Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Anders Ruus

Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Curriculum vitae

Stilling:

Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

Utdanning:

 • 2001: Dr. scient. i økotoksikologi/marin biologi, Universitetet i Oslo
 • 1997: Cand. scient. i økotoksikologi/marin biologi, Universitetet i Oslo
 • 1994: Cand. mag. i biologi, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 2008-: Forsker I, NIVA, Oslo
 • 2001-2008: Forsker II, NIVA, Oslo
 • 1997-2001: Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Utført risikovurdering i regi av OSPAR (Oslo-Paris konvensjonen; 2004)
 • EUROTOX-registrert toksikolog, 2006
 • Revidere den norske veilederen for risikovurdering av forurenset sediment (for Statens forurensningstilsyn, SFT; 2007)
 • Involvert i arbeidet med å sette nye tilstandsklasser for miljøkvalitet (sedimenter, PNEC-basert; 2007)
 • Medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester fra 2007

Utvalgte publikasjoner:

 • Beyer J, Petersen K, Song Y, Ruus A, Grung M, Bakke TH, Tollefsen K-E. 2014.
  Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: a discussion paper. Mar Environ Res 96:81-91.
 • Ruus A, Allan IJ, Øxnevad S, Schaanning MT, Borgå K, Bakke T, Næs K. 2013. In vivo bioaccumulation of contaminants from historically polluted sediments — Relation to bioavailability estimates. Sci Total Environ 442:336-343.
 • Ruus A, Daae IA, Hylland K. 2012. Accumulation of polychlorinated biphenyls from contaminated sediment by Atlantic cod (Gadus morhua) – direct accumulation from resuspended sediment and dietary accumulation via the polychaete Nereis virens. Environ Toxicol Chem 31:2472-2481.
 • Saloranta TM, Ruus A, Borgå K. (2011). Identification of the most influential factors in the Norwegian guidelines for risk assessment of dispersion of contaminants from sediments.Integr Environ Assess Manag 7:657-667.
 • Ruus A, Bøyum O, Grung M, Næs K. 2010. Bioavailability of PAHs in aluminium smelter affected sediments – evaluation through assessment of pore water concentrations and in vivo bioaccumulation. Environ Sci Technol 44:9291-9297.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie