Trine Husøy

Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

Hovedkomiteen, Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Trine har doktorgrad i biokjemi. Hennes nøkkelkompetanse innen VKMs fagområder er risikovurdering, toksikologi, biotransformasjon og eksponering.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Oslo

Utdanning

1994 – 1998: Dr. scient, biokjemi, Universitetet i Oslo

1985 – 1991: Cand. scient, toksikologi, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Arbeidserfaring

1999 – dd: Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for miljømedisin, avdeling for toksikologi og risiko

1991 – 1994: Vitenskapelig assistent ved Radiumhospitalet

1989 – 1991: Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Trondheim (sommerjobb)

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av EFSAs Scientific Panel on Food additives and flavourings (FAF) 2018 – dd.

Medlem av EFSAs Scientific Panel on Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (CEF) fra 2008 – 2018

Leder av EFSAs arbeidsgruppe på Bisfenol A i 2009 og i 2012 – 2014

Nestleder av arbeidsgruppen FLAVIS i EFSA fra 2003 – 2018

Medlem av arbeidsgrupper underlagt Nordisk Ministerråd på tilsetningsstoffer (1999 – 2002), aroma (2000 – 2006) og naturlige toksiner (2005 – 2008)

Eurotox Registrated Toxicologist fra 2005

Prosjektleder ved Nasjonalt folkehelseinstitutt på prosjektet "Thermolysis of carbohydrates and intestinal cancer risk" støttet av Norges forskningsråd

Medlem av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk fra 2004

Utvalgte publikasjoner:

T Husøy , I H Caspersen , E Thépaut , H Knutsen , L S Haug , M Andreassen , A Gkrillas , B Lindeman , C Thomsen , D Herzke , H Dirven , M W Wojewodzic. Comparison of aggregated exposure to perfluorooctanoic acid (PFOA) from diet and personal care products with concentrations in blood using a PBPK model - Results from the Norwegian biomonitoring study in EuroMix. Environ Res 2023 Dec 15;239(Pt 2):117341. doi: 10.1016/j.envres.2023.117341

Van den Brand AD, Hoogenveen R, Mengelers MJB, Zeilmaker M, Eriksen GS, Uhlig S, Brantsæter AL, Dirven HAAM, Husøy T Modelling the Renal Excretion of the Mycotoxin Deoxynivalenol in Humans in an Everyday Situation. Toxins, 13:675, 2021

Thépaut E, Dirven HAAM, Haug LS, Lindeman B, Poothong S, Andreassen M, Hjertholm H, Husøy T.

Per- and polyfluoroalkyl substances in serum and associations with food consumption and use of personal care products in the Norwegian biomonitoring study from the EU project EuroMix. Environmental Research,195:110795, 2021

Cecile Karrer, Monica Andreassen, Natalie von Goetz, Friederike Sonnet, Amrit Kaur Sakhi, Konrad Hungerbühler, Hubert Dirven, Trine Husøy. The EuroMix Human Biomonitoring Study: Source-to-Dose Modeling of Cumulative and Aggregate Exposure for the Bisphenols BPA, BPS, and BPF and Comparison with Measured Urinary Levels. Environment International 136, 105397, 2020

Husøy T, Andreassen M, Hjertholm H, Carlsen MH, Norberg N, Sprong C, Papadopoulou E, Sakhi AK, Sabaredzovic A, Dirven HAAM. The Norwegian biomonitoring study from the EU project EuroMix: Levels of phenols and phthalates in 24-hour urine samples and exposure sources from food and personal care products. Environ Int. 132, 105103, 2019