EFSAs kontaktpunkt i Norge

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, skal bidra til å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og bevare tilliten til EU-landenes matvareproduksjon.

Som kontaktpunkt skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandene og bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal VKM arbeide for å synliggjøre EFSAs arbeid i Norge.

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene.

Ta kontakt med oss

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post

Artikkel 36

Artikkel 36-oppdrag er utredningsoppdrag som bare kan utføres av institusjoner som står oppført på EFSAs Artikkel 36-liste.EFSAs nettverk

EFSA har opprettet nettverk som skal bistå dem i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene.

 

Søk etter innspill til EFSA

EFSA ber med jevne mellomrom om innspill til arbeidet med retningslinjer for risikovurderingsarbeidet, konkrete risikovurderinger av stor politisk eller faglig betydning eller en annen type uttalelse.

Reviderte rutiner som følge av «Åpenhetsforordningen»

EUs nye forordning om åpenhet (åpenhetsforordningen), innebærer blant annet at de som søker om godkjenning av regulerte produkter må følge reviderte rutiner. Forordningen gjelder fra 27. mars 2021.

Du kan lese mer om åpenhetsforordningen her.