Våre folk - Genmodifiserte organismer

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Genmodifiserte organismer

 1. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og for faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 2. Håvard Aanes

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 95 18 71 60

 3. Inger Elisabeth Måren

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Ph.d

  T: 41 28 51 26

 4. Johanna Bodin

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 5. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 6. Monica Sanden

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 7. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 98 84 75 47

 8. Rose Vikse

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  T: 21 07 62 52

 9. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 40 20 09 09