EFSAs kontaktpunkt i Norge

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, skal bidra til å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og bevare tilliten til EU-landenes matvareproduksjon.

Som kontaktpunkt skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandene og bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal VKM arbeide for å synliggjøre EFSAs arbeid i Norge.

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene.

Ta kontakt med oss

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Seniorrådgiver administrasjon, EFSA "Focal Point" kontaktperson

M: 98 36 72 86
Send e-post

EU flag
EFSA logo