Ragnhild Tønnessen

Medlem av faggruppen for genmodifiserte legemidler. Ph.d.

Genmodifiserte organismer - legemidler

Ragnhild har doktorgrad i virologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er virologi, epidemiologi og luftveisinfeksjoner.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Seksjon for immunologi og virologi, Veterinærinstituttet

Utdanning

2022: EUPHEM, The European Public Health Microbiology Training Programme, ECDC

2013: Ph.d. i virologi, Norges veterinærhøgskole

2007: Veterinær/Cand.med.vet, Norges veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

2023-dd: Seniorforsker i virologi, Veterinærinstituttet

2014 - 2023: Seniorrådgiver, Avd. for infeksjonsepidemiologi, Avd. for influensa og Avd. for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet

2012 - 2014: Veterinær/forsker, Seksjon for virologi og serologi, Veterinærinstituttet

2008 - 2012: Stipendiat i virologi (aviær influensa), Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi, Norges veterinærhøgskole

Øvrig faglig bakgrunn

2019 - 2022: Ekstern ekspert, faggruppe for genmodifiserte organismer – legemidler, VKM

2020 - 2023: FHIs representant i fagrådet til Norsk intensiv og pandemiregister

2014 - 2023: Medlem i det europeiske influensaovervåkingsnettverket

2014 - 2023: Medlem i nettverket for overvåking av totaldødelighet i Europa (EuroMOMO)

Utvalgte publikasjoner

Tønnessen R, García I, Debech N, Lindstrøm JC, Wester AL, Skaare D. Molecular epidemiology and antibiotic resistance profiles of invasive Haemophilus influenzae from Norway 2017-2021. 2022. Front Microbiol. 2022;13:973257. doi:10.3389/fmicb.2022.973257

Seppälä E, Tønnessen R, Veneti L, et al. Covid-19 rapportert til Folkehelseinstituttet de første seks ukene av epidemien. 2020. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020;140(18):10.4045/tidsskr.20.0525. doi:10.4045/tidsskr.20.0525

Wisløff H, Nordvik BS, Sviland S, Tønnessen R. The first documented clinical case of Schmallenberg virus in Norway: fetal malformations in a calf. 2014. Vet Rec. 2014;174(5):120. doi:10.1136/vr.102149

Tønnessen R, Kristoffersen AB, Jonassen CM, et al. Molecular and epidemiological characterization of avian influenza viruses from gulls and dabbling ducks in Norway. 2013. Virol J. 2013;10:112. doi:10.1186/1743-422X-10-112

Tønnessen R, Hauge AG, Hansen EF, Rimstad E, Jonassen CM. 2013. Host restrictions of avian influenza viruses: in silico analysis of H13 and H16 specific signatures in the internal proteins. PLoS One. 2013;8(4):e63270. doi:10.1371/journal.pone.0063270