Grete Helen Meisfjord Jørgensen

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Dyrehelse og dyrevelferd

Grete har doktorgrad i etologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er dyreatferd, -velferd og husdyrmiljø.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Norsk Institutt for Bioøkonomi, NIBIO

Utdanning

2010: Ph.d. Norwegian University of Life Sciences (NMBU)/department of animal and aquacultural sciences (IHA), Ås. Thesis title: Physical and social environment for sheep – Effects on spacing behaviour, social interactions and activity budgets in housed ewes.

2005: MSc. Norwegian University of Life Sciences (NMBU)/department of animal and aquacultural sciences (IHA), Ås. Thesis title: Effekt av luftegårdsstørrelse og mosjon på hestens adferd og aktivitet.

Arbeidserfaring

2011 – dd: Forsker NIBIO. Avdeling for fôr og husdyr, Divisjon for mat og samfunn, Stasjon Tjøtta.

2007 – 2010: PhD student. Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, NMBU, Ås.

2005 – 2007: Forsøkstekniker. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, Ås.

Øvrig faglig bakgrunn

Revidering av dyrevelferdsprogrammet for Sau. 2024

Utredning til dyrevelferdsmelding. Oppdrag fra LMD. 2023

Konsekvensutredning av endringer i krav i ny velferdsforskrift for storfe, svin, sau og geit. Oppdrag fra Mattilsynet. 2023

Reviewer/Scientific evaluation for the 2020 meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network, Bled Slovenia. 2020

Reviewer/Scientific evaluation ISAE 2019 Bergen International congress. 2018-2019

Editorial Board/Scientific Advisory Board/ Reviewer/Scientific Evaluation/etc. 20th meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network Ballstad, Lofoten, Norway. 2017-2018

Person med særskilt kontrollansvar (PMSK) for forsøksdyravdelingen i NIBIO og ansvar for godkjent forsøksfjøs ved NIBIO Tjøtta. FELASA cat. C. kurs. 2015 – dd

Reviewer for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter som f.eks. Applied Animal Behaviour Science, Animals, Journal of Equine Veterinary Science, Animals and Italian Journal of Animal Science. 2011 - dd

Utvalgte publikasjoner

Lardy, Q.; Ramin, M.; Lind, V.; Jørgensen, G.H.M.; Höglind, M.; Ternman, E. M.; Hetta, M., 2023. Effects of daytime or night-time grazing on animal performance, diurnal behaviour and enteric methane emissions from dairy cows at high latitudes. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Anim. Sci. 15 pages. http://dx.doi.org/10.1080/09064702.2023.2249907

Özkan Gülzari, S., Jørgensen, G.H.M., Eilertsen, S.M., Hansen, I., Hagen, S.B., Fløystad, I., Palme, R., 2019. Measuring faecal glucocortioid activity in reindeer. Animals, open access. (cited by 6). Doi: https://doi.org/103390/ani9110987

Jørgensen, G.H.M., Aanensen, L., Mejdell, C.M., Bøe, K.E., 2016. Preference for shelter and additional heat in horses exposed to Nordic winter conditions. Eq. Vet. J. 48, 720-726. (cited by 27) DOI: https://doi.org/10.1111/evj.12522

Mejdell, C.M., Buvik, T., Jørgensen, G.H.M., Bøe, K.E., 2016. Horses can learn to use symbols to communicate their preferences. Appl. Anim. Behav. Sci. 184, 66-73. (cited by 71) DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2016.07.014

Jørgensen, G.H.M., Andersen, I.L., Bøe, K.E., 2007. Feed intake and social interactions in dairy goats – The effects of feeding space and type of roughage. Appl. Anim. Behav. Sci. 107, 239-251. (Cited by 110). DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2006.10.007