Erlend B. Nilsen

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

Biologisk mangfold

Erlend har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er hvordan naturlige og menneskeskapte faktorer påvirker dynamikken det biologiske mangfoldet.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Utdanning

2003 – 2006: PhD, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

2001 – 2002: Cand Scient, Institutt for biologi, NTNU

1996 – 2001: Cand Mag, Institutt for biologi, NTNU

Arbeidserfaring

2014 – dd: Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

2009 – 2014: Forsker I/Forsker II, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

2006 – 2009: Førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark

Øvrig faglig bakgrunn

2015 – dd: Ansattrepresentant/observatør/vara i styret, NINA

2010 – dd: Assosiert redaktør, Wildlife Biology

2006 – dd: Fungerer jevnlig som referee for en rekke vitenskapelig tidsskrifter

2017 – dd: Leder for fagtema «Bevegelses- og populasjonsdynamikk» i forskerskolen for anvendt økologi (IRSAE) ved Høgskolen i Innlandet

2016 – dd: Leder for strategisk instituttsatsning (SIS) ved NINA knyttet til statistisk modellering av klimapåvirkning på norsk natur (INTEGRATE)

2018 – dd: Leder for strategiske instituttsatsning (SIS) ved NINA knyttet til helhetlig økosystemforvaltning

Utvalgte publikasjoner

Nilsen, E.B., & Strand, O. 2018, Integrating data from multiple sources for insights into demographic processes: Simulation studies and proof of concept for hierarchical change-in-ratio models. PlosOne, 13:e0194566.

Eriksen, L.E., Moa, P.F. & Nilsen, E.B. 2018, Quantifying risk of overharvest when implementation is uncertain. Journal of Applied Ecology, 55, 482-493

Nilsen, E.B., Finstad, A.G., Naesje, T.F. & Sverdrup-Thygeson, A. 2013, Using mass scaling of movement cost and resource encounter rate to predict animal body size-population density relationships. Theor Popul Biol, 86, 23-28.

Sandercock, B, Nilsen, EB, Brøseth, H. & Pedersen, HC. 2011, Is hunting mortality additive or compensatory to natural mortality? Effects of experimental harvest on the survival and cause-specific mortality of willow ptarmigan. Journal of Animal Ecology, 80: 244-258.

Gervasi, V., Nilsen, E.B. & Linnell, J.D.C. 2015, Body mass relationships affect the age structure of predation across carnivore-ungulate systems: a review and synthesis. Mammal Review, 45, 253-266.