Solveig Jore

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

Hygiene og smittestoffer

Solveig har en epidemiologisk rettet doktorgrad om hvordan klima påvirker forekomsten av zoonoser. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er epidemiologi, zoonoser og mattrygghet.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Utdanning

2013: PhD: “The impact of climatic factors upon zoonotic diseases – An epidemiological investigation”, Norges Veterinærhøgskole

1994: Bachelor of Veterinary Science (BVSc) fra University of Bristol, School of Veterinary Science & Doctor of Veterinary Medicine (DVM) fra Norges Veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

2015 - dd: Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

2006 - 2014: Forsker ved Zoonosesenteret og Seksjon for Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

2004 - 2006: Gruppeleder for dyrehelse og dyrevern i Aust-Agder.

1998 - 2004: Statens Næringsmiddeltilsyn. Tilsyn, revisjon, veiledning og utvikling av regelverk i Tilsynsavdelingen for kjøtt, fisk og drikkevann

1995 - 1998: Byveterinær i Sortland og Øksnes: Interkommunalt næringsmiddeltilsyn. Faglig lederansvar for laboratorium og næringsmiddeltilsyn.

1994 - 1995: Klinisk praksis

Øvrig faglig bakgrunn

2019 - dd: Oppnevnt som norsk ekspert i Artic Monitoring and Assessment Programme (https://www.amap.no/) som er en av seks arbeidsgrupper under Arctic Council

2018 - dd: Member of Scientific Board for MedVetNet (https://www.medvetnet.org/) som er et europeisk nettverk for forskning på zoonoseområdet

2018 - dd: Member of Scientific Board for One Health EJP som er et Horizon 2020 project (https://onehealthejp.eu/)

2014 - 2017: Norwegian representative for COST Action TD1303: European Network for neglected vectors and vector-borne infections

Utvalgte publikasjoner

Dougherty PE, Møller FT, Ethelberg S, Rø GØI, Jore S. Simulation and identification of foodborne outbreaks in a large supermarket consumer purchase dataset. Sci Rep. 2022 Jul 7;12(1):11491. doi: 10.1038/s41598-022-15584-x. PMID: 35798785. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35798785/

van Oort BEH, Hovelsrud GK, Risvoll C, Mohr CW and Jore S. A Mini-Review of Ixodes Ticks Climate Sensitive Infection Dispersion Risk in the Nordic Region. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 27;17(15):E5387. doi: 10.3390/ijerph17155387.

Mysterud A, Jore S, Østerås O, Viljugrein H. Emergence of tick-borne diseases at northern latitudes in Europe: A comparative approach. Scientific Reports 7, article number 16316 (2017), nov 2017.

Jore S., Vanwembeke S.O., Viljugrein H., Isaksen K., Kristoffersen A.B., Woldehiwet Z., Johansen B., Brun E., Brun-Hansen H., Westermann S., Larsen I.L., Ytrehus B., Hofshagen M. Climate and Environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin. Parasites & Vectors, 2014, Jan 8;7:11.

Jore S., H. Viljugrein, E. Brun, B.T. Heier, B. Borch, S. Ethelberg, M Hakkinen, M. Kuusi, J. Reiersen, I. Hansson, E. Olsson Engvall, M. Løfdahl, J.A. Wagenaar, W. Van Pelt and M. Hofshagen 2010. Trends in Campylobacter incidence in broilers and humans in six European countries, 1997-2007, Prev. Vet. Med., 93: 33-41.