Kristian Prydz

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Kristian har doktorgrad i biokjemi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er lipidmetabolisme, opptak og transport i celler, molekylærbiologiske metoder, proteintoksiner og glykobiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i cellebiologi og biokjemi

Utdanning

Studier i realfag, matematikk, kjemi, biokjemi, biologi ved Universitetet i Oslo

Hovedfag (cand. Scient) og doktorgrad (Dr. scient.) i biokjemi, med forskningsarbeid i begge tilfelle utført ved Institutt for ernæringsforskning.

Arbeidserfaring

1994 - dd: professor, UiO

1992 - 1994: førsteamanuensis i biokjemi, Biokjemisk institutt, UiO 

1989 - 1992: forsker ved Institutt for kreftforskning, Det norske Radiumhospitalet, Oslo

1987 - 1989: postdoktorstipendiat ved European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg

Øvrig faglig bakgrunn

2004 - 2014: Strålevernsansvarlig, ansvar for arbeid med radioaktivite

1992-95: Verneombud, Biokjemisk inst.

2016 - 2020: Utdanningsleder

2016 - 2019:Leder ph.d. program

2008 - 2014: Nestleder institutt

2004 - 2014: Leder av cellebiologiprogrammet

2003 - 2005: Instituttbestyrer

1997-2003: Vise-instituttbestyrer

Skrivende redaksjonsmedlem i NBS-nytt, Norsk biokjemisk selskaps tidsskrift, i en årrekke - redaktør siden 2019.

Utvalgte publikasjoner

Sandvig K, Garred Ø, Prydz K, Kozlov JV, Hansen SH, van Deurs B (1992) Retrograde transport of endocytosed shiga toxin to the endoplasmic reticulum. Nature 358, 510-512.

Prydz K and Dalen KT (2000) Synthesis and sorting of proteoglycans. J Cell Sci 113, 193-205.

Lund C, Olsen CM, Skogtvedt S, Tveit H, Prydz K, and Tranulis MA (2009) Alternative translation initiation generates cytoplasmic sheep prion protein. J Biol Chem 284, 19668-

Saraste J and Prydz K. (2021) Assembly and cellular exit of coronaviruses: Hijacking an unconventional secretory pathway from the pre-Golgi intermediate compartment via the Golgi ribbon to the extracellular space. Cells 10, 503-.

Adusumalli R, Åsheim HC, Lupashin V, Blackburn JB, and Prydz K (2021) Proteoglycan synthesis in conserved oligomeric Golgi subunit deficient HEK293T cells is affected differently, depending on the lacking subunit. Traffic, 22, 230-239.