Bjørn Tore Lunestad

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi

Mikrobiell økologi

Bjørn Tore har doktorgrad innan mikrobiell økologi knytt til antibiotikaresistens i det marine miljøet. Hans nøkkelkompetanse på fagområda til VKM er antibiotikaresistens i miljøet, sjømatmikrobiologi og sjømattryggleik.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforskar ved Seksjon for framand- og smittestoff, Havforskningsinstituttet i Bergen og Professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

Utdanning

1992: Dr. scient., Universitetet i Bergen

1988: Pedagogisk seminar, Universitetet i Bergen

1988: Cand. scient., generell mikrobiologi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2020 – dd: Seniorforskar ved Havforskningsinstituttet i Bergen

2003 – 2020: Seniorforskar ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen

Frå 2006: Professor II, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

2001 – 2002: Forskar, Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, Bergen

1992 – 2000: Leiar, Mikrobiologisk seksjon, Fiskeridirektoratets sentrallaboratorium, Bergen

1989 – 1992: Stipendiat på NFFR - prosjekt, "Miljøeffekter av medisinbruk i oppdrett"

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av Nasjonal matsmittekomité, Nasjonalt folkehelseinstitutt, fra 2007

Medlem av ei rekkje EU og CODEX ekspertkomitéar for mellom anna Vibrio vulnificus og V. parahaemolyticus i matvarer, problem knytt til histamin og trygg bruk av vatn i sjømatindustrien

Prosjektleiar for ei rekkje prosjekt innan sjømattryggleik, inkludert NORAD finansiert aktivitet i Vietnam, Mauritius, og Cuba

Fagleg ansvarleg for utdanning innan sjømatmikrobiologi ved Universitetet i Bergen

Veiledar for master og PhD-studentar

Sensor for master-kandidatar og opponent under PhD-disputasar innan relevante fagområde

Medlem av vurderingspanel for professor-kompetanse ved opprykk

Utvalgte publikasjoner

Lunestad BT, L Nesse, J Lassen, B Svihus, T Nesbakken, K Fossum, JT Rosnes, H Kruse and S Yazdankhah, 2007. Salmonella in fish feed; occurrence and implications for fish and human health in Norway, Aquaculture, 256:1-8.

Lunestad BT, TTT Truong and BA Lindstedt, 2013. A multiple locus variable number of tandem repeat analysis (MLVA) of Listeria monocytogenes isolated from Norwegian Salmon processing factories and from listeriosis patients, Epidemiology & Infection, 141:2101 – 2110

Lunestad BT, Frantzen S, Svanevik CS, Sunde Roiha I and Duinker A, 2016. Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007 – 2012. Food control, 60:289-295.

Lunestad BT, D Hjertaker Grevskott, I Sunde Roiha, C Smith Svanevik, 2018. Microbiota of lutefisk, a Nordic traditional cod dish with a high pH. Food Control, 90:312–316

Håkonsholm F, BT Lunestad, JR Aguirre Sanchez, J Martinez-Urtaza, NP Marathe and C Smith Svanevik, 2020. Vibrios from the Norwegian marine environment: Characterisation of associated antibiotic resistance and virulence genes. MicrobiologyOpen, 1-19, DOI:10.1002/mbo3.1093