Lars Robert Hole

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

Biologisk mangfold

Lars Robert Hole har doktorgrad i meteorologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er meteorologi, oseanografi og klima.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker (Forsker 1183)

Utdanning

1998: PhD Meteorologi (UNIS/UiB)
1994: Msc Meteorologi (UiB)

Arbeidserfaring

2007 – dd: Meteorologisk institutt, avd. Marin Meteorologi og oseanografi
2017 – dd: Sjøkrigsskolen (foreleser)
2001 – 2007: Norsk Institutt Luftforskning (NILU)
2004 – 2005: Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
2001: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
1995 – 2000: Forsvarsbygg

Øvrig faglig bakgrunn

Betydelig populærvitenskaplig publisering og foredrag, blant annet to bøker.

10 års erfaring med modellering av oljedrift i sjø.

Utvalgte publikasjoner

Hole, L. R., Christensen, J. H., Ruoho-Airola, T., Tørseth, K., Ginzburg, V., & Glowacki, P. (2009). Past and future trends in concentrations of sulphur and nitrogen compounds in the Arctic. Atmospheric Environment, 43(4), 928-939.

Karlsson, P. E., Ferm, M., Tømmervik, H., Hole, L. R., Karlsson, G. P., Ruoho-Airola, T., ... & Nihlgård, B. (2013). Biomass burning in eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of ammonium in northern Fennoscandia. Environmental Pollution, 176, 71-79.

Hole, L. R., Brunner, S. H., Hanssen, J. E., & Zhang, L. (2008). Low cost measurements of nitrogen and sulphur dry deposition velocities at a semi-alpine site: gradient measurements and a comparison with deposition model estimates. Environmental pollution, 154(3), 473-481.

Steen, A. O., Berg, T., Dastoor, A. P., Durnford, D., Hole, L. R., & Pfaffhuber, K. A. (2010). Natural and anthropogenic atmospheric mercury in the European Arctic: a speciation study.

Broström, G., Carrasco, A., Hole, L. R., Dick, S., Janssen, F., Mattsson, J., & Berger, S. (2011). Usefulness of high resolution coastal models for operational oil spill forecast: the Full City accident. Ocean Science Discussions, 8(3).