Artikkel 36-oppdrag

Artikkel 36-oppdrag er utredningsoppdrag som bare kan utføres av institusjoner som står oppført på EFSAs Artikkel 36-liste.

Oppdragene er forankret i Artikkel 36 i EUs matlov, som omhandler samarbeidsprosjekter og andre oppdrag som EFSA trenger å få utført. Oppdragene er ikke forskningsprosjekter eller risikovurderinger. Oppdragene finansieres av EFSA.

Hvem kan stå på Artikkel 36-listen?

Norske institusjoner kan stå på EFSAs artikkel 36 liste. Institusjonen må være i så stor grad som mulig offentlig finansiert for å kunne stå på listen. Rent private forskningsinstitusjoner kan ikke delta. Institusjonen må arbeide innenfor ett eller flere av EFSAs arbeidsområder.

Mer om EFSAs artikkel 36-oppdrag. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Man melder seg inn på institusjonsnivå. Det betyr at det er hele institusjonen som er meldt inn, og ikke et enkelt fakultet, eller avdeling. I innmeldingen kan man imidlertid spesifisere de delene av institusjonen som kan bidra i samarbeidet, avhengig av hvor kompetansen som er aktuell for EFSA finnes.

Norske institusjoner på Artikkel 36-listen

Disse norske institusjonene står i dag oppført på Artikkel 36-listen og har dermed mulighet til å påta seg Artikkel 36-oppdrag:

  • Folkehelseinstituttet (inkluderer VKM)
  • Mattilsynet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
  • Havforskningsinstituttet
  • Nofima AS
  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Veterinærinstituttet
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Seniorrådgiver administrasjon, EFSA "Focal Point" kontaktperson

M: 98 36 72 86
Send e-post

EFSA logo

VKM bistår norske institusjoner i søknadsprosessen hvis institusjonen ønsker å stå oppført på EFSAs Artikkel 36-liste. Ta kontakt med sekretariatet i VKM for mer informasjon.