For pressen

Dersom du har spørsmål om risikovurderingen før den er publisert, kan vi informere om hva Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker svar på, hvordan vi løser oppgaven og når vi skal publisere vurderingen på nettsidene våre.

Alle risikovurderinger har en egen kontaktperson. Du finner kontaktinformasjonen på nettomtalen til hver enkelt vurdering.


Kontakt

Tanya Samuelsen Kristiansen

Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

M: 95 09 41 50
Send e-post

I en ny risikovurdering konkluderer VKM at den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen. Matvaregruppene som bidrar mest er fet fisk, melk og meieriprodukter, og kjøtt. Dette er mat som er viktige for å dekke ernæringsbehov. Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

VKM jobber med en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold, som er bestilt av Mattilsynet. De ønsker svar på hvilke helsemessige konsekvenser det får dersom befolkningen fortsetter med dagens inntak av fisk, øker inntaket av fisk opp til inntaket som Helsedirektoratet anbefaler, eller reduserer inntaket av fisk og erstatter deler eller hele inntaket med andre matvarer.

Last ned logo og infografikkene våre om blant annet antibiotika-resistens og radioaktivitet i mat.


Norsk kontaktpunkt for EFSA

Som kontaktpunkt skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandeneog bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal VKM arbeide for å synliggjøre EFSAs arbeid i Norge.

 

Søk etter riskovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge, risikovurderinger under arbeid og innspill til EFSA fra faggruppen for genmodifiserte organismer. 

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er. 

 

Bilde av pil