Paal Krokene

Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

Plantehelse

Paal har doktorgrad i skogentomologi og økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er skadeinsekter på skogstrær.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, NIBIO

Professor, NMBU (20 %)

Utdanning

1992 – 1996: Dr. Scient., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

1989 – 1991: Cand. Scient., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

1986 – 1989: Cand. Mag., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1992 – dd: Forsker/Seniorforsker, NIBIO (tidligere Skogforsk/Skog og landskap)

2004 – dd: Professor (20 % stilling), NMBU

Øvrig faglig bakgrunn

2018 - dd: Medlem av VKM

2014: Gjesteforsker ved University of British Columbia, Vancouver, Canada, 4 mnd.

2003: Gjesteforsker ved University of Pretoria, Sør Afrika, 5 mnd.

1995: Gjesteforsker ved University of Wisconsin-Madison, USA, 3 mnd.

Utvalgte publikasjoner

Powell D, Große-Wilde E, Krokene P, Roy A, Chakraborty A, Löfstedt C, Vogel H, Andersson MN, Schlyter F. 2021. A highly-contiguous genome assembly of the Eurasian spruce bark beetle, Ips typographus, provides insight into a major forest pest. Communications Biology 4: 1049

Hlásny T, König L, Krokene P, Lindner M, Montagné-Huck C, Müller J, Qin H, Raffa KF, Schelhaas M-J, Svoboda M, Viiri H, Seidl R. 2021. Bark beetle outbreaks in Europe: state of knowledge and ways forward for management. Current Forestry Reports 7: 138-165

Biedermann PHW, Grégoire JC, Gruppe A, Hagge J, Hammerbacher A, Hofstetter R, Kandasamy D, Kolarik M, Kostovcik M, Krokene P, Müller J, Sallé A, Six D, Turrini T, Vanderpool D, Wingfield MJ, Bässler C. 2019. Bark beetle population dynamics in the Anthropocene: challenges and solutions. Trends in Ecology and Evolution 34: 914-924