Ellen M. Bruzell

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Ellen har doktorgrad i biofysikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er risikovurderinger og fotobiologi/-toksikologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker (forsker I), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

Utdanning

1996 – 2003: dr.scient. Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapel​ige universitet (NTNU)

1983 – 1988: Sivilingeniør (NTNU-godkjent), College of Engineering, University of Utah, USA

Arbeidserfaring

2021: Gjesteforsker (3 mnd), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

2000-: Seniorforsker (nåværende), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

1995 – 2001: Forsker/doktorgradstipendiat, DSA (Statens strålevern)

1997 – 1998: Programkoordinator, Norges forskningsråd

1990 – 1995: Ingeniør/forsker Rikshospitalet

Øvrig faglig bakgrunn

2020 - dd: medlem av arbeidsgruppen for søtstoffer, European Food Safety Authority

2017-: Underredaktør i Photochemical and Photobiological Sciences (Springer Nature)

2016 – 2018: Ekspert i arbeidsgruppen Health effects of light emitting diodes, SCHEER, EU

2016 – dd: Ekspert i arbeidsgrupper, International Organization for Standardization ISO/TC 106 –Dentistry

2014 – dd: Medlem og nestleder (2018) av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Vara til hovedkomiteen

2013 – 2015: Ekspert i arbeidsgruppen Dental Amalgam and New Dental Materials (human health effects), SCENIHR, EU

2013 – 2018: Nasjonalt varamedlem i COST, EU (Skin Cancer Detection using Laser Imaging)

(Med)veiledning av doktorgradskandidater og masterstudenter fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Institutt for elektronisk systemdesign, NTNU. Veiledning av gjesteforskere.

Undervisning (nåværende): regulatorisk toksikologi (stråling og radioaktivitet), Universitetet i Oslo

Utvalgte publikasjoner

EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF), Younes M, Aquilina G, CastleL, Degen G, Engel K-H, Fowler P, Frutos Fernandez MJ, Fürst P, Gundert-Remy U, Gürtler R, Husøy T, Manco M, Mennes W, Moldeus P, Passamonti S, ShahR, Waalkens-Berendsen I, Wright M, Batke M, Boon P, Bruzell E, Chipman J, Crebelli R, Fitzgerald R, Fortes C, Halldorsson T, LeBlanc J-C, Lindtner O, Mortensen A, Ntzani E, Wallace H, Barmaz S, Civitella C, D'Angelo L, Lodi F, Laganaro M, Rincon AM, Smeraldi C, Tard A. Re-evaluation of erythritol (E 968) as a food additive. EFSA Journal. 2023;21:e8430. DOI: 10.2903/j.efsa.2023.8430


VKM, Ellen Bruzell, Monica Hauger Carlsen, Ida Henriette Caspersen, Eva Marie-Louise Denison, Tove Gulbrandsen Devold, Berit Granum, Gro Haarklou Mathisen, Elise Rundén Pran, Josef Daniel Rasinger, Jens Rohloff, Camilla Svendsen, Trine Husøy (2022). Risk-benefit assessment of sunscreen. Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food, and Cosmetics. VKM Report 2022:10, ISBN: 978-82-8259- 384-7, ISSN: 2535-4019. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM), Oslo, Norway.


Proykova A., Ion R.M., Samaras T., O’Hagan J., Doré J.-F., Bruzell E., van Kerkhof L., Massimo N. and Sánchez-Ramos C., SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks), 2018, Opinion on Potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs).


Rodríguez-Farre, E., Scientific Committee SCENIHR, Testai, E., Bruzell, E., De Jong, W., Schmalz, G., Thomsen, M., Hensten, A., The safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users, Regul Toxicol Pharmacol. 2016 Aug;79:108-109. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.12.015. Epub 2016 Jan 18.


Bruzell E.M., Pallesen U., Thoresen N.R., Wallman C. and Dahl J.E., 2013, Side effects of external tooth bleaching: A multi-centre practice-based prospective study. Br Dent J. 8;215(9):E17