Bjørn Tore Lunestad

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi

Mikrobiell økologi

Bjørn Tore har doktorgrad innan mikrobiell økologi knytt til antibiotikaresistens i det marine miljøet. Hans nøkkelkompetanse på fagområda til VKM er antibiotikaresistens i miljøet, sjømatmikrobiologi og sjømattryggleik.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforskar ved Seksjon for framand- og smittestoff, Havforskningsinstituttet i Bergen og Professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

Utdanning

1992: Dr. scient., Universitetet i Bergen

1988: Pedagogisk seminar, Universitetet i Bergen

1988: Cand. scient., generell mikrobiologi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2020 – dd: Seniorforskar ved Havforskningsinstituttet i Bergen

2003 – 2020: Seniorforskar ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen

Frå 2006: Professor II, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

2001 – 2002: Forskar, Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, Bergen

1992 – 2000: Leiar, Mikrobiologisk seksjon, Fiskeridirektoratets sentrallaboratorium, Bergen

1989 – 1992: Stipendiat på NFFR - prosjekt, "Miljøeffekter av medisinbruk i oppdrett"

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av Nasjonal matsmittekomité, Nasjonalt folkehelseinstitutt, fra 2007

Medlem av ei rekkje EU og CODEX ekspertkomitéar for mellom anna Vibrio vulnificus og V. parahaemolyticus i matvarer, problem knytt til histamin og trygg bruk av vatn i sjømatindustrien

Prosjektleiar for ei rekkje prosjekt innan sjømattryggleik, inkludert NORAD finansiert aktivitet i Vietnam, Mauritius, og Cuba

Fagleg ansvarleg for utdanning innan sjømatmikrobiologi ved Universitetet i Bergen

Veiledar for master og PhD-studentar

Sensor for master-kandidatar og opponent under PhD-disputasar innan relevante fagområde

Medlem av vurderingspanel for professor-kompetanse ved opprykk

Utvalgte publikasjoner

Håkonsholm F, Hetland MAK, Löhr I H, Lunestad B T & Marathe NP, 2023. Co‐ localization of clinically relevant antibiotic‐ and heavy metal resistance genes on plasmids in Klebsiella pneumoniae from marine bivalves. MicrobiologyOpen, 12, e1368.

Svanevik, C. S., Norström, M., Lunestad, B. T., Slettemeås, J. S., & Urdahl, A. M. (2023). From tide to table: a whole-year, coastal-wide surveillance of antimicrobial resistance in Escherichia coli from marine bivalves. International Journal of Food Microbiology, 407, 110422.

Lee HJ, Storesund JE, Lunestad BT, Hoel S, Lerfall J, Jakobsen AN. Whole genome sequence analysis of Aeromonas spp. isolated from ready-to-eat seafood: antimicrobial resistance and virulence factors. Front Microbiol. 2023 Jun 30;14:1175304. doi: 10.3389/fmicb.2023.1175304. PMID: 37455746; PMCID: PMC10348363.

Lunestad BT, D Hjertaker Grevskott, I Sunde Roiha, C Smith Svanevik, 2018. Microbiota of lutefisk, a Nordic traditional cod dish with a high pH. Food Control, 90:312–316

Håkonsholm F, BT Lunestad, JR Aguirre Sanchez, J Martinez-Urtaza, NP Marathe and C Smith Svanevik, 2020. Vibrios from the Norwegian marine environment: Characterisation of associated antibiotic resistance and virulence genes. MicrobiologyOpen, 1-19, DOI:10.1002/mbo3.1093