Arbeid for EFSA

EFSA trenger vitenskapelig ekspertise på fast basis og ad hoc for å kunne gjøre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og for å gi råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene. I tillegg settes ulike typer faglige og administrative oppgaver ut på oppdrag.

Fagpanelene i EFSA er ansvarlige for risikovurderingene som utføres. Medlemmene av panelene er vitenskapelige eksperter fra hele EØS-området.

EFSA trenger ekspertise innen hele sitt virkeområde, det vil si eksperter med kompetanse på områder som mattrygghet, fôr, ernæring, toksikologi, kjemi, dyrehelse og dyrevelferd, plantevernmidler og plantehelse.

Ekspertene oppnevnes for tre år av gangen. Ekspertene oppnevnes i kraft av sin egen fagkompetanse. De representerer ikke landet de kommer fra, sin arbeidsgiver eller andre interesser i arbeidet.

Ledige stillinger i EFSA

EFSA lyser jevnlig ut stillinger til sitt sekretariat, som er lokalisert til Parma i Nord-Italia.

Artikkel 36-oppdrag

Artikkel 36-oppdrag er utredningsoppdrag som kun kan utføres av institusjoner som står oppført på EFSAs Artikkel 36-liste. Uttrykket Artikkel 36-oppdrag henviser til Artikkel 36 i EUs Food Law, som omhandler visse typer samarbeidsprosjekter og utredningsoppdrag som EFSA trenger å få utført. Vitenskapskomiteen for mattrygghet bistår norske institusjoner som ønsker å stå oppført på EFSAs Artikkel 36-liste.

Andre oppdrag

EFSA setter med jevne mellomrom faglige og administrative oppdrag ut på anbud.
Følg med på EFSAs nettsider hvor alle slike anbud lyses ut.