Våre folk - Hovedkomiteen

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med123 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Nettsiden vil bli oppdatert med informasjon om medlemmene, i tråd med oppnevning av ny komité 2022 - 2026. Her er oversikt over den nye komiteen. Pdf, 566.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Hovedkomiteen

 1. Bjørnar Ytrehus

  Leder av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, og av hovedkomiteen. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 2. Elisabeth Henie Madslien

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 3. Espen Rimstad

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  Send e-post

 4. Gaute Velle

  Faglig leder i faggruppen for biologisk mangfold, nestleder i hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 5. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 6. Hugo de Boer

  Leder av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 7. Håvard Steinshamn

  Leder av faggruppen for fôr, og medlem av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  M: 90 68 26 43

 8. Inger-Lise Steffensen

  Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  T: 21 07 65 30

 9. Marianne Stenrød

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

  M: 482 97 607

 10. May-Guri Sæthre

  Medlem av faggruppen for plantehelse

 11. Monica Sanden

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer, medlem i hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 12. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 13. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 14. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85