Kyrre Kausrud

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Scient.

Biologisk mangfold

Kyrre har doktorgrad i evolusjonær økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er økologi, klima, epidemiologi, populasjonsdynamikk.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Veterinærinstituttet, Seksjon for Epidemiologi

Utdanning

2010: Doktorgrad i biologi, Universitetet i Oslo

2006 – 2010: Doktorgradsstipendiat i Biologi ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

2001 – 2004: Hovedfagsstudent i Biologi ved Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo

1996 – 2001: Laveregradsstudent i Matematikk, Kjemi, og Biologi ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2018 – dd: Forsker, Norsk Veterinærinstitutt

2012 – 2017: Postdoktor, CEES, Institutt for Biovienskap, Universitetet i Oslo

2010 – 2012: Postdoktor, Deptartment of Ecology & Evolutionary Biology, University of California

2006 - 2010: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2004 – 2006: Vitenskapsassistent, CEES, Institutt for Biovienskap, Universitetet i Oslo

Lengre arbeidsopphold/ midlertidige stillinger ved Folkehelseinstituttet, Skogforsk (nå NIBIO), Forsvarets Forskningsinstitutt, Universitetet i Namibia, Hærens Sanitet og FNs fredsbevarende observasjoner.

Øvrig faglig bakgrunn

2018 - dd: medlem av VKM

Epidemiologi, statistisk modellering, adaptiv dynamikk, anvendt førstehjelp, feltarbeid og ekspedisjonsledelse

Utvalgte publikasjoner

Kausrud, Kyrre Linné; Vandvik, Vigdis; Flø, Daniel; Geange, Sonya Rita; Hegland, Stein Joar; Hermansen, Jo Skeie; Hole, Lars Robert; Ims, Rolf Anker; Kauserud, Håvard; Kirkendall, Lawrence Richard; Nordén, Jenni; Nybakken, Line; Ohlson, Mikael; Skarpaas, Olav; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Järnegren, Johanna; Måren, Inger Elisabeth; Nielsen, Anders; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute. Impacts of climate change on the forest ecosystem. VKM Report (2022)

Huang, Yen-Hua; Kausrud, Kyrre Linné; Hassim, Ayesha; Ochai, Sunday; Schalwyk, Louis; Dekker, Edgar; Buyantuev, Alexander; Cloete, Claudine; Killian, Werner; Mfune, John; Kamath, Pauline; van Herdeen, Henriette; Turner, Wendy. Environmental drivers of biseasonal anthrax outbreak dynamics in two multihost savanna systems. Ecological Monographs (2022)

Turner, Wendy Christine; Kamath, Pauline; van Heerden, Henriette; Huang, Yen-Hua; Barandongo, Zoe R.; Bruce, Spencer A; Kausrud, Kyrre. The roles of environmental variation and parasite survival in virulence–transmission relationships. Royal Society Open Science (2021); Volum 8.(6)

Kausrud, Kyrre Linné; Grégoire, Jean-Claude; Skarpaas, Olav; Erbilgin, Nadir; Gilbert, Marius; Økland, Bjørn; Stenseth, Nils Christian. Trees Wanted—Dead or Alive! Host Selection and Population Dynamics in Tree-Killing Bark Beetles. PLOS ONE (2011) ;Volum 6.(5)

Kausrud, Kyrre L; Mysterud, A.; Steen, Harald; Vik, Jon Olav; Østbye, Eivind; Cazelles, Bernard; Framstad, Erik; Eikeset, Anne Maria; Mysterud, Ivar; Solhøy, Torstein; Stenseth, Nils Christian. Linking climate change to lemming cycles. Nature (2008) ;Volum 456.(7218) s. 93-97