Lars Thore Fadnes

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Lars Thore er spesialist i allmennmedisin med doktorgrad knyttet mot spedbarnsernæring og infeksjon. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er kostholdsmønstre og hvordan det påvirker på sykdom.

Curriculum vitae

Stilling

2018 – dd: Professor, Universitetet i Bergen

2016 – dd: Forskningsgruppeleder ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

2014– dd: Fastlege ved Fjellsiden legesenter

Utdanning

2012 – 2017: Klinisk spesialist i allmennmedisin

2009 – 2011: Doktorgrad ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

2010: Diplom i tropemedisin, London School of Hygiene & Tropical Medicine, University College of London

2002 – 2009: Legestudiet og forskerlinjen ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2018 – dd: Universitetet i Bergen - Professor (førsteamanuensis fra 2018-2019, deretter opprykk)

2016 – dd: Forskningsgruppeleder ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

2014 – dd: Fastlege ved Fjellsiden legesenter

2015 – 2017: Lege ved Akuttposten, Avdeling for rusmedisin

2013 – 2017: Post-doc, Universitetet i Bergen

2013 – 2014: Fastlegevikariater ved Muren legekontor og Florvåg legesenter

2009 – 2011: Universitetet i Bergen - Doktorgradsstipendiat

Øvrig faglig bakgrunn

Hovedfokus på forskningen har vært kosthold, folkehelse, ruslidelser, global helse. Har ledet flere randomiserte forsøk og kohorter knyttet mot ernæring, infeksjoner og forebygging og behandling av kroniske sykdommer. Underviser ved Universitetet i Bergen.

2022 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2020 – 2023: Forfatter av flere kapitler av de kommende nordiske ernæringsanbefalingene (NNR6).

2019 – dd: Medlem av Nasjonal råd for ernæring

2016 – 2019: I redaksjonskomite I ‘BMC Nutrition’

2023: Forfatter av flere kapitler av de kommende nordiske ernæringsanbefalingene (NNR6).

2019 – dd: Medlem av Nasjonal råd for ernæring

2016 – 2019: I redaksjonskomite I ‘BMC Nutrition’

Utvalgte publikasjoner

Balakrishna R, Bjørnerud T, Bemanian M, Aune D, Fadnes LT: Consumption of nuts and seeds and health outcomes including cardiovascular, diabetes and metabolic disease, cancer, and mortality: an umbrella review. Advances in Nutrition. 2022.

Fadnes LT, Økland JM, Haaland ØA, Johansson KA. Estimating impact of food choices on life expectancy: A modeling study. PLOS Medicine. 2022

Fadnes LT, Aas CF, Vold JH, Leiva RA, Ohldieck C, Chalabianloo F, Skurtveit S, Lygren OJ, Dalgård O, Vickerman P, Midgard H, Løberg EM, Johansson KA; INTRO-HCV Study Group. Integrated treatment of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: A multicenter randomized controlled trial (INTRO-HCV). PLOS Medicine. 2021

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, Greenwood DC, Tonstad S, Riboli E, Vatten LJ. Fruit and vegetable intake and risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality – a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. 2017.

Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T. Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. 2016.