Gaute Velle

Leder i faggruppen for biologisk mangfold, nestleder i hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Biologisk mangfold

Gaute har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er ferskvannsøkologi, invertebrater, paleoøkologi, tverrfaglig arbeid og risikovurderinger.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker ved NORCE Norwegian research center

Professor, Universitetet i Bergen

Utdanning

1994 – 2004: Dr. Scient, Zoologisk Institutt, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2014 – dd: Professor II, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

2011 – dd: Forsker I, NORCE Norwegian Research center

2008 – 2011: Post-doktor, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

2004 – 2008: Førsteamanuensis, Bergen Museum, Universitetet i Bergen

2000 – 2003: Stipendiat, Zoologisk Institutt, Universitetet i Bergen

1999 – 1999: Stipendiat, Institutt for Geologi, Lunds Universitet

Øvrig faglig bakgrunn

2015 – 2018: Medlem av Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

2018-2022: Leder av Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (VKM), medlem av hovedkomiteen (VKM)

2022-dd: Leder av Faggruppen for biologisk mangfold (VKM), nestleder i hovedkomiteen (VKM)

2014-dd: Leder for Forskningsetisk utvalg (NORCE)

Utvalgte publikasjoner

Kaufman, D., McKay, N., Routson, C. et al. 2020. A global database of Holocene paleotemperature records. Scientific Data 7, 115.

Lennox, R. J., Thiemer, K., Vollset, K. W., Pulg, U., Stranzl, S., Nilsen, C. I., Haugen, T. O., & Velle, G. 2022. Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river. Ecohydrology, 15( 1), e2363.

Velle, G., Skoglund, H. & Barlaup, B.T. Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers. Hydrobiologia 849, 539–556 (2022).

Velle, G., Brodersen, K., Birks, H.J.B., and Willassen, E., 2010, Midges as quantitative temperature indicator species: lessons for palaeoecology. The Holocene 20: 989-1002

Vilizzi, L. Copp, G.H, Hill, J.E. et al. 2021. A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditions, Science of The Total Environment, Volume 788. 147868.