Helen Engelstad Kvalem

Prosjektleder, phd

Sekretariatet

Helen er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad innen mat og miljøgifter og jobber med ulike prosjekter i faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Hun er opptatt av trygg og sunn mat og at maten er en nøkkel til god helse, samtidig som den er kilde til både fremmedstoffer og næringsstoffer.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorrådgiver (prosjektleder)

Utdanning

2006 - 2010: Phd, doktorgrad i ernæringstoksikologi - mat og miljøgifter. Universitetet i Oslo/Nasjonalt folkehelseinstitutt

2006 - 2010: Phd-kursene; Research methodology in medicine, Regulatorisk toksikologi, Advanced Methods of Epidemiologic Research, Praktisk kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning, Videregående kurs i epidemiologiske metoder, samt universitetspedagogikk.

1999 - 2005: MSc, Autorisert klinisk ernæringsfysiolog, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2020 - 2022: leder, avd. for ernæring, Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet

2019 - 2020: seniorrådgiver Forskningsrådet, Avd. helseforskning og helseinnovasjon

2018 - 2019: forsker. Folkehelseinstituttet, Miljøgifteksponering og -epidemiologi

2014 - 2018:. komitémedlem i faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester, VKM - Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2014 - 2018: kjøkkenleder og frivilligkoordinator, Team Norway i Singapore

2010 - 2018: førsteamanuensis. Nasjonalt folkehelseinstitutt/Bjørknes Høyskole

Utvalgte publikasjoner

Kvalem HE, Nygaard UC, Lødrup Carlsen KC, Carlsen K H, Haug LS, Granum B. Perfluoroalkyl substances, airways infections, allergy and asthma related health outcomes - implications of gender, exposure period and study design. Environ Int. 2020 Jan;134:105259.

Caspersen IH, Haugen M, Schjølberg S, Vejrup K, Knutsen HK, Brantsæter AL, Meltzer HM, Alexander J, Magnus P, Kvalem HE. Maternal dietary exposure to dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs) is associated with language delay in 3year old Norwegian children. Environ Int. 2016 May;91:180-7

Caspersen IH, Kvalem HE, Haugen M, Brantsæter AL, Meltzer HM, Alexander J, Thomsen C, Frøshaug M, Bremnes NM, Broadwell SL, Granum B, Kogevinas M, Knutsen HK. Determinants of plasma PCB, brominated flame retardants, and organochlorine pesticides in pregnant women and 3 year old children in The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Environ Res. 2016 Apr;146:136-44.

Caspersen IH, Knutsen HK, Brantsæter AL, Haugen M, Alexander J, Meltzer HM, Kvalem HE. Dietary exposure to dioxins and PCBs in a large cohort of pregnant women: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environ Int. 2013 Sep;59:398-407.

Kvalem HE, Brantsæter AL, Meltzer HM, Stigum H, Thomsen C, Haugen M, Alexander J, Knutsen HK. Development and validation of prediction models for blood concentrations of dioxins and PCBs using dietary intakes. Environ Int. 2012 Dec 1;50:15-21.

Kvalem HE, Knutsen HK, Thomsen C, Haugen M, Stigum H, Brantsaeter AL, Frøshaug M, Lohmann N, Päpke O, Becher G, Alexander J, Meltzer HM. Role of dietary patterns for dioxin and PCB exposureMol Nutr Food Res. 2009 Nov;53(11):1438-51.