VKM er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

Komiteen har 123 medlemmer, som sammen har bred tverrfaglig kompetanse.

Våre folk

Her finner du kontaktinformasjon, CV og habilitetserklæring til ansatte i sekretariatet og medlemmer i hovedkomiteen og faggruppene.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er. 

 

For medier

Her finner du blant annet informasjon om kontaktpersoner, siste publikasjoner, logo og infografikker.