Paal Krokene

Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

Plantehelse

Paal har doktorgrad i skogentomologi og økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er skadeinsekter på skogstrær.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, NIBIO

Professor, NMBU (20 %)

Utdanning

1992 – 1996: Dr. Scient., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

1989 – 1991: Cand. Scient., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

1986 – 1989: Cand. Mag., Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1992 – dd: Forsker/Seniorforsker, NIBIO (tidligere Skogforsk/Skog og landskap)

2004 – dd: Professor (20 % stilling), NMBU

Øvrig faglig bakgrunn

2014: Gjesteforsker ved University of British Columbia, Vancouver, Canada, 4 mnd.

2003: Gjesteforsker ved University of Pretoria, Sør Afrika, 5 mnd.

1995: Gjesteforsker ved University of Wisconsin-Madison, USA, 3 mnd.

Utvalgte publikasjoner

Zhao, T., Kandasamy, D., Krokene, P., Chen, J., Gershenzon, J. and Hammerbacher, A., 2018, Fungal associates of the tree-killing bark beetle, Ips typographus, vary in virulence, ability to degrade conifer phenolics and influence bark beetle tunneling behavior. Fungal Ecology Online first.

Krokene, P., 2015, Conifer defense and resistance to bark beetles. In: Bark beetles: biology and ecology of native and invasive species. Edited by Vega F. E. and Hofstetter R. W. Elsevier Academic Press, San Diego, USA, pp. 177-207.

Flø, D., Krokene, P. and Økland, B., 2015, Invasion potential of Agrilus planipennis and other Agrilus beetles in Europe: import pathways of deciduous wood chips and MaxEnt analyses of potential distribution area. EPPO Bulletin 45: 259-268.

Krokene, P., Heldal, I. and Fossdal, C. G., 2013, Quantification of Neodiprion sertifer nucleopoly-hedrovirus DNA from insects and forest litter using the quantitative real-time polymerase chain reaction. Agricultural and Forest Entomology 15: 120-125.

Franceschi, V. R., Krokene, P., Christiansen, E. and Krekling, T., 2005, Anatomical and chemical defences of conifer bark against bark beetles and other pests. New Phytologist 167: 353-376.