Snakkeboble med tekst "Ta kontakt med oss"

Våre folk - Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 22 personer og en komité med ca 100 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 1. Christine Louise Parr

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  T: 67 23 52 48

 2. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 3. Kristin Holvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  T: 21 07 83 97

 4. Lene Frost Andersen

  Nestleder for faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 5. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 6. Martinus Løvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 91 37 73 88

 7. Sigrun Henjum

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  M: 41 55 09 07

 8. Stine Marie Ulven

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 22 84 02 08

 9. Tonje H. Stea

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

  T: 38 14 23 24

 10. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86