Vegard Lysne

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vegard har doktorgrad i klinisk ernæring. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er klinisk ernæring og epidemiologi

Curriculum vitae

Stilling

Postdoc, Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus.

Utdanning

2015-2019: PhD i ernæring, Klinisk Institutt 2, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

2012-2014: Master i Klinisk Ernæring, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

2009-2012: Bachelor i Human Ernæring, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2020-dd: Postdoc, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

2014-2015: Forsker, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Øvrig faglig bakgrunn

2021-dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2020-dd: Kapittelforfatter (Riboflavin, Niacin, Kobalamin), Nordic Nutrition Recommendations 2022

2018-dd: Redaksjonsmedlem, Norsk Tidsskrift for Ernæring

2015-2018 Medlem av fagpolitisk Utvalg i KEFF

Utvalgte publikasjoner

Lysne V, Bjørndal B, Grinna ML, Midttun Ø, Ueland PM, Berge RK, Dierkes J, Nygård O, Strand E. Short-term treatment with a peroxisome proliferator-activated receptor α agonist influences plasma one-carbon metabolites and B-vitamin status in rats. PLoS One. 2019;14:e0226069.

  1. Matre ÅO, Van Parys A, Olsen T, Haugsgjerd TR, Baravelli CM, Nygård O, Dierkes J, Lysne V. The Association of Meat Intake With All-Cause Mortality and Acute Myocardial Infarction Is Age-Dependent in Patients With Stable Angina Pectoris. Front Nutr. 2021;8.
  2. Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, Behringer S, Grünert SC, Spiekerkoetter U, Jacobsen DW, Blom HJ. Biomarkers and algorithms for the diagnosis of vitamin B 12 deficiency. Front Mol Biosci. 2016.
  3. Van Parys A, Lysne V, Svingen GFT, Ueland PM, Dhar I, Øyen J, Dierkes J, Nygård OK. Dietary choline is related to increased risk of acute myocardial infarction in patients with stable angina pectoris. Biochimie. 2019
  4. Haugsgjerd TR, Egeland GM, Nygård OK, Vinknes KJ, Sulo G, Lysne V, Igland J, Tell GS. Association of dietary vitamin K and risk of coronary heart disease in middle-age adults: The Hordaland Health Study Cohort. BMJ Open. 2020;10.