Yngvild Wasteson

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Yngvild har doktorgrad i mikrobiologi/veterinærmedisin. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mattrygghet og mikrobiologi.

Curriculum vitae


Professor, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utdanning

1987 – 1991: Norges veterinærhøgskole - Dr. scient.

1979 – 1985: Norges veterinærhøgskole - cand. med. vet. Veterinær

Arbeidserfaring:

2014 – dd: professor, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2010 – 2013: rektor, Norges veterinærhøgskole

2005 – 2010: prorektor, Norges veterinærhøgskole

1987 – 2005: stipendiat - f.aman - professor, Norges veterinærhøgskole

1985 – 1987: Privatpraktiserende dyrlege

Øvrig faglig bakgrunn:

2017 – dd: Sveriges lantbruksuniversitet: Styremedlem

2013 –2019: Simula Research Laboratory: Styremedlem

2013 – 2015: NOFIMA: Styremedlem

2012 - 2014: Norges forskningsråd: Medlem av programstyret for BIONÆR

2006 – 2010: Universitets- og høgskolerådet: Medlem av forskningsutvalget og publiseringsutvalget

2015 – dd : Aktiv deltakelse og ulike verv i EUROPEAN ASSOCIATION OF ESTABLISHMENTS FOR VETERINARY EDUCATION

Utvalgte publikasjoner:

May Linn Buberg, Solveig Mo, Camilla Sekse, Marianne Sunde, Yngvild Wasteson, and Ingun Witsø: Population structure and uropathogenic potential of extended-spectrum cephalosporin-resistant Escherichia coli from retail chicken meat. BMC Microbiology https://doi.org/10.1186/s12866-021-02160-y

Marte Fergestad, Anneleen De Visscher, Trine L'Abée-Lund, Cyrille Ngassam Tchamba, Jacques Mainil, Damien Thiry, Sarne De Vliegher, Yngvild Wasteson. Antimicrobial resistance and virulence characteristics in staphylococci from bovine milk samples. Journal of Dairy Science. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19988

Silje N Ramstad, Yngvild Wasteson, Bjørn-Arne Lindstedt, Arne M Taxt, Jørgen V Bjørnholt, Lin T Brandal and Jon Bohlin. Characterization of Shiga toxin 2a encoding bacteriophages isolated from high-virulent O145:H25 Shiga toxin-producing Escherichia coli. Frontiers in Microbiology https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.728116

Fergestad, F. Touzain, S. De Vliegher, A. De Visscher, D. Thiry, C. Ngassam Tchamba, J.G. Mainil, T. L’Abee-Lund, Y. Blanchard and Y. Wasteson. Whole Genome Sequencing of Staphylococci Isolated from Bovine Milk Samples. Publisert Frontiers in Microbiology. 2021 Dec 20;12:715851. doi: 10.3389/fmicb.2021.715851.

Røken, M.; Iakhno, S.; Haaland, A.H.; Wasteson, Y.; Bjelland, A.M. Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus spp. from Infected Dogs to the Home Environment and Owners. Antibiotics 2022, 11, 637. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050637