Anders Ruus

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Professor.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Anders har doktorgrad i marin biologi/økotoksikologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er miljøgifter i næringskjeden.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker I, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Professor II, Universitetet i Oslo (20%)

Utdanning

1997 – 2001: Dr. scient. i økotoksikologi/marin biologi, Universitetet i Oslo

1995 – 1997: Cand. scient. i økotoksikologi/marin biologi, Universitetet i Oslo

1991 – 1994: Cand. mag. i biologi, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2017 – dd: Professor II (20%), Universitetet i Oslo

2008 – dd: Forsker I, NIVA, Oslo

2001 – 2008: Forsker II, NIVA, Oslo

1997 – 2001: Stipendiat, Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

Utført risikovurdering i regi av OSPAR (Oslo-Paris konvensjonen; 2004)

EUROTOX-registrert toksikolog, 2006

Revidere den norske veilederen for risikovurdering av forurenset sediment (for Statens forurensningstilsyn, SFT; 2007)

Involvert i arbeidet med å sette nye tilstandsklasser for miljøkvalitet (sedimenter, PNEC-basert; 2007)

Medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester fra 2007

Utvalgte publikasjoner

Ruus A., Hjermann DØ., Beylich B., Schøyen M., Øxnevad S., Green NW. 2017. Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Mar Environ Res 130:85-92.

Ruus A., Øverjordet IB., Braaten HFV., Evenset A., Christensen G., Heimstad ES., Gabrielsen GW., Borgå K. 2015. Methylmercury biomagnification in an Arctic pelagic food web. Environ Toxicol Chem. 34:2636-2643.

Beyer J, Petersen K, Song Y, Ruus A, Grung M, Bakke TH, Tollefsen K-E. 2014. Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: a discussion paper. Mar Environ Res 96:81-91.

Ruus A, Daae IA, Hylland K. 2012. Accumulation of polychlorinated biphenyls from contaminated sediment by Atlantic cod (Gadus morhua) – direct accumulation from resuspended sediment and dietary accumulation via the polychaete Nereis virens. Environ Toxicol Chem 31:2472-2481.

Saloranta TM, Ruus A, Borgå K. (2011). Identification of the most influential factors in the Norwegian guidelines for risk assessment of dispersion of contaminants from sediments.Integr Environ Assess Manag 7:657-667.