Ellen M. Bruzell

Nestleder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Ellen har doktorgrad i biofysikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er fotobiologi/-toksikologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

Utdanning

1996 – 2003: dr.scient. Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapel​ige universitet (NTNU)

1983 – 1988: Sivilingeniør (NTNU-godkjent), College of Engineering, University of Utah, USA

Arbeidserfaring

2000-: Seniorforsker (nåværende), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

1995 – 2001: Forsker/doktorgradstipendiat, Statens strålevern

1997 – 1998: Programkoordinator, Norges forskningsråd

1990 – 1995: Ingeniør/forsker Rikshospitalet

Øvrig faglig bakgrunn

2017-: Underredaktør i Photochemical and Photobiological Sciences (Royal Society of Chemistry)

2016 – dd: Ekspert i arbeidsgruppen Health effects of light emitting diodes, SCHEER, EU

2016 – dd: Ekspert i arbeidsgrupper, International Organization for Standardization ISO/TC 106 –Dentistry

2014 – dd: Medlem av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

2013 – 2015: Ekspert i arbeidsgruppen Dental Amalgam and New Dental Materials (human health effects), SCENIHR, EU

2013 – 2018: Nasjonalt varamedlem i COST, EU (Skin Cancer Detection using Laser Imaging)

2011 – 2015: Ansattes representant til NIOMs styre

2010 – 2017: Eksternt styremedlem til styret ved Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

2002 – dd: Kasserer (tidl. leder, styremedlem) i Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin

1997 – 2001: Sekretær i komiteen for organisering av 9th Congress of European Society for Photobiolgy

Utvalgte publikasjoner

Bruzell Roll E., Dahl J.E., Runningen G.R. and Morisbak E., 2004, Cell death induced in rat submandibular acinar cell line by irradiation and chemicals relevant for dental applications; dose-response and potentiation effects. Eur J Oral Sci 112: 273-9.

Bruzell Roll E. and Christensen T., 2005, Formation of photoproducts and cytotoxicity from bilirubin irradiated with turquoise and blue phototherapy light. Acta Paediatr 94: 1448-54.

Bruzell E.M., Morisbak E., and Tønnessen H.H., 2005, Studies on curcumin and curcuminoids. XXIX. Photoinduced cytotoxicity of curcumin in selected aqueous preparations. Photochem Photobiol Sci 2005;4:523-530.

Bruzell E.M., Pallesen U., Thoresen N.R., Wallman C. and Dahl J.E., 2013, Side effects of external tooth bleaching: A multi-centre practice-based prospective study. Br Dent J. 8;215(9):E17

Proykova A., Ion R.M., Samaras T., O’Hagan J., Doré J.-F., Bruzell E., van Kerkhof L., Massimo N. and Sánchez-Ramos C., SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks), 2018, Opinion on Potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs).