For pressen

Dersom du har spørsmål om risikovurderingen før den er publisert, kan vi informere om hva Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker svar på, hvordan vi løser oppgaven og når vi skal publisere vurderingen på nettsidene våre.

Alle risikovurderinger har en egen kontaktperson. Du finner kontaktinformasjonen på nettomtalen til hver enkelt vurdering.


Les siste nyhetsbrev her.

Kontakt

A-G Danielsen

Anne-Grethe Danielsen

Kommunikasjonssjef, EFSA kommunikasjonsekspert

M: 91 32 20 20
Send e-post

lite bilde av Tanya Samuelsen Kristiansen

Tanya Samuelsen Kristiansen

Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

M: 95 09 41 50
Send e-post

bildet viser en stor katt med en due i kjeften sin

Det er lite forskning som er gjort for å undersøke effekter av konsistensmidler på fordøyelseskanalen. Generelt er forskningen lite relevant for å vurdere langtidsvirkninger. Det er knyttet stor usikkerhet til resultater og konklusjoner.

bildet viser en stor katt med en due i kjeften sin

VKM skal vurdere hvilken risiko som planteskadegjørere i importert jord og andre vekstmedier, har for plantehelsa i Norge.

Infographic

Last ned logo og infografikkene våre om blant annet antibiotika-resistens og radioaktivitet i mat.

EFSA logo

Norsk kontaktpunkt for EFSA

Som kontaktpunkt skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandeneog bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal VKM arbeide for å synliggjøre EFSAs arbeid i Norge.

Søk etter riskovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge, risikovurderinger under arbeid og innspill til EFSA fra faggruppen for genmodifiserte organismer. 

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.