Vegard Lysne

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d. PERMISJON.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vegard har doktorgrad i klinisk ernæring. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er klinisk ernæring og epidemiologi

Curriculum vitae

Stilling

Seniorrådgiver, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstittutet

Utdanning

2015 - 2019: Phd i ernæring, Klinisk Institutt 2, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

2012 - 2014: Master i Klinisk Ernæring, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

2009 - 2012: Bachelor i Human Ernæring, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2022 - dd: Seniorrådgiver, Avdeling for Helse og Ulikhet, Folhehelseinstituttet

2020 - 2022: Postdoktor, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

2015 - 201: Stipendiat, Universitetet i Bergen

2014 - 2015: Forsker, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Øvrig faglig bakgrunn

2021 - dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2020 - -dd: Kapittelforfatter (Riboflavin, Niacin, Kobalamin), Nordic Nutrition Recommendations 2022

2018 - dd: Redaksjonsmedlem, Norsk Tidsskrift for Ernæring

2015 - 2018 Medlem av fagpolitisk Utvalg i KEFF

Utvalgte publikasjoner

Lysne V, Bjørndal B, Grinna ML, Midttun Ø, Ueland PM, Berge RK, Dierkes J, Nygård O, Strand E. Short-term treatment with a peroxisome proliferator-activated receptor α agonist influences plasma one-carbon metabolites and B-vitamin status in rats. PLoS One. 2019;14:e0226069.

Matre ÅO, Van Parys A, Olsen T, Haugsgjerd TR, Baravelli CM, Nygård O, Dierkes J, Lysne V. The Association of Meat Intake With All-Cause Mortality and Acute Myocardial Infarction Is Age-Dependent in Patients With Stable Angina Pectoris. Front Nutr. 2021;8.

Lysne V, Anfinsen ÅM, Van Parys A. Should we all adopt the Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) diet? Eur J Prev Cardiol. 2022

Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, Behringer S, Grünert SC, Spiekerkoetter U, Jacobsen DW, Blom HJ. Biomarkers and algorithms for the diagnosis of vitamin B 12 deficiency. Front Mol Biosci. 2016.

Haugsgjerd TR, Egeland GM, Nygård OK, Vinknes KJ, Sulo G, Lysne V, Igland J, Tell GS. Association of dietary vitamin K and risk of coronary heart disease in middle-age adults: The Hordaland Health Study Cohort. BMJ Open. 2020;10.