Våre folk - Hovedkomiteen

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Hovedkomiteen

 1. Angelika Agdestein

  Leder av faggruppen for dyrehelse og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 47 32 66 74

 2. Asbjørn Magne Nilsen

  Leder av faggruppen for plantevernmidler og medlem av hovedkomiteen. Professor emeritus.

  M: 97 02 20 55

 3. Dag O. Hessen

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 95 03 78 99

 4. Edel Oddny Elvevoll

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

 5. Gaute Velle

  Leder av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 6. Gro-Ingunn Hemre

  Nestleder mat i hovedkomiteen. Professor.

  M: 48 18 50 35

 7. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 8. Inger-Lise Steffensen

  Medlem av Hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 30

 9. Jan Alexander

  Leder av Hovedkomiteen. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 10. Johanna Bodin

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 11. Merete Hofshagen

  Medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 48 89 63 95

 12. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 13. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 14. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 15. Trond Rafoss

  Leder for faggruppen for plantehelse og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 16. Vigdis Vandvik

  Nestleder miljø i hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 30 17 94

 17. Yngvild Wasteson

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 02 49 64

 18. Åshild Krogdahl

  Leder av faggruppen for fôr og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  T: 67 23 20 25
  M: 95 19 33 94