bimbadhar R, Sharma M, Sharma VK, Kumari M, and Strand TA, Zinc as adjunct treatment in infants 1 week up to 4 months of age with probable serious bacterial infection: a placebo-controlled randomized trial Lancet 2012; 379(9831); 2072-2078

Strand TA, Ulak M, Hysing M, Ranjitkar S, Kvestad I, Shrestha M, Shrestha L, Shrestha PS Chandyo RK. Effects of vitamin supplementation on neurodevelopment and growth in Nepalese Infants: A randomized controlled trial. PLoS medicine 2020; 17(12): e1003430.B12

Strand TA, Taneja S, Bhandari N, Refsum H, Ueland PM, Schneede J, Bahl R, Bhan MK Sommerfelt H. Folate, but not Cobalamin Status Predicts Respiratory Morbidity in North Indian Children. Am J Clin Nutr 2007; 86: 139-44