Christian Vogelsang

Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

Plantevernmidler

Christian har doktorgrad i miljøbioteknologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mikrobiell økologi, forurensninger, plantevernmidler, naturlige toksiner og medisinrester, og skjebnen til disse i renseanlegg og i miljøet.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning, seksjon for Urbant miljø og infrastruktur

Utdanning

1999: Dr.ing. i miljøbioteknologi ved Institutt for bioteknologi, NTNU

1992: Siv.ing. i miljøbioteknologi ved Institutt for bioteknologi, NTNU

Arbeidserfaring

2000 - dd: Forsker ved Norsk institutt for vannforskning

Øvrig faglig bakgrunn

Bærekraftig håndtering av urbant vann og avløpsvann og deres iboende ressurser

Klimatilpasning i vann- og avløpssektoren

Utvikling og testing av renseteknologier; kommunalt og industrielt avløpsvann, drikkevann, resirkuleringsanlegg innen akvakultur, ballastvann, tunnelvann og sigevann fra gruveområder og deponier. Biologisk, kjemisk, bioelektrisk og fysisk behandling. Desinfeksjonsprosesser. Mikroforurensninger.

Mikrobiell, kjemisk og fysisk karakterisering og vurdering av vann og sediment: generell og helserelatert mikrobiologi, organisk og uorganiske mikroforurensninger inkludert mikroplast, partikkelstørrelsesfordeling og ladningskarakterisering, utlekking og sedimentasjonshastighetsbestemmelse.

Biofilmutvikling og -karakterisering, gelinnstøping av levende mikroorganismer.

Ansvarlig for prøveinnsamling av avløpsslam til Miljøprøvebanken

Utvalgte publikasjoner

Eggen T., Heimstad E.S., Nikiforov V. and Vogelsang C. (2019) Maximum limit values for selected hazardous organic contaminants (HOCs) in secondary raw materials used in fertilisers and soil products. NIBIO Report 5/110/2019, ISBN 978-82-17-19/00082, 158 pages.

Pedrazzani R., Bertanza G., Brnardić I., Çetecioğlu Z., Dries J., Dvarionienė J., García-Fernandez A.J., Langenhoff A., Libralato G., Lofrano G., Skrbic B., Martínez-López E., Meriç S., Pavlovic D.M., Papa M., Schröder P., Tsagarakis K.P. and Vogelsang C. (2018) Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: toxicity assessment in a European perspective. Science of the Total Environment, 651, 3202-3221. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.027

Krzeminski P., Schwermer C., Wennberg A., Langford K. and Vogelsang C. (2017) Occurrence of UV filters, fragrances and organophosphate flameretardants in municipal WWTP effluents and their removal during membrane post-treatment. J. Hazardous Materials. 323(Part A), 166-176. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.001.

Schröder P., Helmreich B., Skrbic B, Carballa M., Papa M., Pastore C., Emre Z., Oehmen A., Langenhoff A., Molinos M., Dvaroniene J., Huber C., Tsagerakis K., Martinez-Lopez E., Meric Pagano S., Vogelsang C. and Mascolo G. (2016) Status of hormones and pain killers in waste water effluents across several European states – considerations for the EU watchlist concerning estradiols and diclofenac. Environmental Science and Pollution Research, 23(13), 12835-12866.

Eggen T. and Vogelsang C. (2015) Occurrence and fate of pharmaceuticals and personal care products in wastewater. In: Eddy Y. Zeng (Ed.) Persistent Organic Pollutants (POPs): Analytical Techniques, Environmental fate and Biological Effects, Comprehensive Analytical Chemistry, Vol 67, pp 245-294, Elsevier B.V.