Gaute Velle

Leder av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Gaute har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er ferskvannsøkologi, invertebrater, paleoøkologi, klimaendringer og risikovurderinger.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Uni Research

Professor, Universitetet i Bergen

Utdanning

1994 – 2004: Dr. Scient, Zoologisk Institutt, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2015 – dd: Medlem av Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2014 – dd: Professor II, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

2011 – dd: Forsker I, LFI, Uni Research

2008 – 2011: Post-doc, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

2004 – 2008: Førsteamanuensis, Bergen Museum, Universitetet i Bergen

2004 – 2004: Forsker, LFI, UNIFOB

2000 – 2003: Stipendiat, Zoologisk Institutt, Universitetet i Bergen

1999 – 2000: Stipendiat, Institutt for Geologi, Lunds Universitet

Utvalgte publikasjoner

Mahlum, S.H., Vollset, K.W., Barlaup, B.T., Velle, G. and Wiers, T., 2018, Where the salmon roam: fjord habitat use of adult Atlantic salmon, ICES Journal of Marine Science, fsy071, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy071 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Pulg, U., Vollset., K.W., Velle, G. and Stranzl, S. 2016. First observations of saturopeaking: characteristics and implications. Science of the Total Environment 573: 1615-1621

Reuss, N.S., Hamerlík, L., Velle, G., Michelsen, A., Pedersen, O. and Brodersen, K.P., 2013, Chironomids occupy several trophic levels within West Greenland lakes: Implications for food web studies. Limnology & Oceanography 58: 1023-1034

Velle, G., Brodersen, K., Birks, H.J.B., and Willassen, E., 2010, Midges as quantitative temperature indicator species: lessons for palaeoecology. The Holocene 20: 989-1002

Velle, G., Larsen, J., Eide, W., Peglar, S. and Birks, H.J.B., 2005, Holocene environmental history and climate of Råtåsjøen, a low alpine lake in central Norway. Journal of Paleolimnology 33: 129-153