Hege Salvesen Blix

Medlem av faggruppen for GMO legemidler, professor

Genmodifiserte organismer - legemidler

Hege har doktorgrad i klinisk farmasi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er legemidler, epidemiologi, trygg legemiddelbruk.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker FHI og professor i klinisk farmasi, UIO

Utdanning

Studier i matematikk og kjemi, Universitetet i Agder; i farmasi ved Universitetet i Oslo og epidemiologi. University of Michigan, Ann Arbor

Hovedfag (cand. Pharm) og doktorgrad (PhD.) i klinisk farmasi, med forskningsarbeid utført ved Institutt for farmakoterapi, medisinsk fakultet, UIO.

Arbeidserfaring

2012 – dd.: Seniorforsker FHI

2012 - dd.: Professor, UiO

2001 - 2012: Seniorrådgiver, FHI

1997 - 2014: Klinisk farmasøyt, Lovisenberg sykehusapotek, Oslo

1982 - 1997: Sykehusfarmasøyt ved ulike sykehusapotek; St.Olav, Haugesund, Stavanger, Lovisenberg sykehus

Øvrig faglig bakgrunn

2019 - 2022 :Ekstern ekspert, faggruppe for genmodifiserte organismer – legemidler, VKM

2019 - 2020: Ekstern ekspert VKM-rapport Risk assessment; AMR in wastewater treatment processes and evaluation of gene modified medicines

2017 - 2021: Styremedlem, European Society Clinical Pharmacy (ESCP)

2011 - dd: Nasjonalt kontaktpunkt for antimikrobielt forbruk; ECDC og GLASS-AMC, WHO

2009 - dd: Medlem av referansegruppen for Antibiotikasenteret for primærmedisin

2004 - 2008 og 201 6 - dd: Styremedlem, European Drug Utilization Group (EURODURG).

2001 - dd: Medlem i redaksjonskomite NORM/NORM-vet rapporten

Utvalgte publikasjoner

Thaulow CM, Harthug S, Miodini Nilsen R, Horsberg Eriksen B, Slettli Wathne J, Berild D, Blix HS. Are infants exposed to antimicrobials during the first 3 months of life at increased risk of recurrent use? An explorative data-linkage study. J Antimicrob Chemother. 2022 Feb 8:dkac024. doi: 10.1093/jac/dkac024.

Rønning M, Hjellvik V, Sakshaug S, Blix HS, Midtvedt K, Reisæter AV, Holdaas H, Åsberg A. Use of Statins in Kidney Transplant Recipients in Norway. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(3), 1370; https://doi.org/10.3390/ijerph19031370 - 26 Jan 2022

Kværner AS, Birkeland E, Bucher-Johannessen C, Vinberg E, Nordby JI, Kangas H, Bemanian V, Ellonen P, Botteri E, Natvig E, Rognes T, Hovig E, Lyle R, Ambur OH, de Vos WM, Bultman S, Hjartåker A, Landberg R, Song M, Blix HS, Ursin G, Randel KR, de Lange T, Hoff G, Holme Ø, Berstad P, Rounge TB. The CRCbiome study: a large prospective cohort study examining the role of lifestyle and the gut microbiome in colorectal cancer screening participants. BMC Cancer. 2021 Aug 18;21(1):930. doi: 10.1186/s12885-021-08640-8.

Wathne JS, Skodvin B, Charani E, Harthug S, Blix HS, Nilsen RM, Kleppe LKS, Vukovic M, Smith I. Identifying targets for antibiotic stewardship interventions through analysis of the antibiotic prescribing process in hospitals - a multicentre observational cohort study. Antimicrob Resist Infect Control 9, 114 (2020). https://doi.org/10.1186/s13756-020-00749-y

Efjestad AS, Ihle-Hansen H, Hjellvik V, Engedal K, Blix HS. Drug Use before and after Initiating Treatment with Acetylcholinesterase Inhibitors. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2019 Apr 26;9(1):196-206.