Sonal Patel

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Dyrehelse og dyrevelferd

Sonal har doktorgrad innen molekylærbiologi med tema immunutvikling for forsvarsmekanismer hos fisk fra Universitetet i Bergen. Hennes nøkkelkompetanse er akvatisk biosikkerhet, immunforsvar, helse og sykdommer hos fisk.

Curriculum vitae

Stilling

Senior Forsker, Veterinærinstituttet, Seksjon Akvatisk biosikkerhet

Utdanning

1183 Senior Forsker (Spring 2017)

PhD (November 2004 – December 2008): Thesis: Immune related genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), Expression of B and T cell markers during ontogenesis, Havforskningsinstituttet / Universitetet i Bergen, Norge.

Cand. Scient. (1993 – 1996): Tittel: A microbiological method for the detection of oxolinic acid in fish silage – Aspects of the use of oxolinic acid in aquaculture, 1996, Institute for mikrobiologi, Universitetet i Bergen, Norge.

M.Sc. Microbiology (1989 – 1991): Gujarat University, India

B.Sc. Microbiology (1986 – 1989): Gujarat University, India

Arbeidserfaring

2020 – dd: 1183 Senior Forsker, Veterinærinstituttet, Bergen, Norway

2023: Stedfortreder for seksjonsleder, Seksjon Akvatisk biosikkerhet

2017 – 2022: Adjunct Researcher, deltid, Faggruppe Sykdom og smittespredning, Havforskningsinstituttet, Bergen, Norway

2017 – 2020: Prosjektleder Virology, Vaxxinova Norway, Bergen, Norge

2009 – 2017: 1109 Forsker til 2010, og 1110 Forsker fra 2011, Faggruppe Sykdom og smittespredning, Havforskningsinstituttet, Bergen, Norge

2004 – 2008: PhD student, Faggruppe Fiskehelse, Havforskningsinstituttet, Bergen, Norge

2003 – 2004: Forskningsassistent, Influensasenteret, Avdeling for mikrobiologi og immunology, Universitetet i Bergen

2002 – 2003: Bioingeniør i forskning for multi-resistent tuberkulose stammer, Avdeling for mikrobiologi og immunology, Universitetet i Bergen.

2001: Ingeniør, Produksjonslaboratoriet, Avdeling for mikrobiologi og immunology, Haukeland sykehus

1998 – 1999: Forskningsassistent, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen, prosjekt: ”Utbredelse av antibiotikaresistens i bakterier fra det ytre miljø”

1997 – 1998: Kollokvieleder in Genetikk del i emne B100 – Grunnemne i biologi, Botanisk Institutt, Universitetet of Bergen

1996 – 1997: Forskningsassistent, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen, project: ”Mikrobiologiske undersøkelser i kloakkslam”.

Øvrig faglig bakgrunn

Prosjketleder erfaring fra mange store og små eksternt finansierte prosjketer, samt prosjekter finansiert internt på Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

Co-chair for SOA15 Biosecurity og Task leader for Task 2 Aqua i SOA15 finansiert av EUP for Animal health and welfare for perioden 2024 – 2026.

Komitéleder for Komiteen etablert for å utarbeide standarder I forbindelse med Desinfeksjon av inntak- og avløpsvann for akvakultur I samarbeid med Standard Norge.

Tillitsvalgt for Tekna ved Veterinærinstituttet

Reviewer for mange journaler, og har vært guest editor for special issue – Viruses affecting salmonids.

Leder eller støtter utarbeiding av flere svarbrev som kunnskapsstøtte til Mattilsynet og NFD

Styremedlem og sekretær for TriNation initiativ som samarbeid mellom næring og akademia for å løse tre av de viktigste virus utfordringer I hjerte til laksefisk.

Utvalgte publikasjoner

Casadei E, Mani A, Cisco M, Vågnes Ø, Salinas I, Patel S. (2023). Sex-dependent effects of mechanical delousing on the skin microbiome of broodstock Atlantic salmon (Salmo salar L.). Sci Rep. 2023 Jul 4;13(1):10824. doi: 10.1038/s41598-023-37670-4.

J. Jarungsriapisit, N. Nunez-Ortiz, J. Nordbø, L.J. Moore, S. Mæhle, and S. Patel (2020). The effect of temperature on the survival of salmonid alphavirus analysed using in vitro and in vivo methods. Aquaculture Volume 516, 1 February 2020, 734647

J Jarungsriapisit, L Moore, G L Taranger, T O Nilsen, H.C. Morton, I.U. Fiksdal, S Stefansson, P G Fjelldal, Ø Evensen, and S Patel (2016). Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts challenged two or nine weeks after seawater-transfer show differences in their susceptibility to Salmonid alphavirus subtype 3 (SAV3). Virology Journal 13:66

Patel, S., Sørhus, E., Uglenes, I.F., Espedal P.G., Bergh, Ø., Rødseth, O-M., Morton HC., and Nerland, A.H. (2009). Ontogeny of lymphoid organs and development of immunocompetance for Ig bearing cells in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Fish and Shellfish immunology, 26 (3), 385-395.

Patel, S., Korsnes, K., Bergh, Ø., Vik-Mo, F., Pedersen, J., and Nerland, A.H. (2007). Nodavirus in farmed Atlantic cod (Gadus morhua) in Norway. Diseases of Aquatic Organisms; 77:169-173