Åsa Frostegård

Medlem av faggruppen for GMO legemidler. Professor.

Genmodifiserte organismer - legemidler, Mikrobiell økologi

Åsa har doktorgrad i mikrobiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mikrobiell økologi, spesielt jordmikrobiologi; og bakteriell fysiologi og regulatorisk biologi relatert til klimagassutslipp og forurensing.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Utdanning

1982: Lærereksamen (ungdomsskole/videregående) i biologi og kjemi

1990 - 1995: PhD, Lunds Universitet, Sverige

1995 - 1996: Post doc ved CNRS Université Lyon1, Frankrike

Arbeidserfaring

1982-1989: Lærere i kjemi, biologi, matematikk ved ungdomsskole

1996-1999: Forsker ved Avd for mikrobiell økologi, Lunds Universitet

1999 - 2001: Førsteamanuensis i mikrobiologi, NMBU (da NLH)

2001- dd: professor i mikrobiologi, NMBU (100 %)

Øvrig faglig bakgrunn

Leder for forskningsgruppen Mikrobiell økologi og fysiologi ved Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (KBM), NMBU (siste 15 år). Medlem av Instituttstyret og senere Fakultetsstyret ved KBM (totalt 10 år).

Undervisning årlig på kurser i mikrobiell økologi og fysiologi og i eksperimentell molekylær mikrobiologi, masternivå

Veiledning av PhD studenter (14 som hovedveileder) og mange MSc studenter

Koordinator av flere forskningsprosjekter finansiert av EU og Norges Forskningsråd, f eks (Marie Skłodovska Curie Initial Training Network og ERA-NET Leap-Agri); NFR-Frimedbio og NFR-Fripro.

Medlem av «Board of Directors” i ISME, International Society for Microbial Ecology, valgt for 5 år 2013-2018

Evaluering av doktorgrader i flere ulike europeiske land; >15 evaluering av søkere til vitenskapelige stillinger (flere europeiske land; Kina); evaluering av forskningsinstitusjon og forskerskoler; evaluering av forskningssøknader (flere land i Europa og Amerika); Evaluering av Biofagevalueringen NFR 2013.

Utvalgte publikasjoner

Frostegård Å, Vick SHV, Lim NYN, Bakken LR, Shapleigh JP. 2022. Linking meta-omics to the kinetics of denitrification intermediates reveals pH-dependent causes of N2O emissions and nitrite accumulation in soil. The ISME Journal 16:26-37. https://doi.org/10.1038/s41396-021-01045-2

Gao Y, Mania D, Mousavi SA, Lycus P, Arntzen M, Woliy K, Lindström K, Shapleigh JP, Bakken LR, Frostegård Å. 2021. Competition for electrons favors N2O reduction in denitrifying Bradyrhizobium isolates. Environmental Microbiology 23:2244-2259. Doi: 10.1111/1462-2920.15404.

Bakken LR, Frostegård Å. 2020. Emerging options for mitigating N2O emissions from food production by manipulating the soil microbiota. Current Opinion in Environmental Sustainability 47:89-94. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.08.010.

Lycus P, Bøthun KL, Bergaust L, Shapleigh JP, Bakken LR, Frostegård Å. 2017. Phenotypic and genotypic richness of denitrifiers revealed by a novel isolation strategy. The ISME Journal 11:2219-2232. doi: 10.1038/ismej.2017.82.

Liu B, Mao Y, Bergaust L, Bakken LR, Frostegård Å. 2013. Strains in the genus Thauera exhibit remarkably different denitrification regulatory phenotypes. Environ. Microbiol. 15:2816-2828. DOI: 10.1111/1462-2920.12142.