Kjetil Hindar

Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Philos.

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjetil har doktorgrad i laksefiskenes økologi og genetikk. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er fremmede arter og genmodifiserte organismer.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef i akvatisk avdeling, Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Utdanning

1992: Dr. philos. med avhandlingen Ecological and Genetic Studies on Salmonid Populations with Emphasis on Identifying Causes for their Variation (disputas 14.3.1992), Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

1981: Cand. real., Zoologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2010 – dd: Forskningssjef, NINA Trondheim

1988 – 2010: Forsker (og siden 1997 Seniorforsker), NINA, Trondheim

1987 – 1988: Forsker, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim

1985 – 1987: Forsker, Norsk Bioakva AS, Sandnes

Øvrig faglig bakgrunn

1998 – 2008: Medlem av Bioteknologinemnda

1993: Forskningsopphold ved Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.

1982: Forskningsopphold ved Institute of Animal Resource Ecology, University of British Columbia, Vancouver.

1984: Forskningsopphold ved populasjonsgenetisk avdeling, Universitetet i Stockholm.

1997 – dd: Medlem av IUCN Invasive Species Specialist Group.

Utvalgte publikasjoner

Bolstad, G.H., Hindar, K., Robertsen, G., Jonsson, B., Sægrov, H., Diserud, O.H., Fiske, P., Jensen, A.J., Urdal, K., Næsje, T.F., Barlaup, B.T., Florø-Larsen, B., Lo, H., Niemelä, E., & Karlsson, S. 2017. Gene flow from domesticated escapes alters the life history of wild Atlantic salmon. Nature Ecology & Evolution, 1: 0124.

Glover, K.A., Solberg, M.F., McGinnity, P., Hindar, K., Verspoor, E., Coulson, M.W., Hansen, M.M., Araki, H., Skaala, Ø. & Svåsand, T. 2017. Wild Atlantic salmon, farmed escapees and genetic interactions: status of knowledge and unanswered questions after 40 years of research. Fish and Fisheries, 18: 890-927.

Karlsson, S., Diserud, O. H., Fiske, P., and Hindar, K. 2016. Widespread genetic introgression of escaped farmed Atlantic salmon in wild salmon populations. ICES Journal of Marine Science 73: 2488–2498.

Barson, N.J., Aykanat, T., Hindar, K., Baranski, M., Bolstad, G.H., Fiske, P., Jacq, C., Jensen, A.J., Johnston, S.E., Karlsson, S., Kent, M., Moen, T., Niemelä, E., Nome, T., Næsje, T.F., Orell, P., Romakkaniemi, A., Sægrov, H., Urdal, K., Erkinaro, J., Lien, S. & Primmer, C.R. 2015. Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon. Nature 528: 405-408.

Karlsson, S., Larsen, B.M. & Hindar, K. 2014. Host-dependent genetic variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.). Hydrobiologia 735: 179-190.