Solveig Jore

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

Hygiene og smittestoffer

Solveig har doktorgrad innenfor zoonoser og epidemiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er zoonoser/epidemiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Senior rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utdanning

1989-1994: Bachelor of Veterinary Science (BVSc), University of Bristol, School of Veterinary Science

1999 – 2000: Forvaltningsrett for ikke-jurister, UiO

1999 – 2000: Videreutdanning for veterinærer i offentlig tjeneste, Norges Veterinærhøgskole

2007 – 2012: PhD, Norges Veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

2015 – dd: Senior rådgiver, Folkehelseinstituttet

2006 – 2015: Forsker, Veterinærinstituttet

2004 – 2006: Seniorinspektør/gruppeleder, Mattilsynet

1998 – 2004: Statens Næringsmiddeltilsyn

1995 – 1998: Byveterinær i Sortland og Øksnes

1994 – 1995: Askøy Veterinærkontor & A1 Dyre-og Fugleklinikk

Utvalgte publikasjoner

Jore S., H. Viljugrein, E. Brun, B.T. Heier, B. Borch, S. Ethelberg, M Hakkinen, M. Kuusi, J. Reiersen, I. Hansson, E. Olsson Engvall, M. Løfdahl, J.A. Wagenaar, W. Van Pelt and M. Hofshagen. 2010. Trends in Campylobacter incidence in broilers and humans in six European countries, 1997-2007.

Jore S., H. Viljugrein, M. Hofshagen, H. Brun-Hansen, A.B. Kristoffersen, K. Nygård, E. Brun, P. Ottesen, B.K. Sævik and B. Ytrehus. 2011. Multi-source analysis reveals latitudinal and altitudinal shifts in range of Ixodes ricinus at its Northern Distribution limit.

Jore S., Vanwembeke S.O., Viljugrein H., Isaksen K., Kristoffersen A.B., Woldehiwet Z., Johansen B., Brun E., Brun-Hansen H., Westermann S., Larsen I.L., Ytrehus B., Hofshagen M. 2014. Climate and Environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin.

Vanwambeke S.O, Van Doninck J, Artois J, Davidson R.K, Meyfroidt P, Jore S. 2016. Forest classes and tree cover gradient: tick habitat in encroached areas of southern Norway.

Mysterud A, Jore S, Østerås O, Viljugrein H. 2017. Emergence of tick-borne diseases at northern latitudes in Europe: A comparative approach.