Reviderte rutiner som følge av «Åpenhetsforordningen»

EUs nye forordning om åpenhet (åpenhetsforordningen), innebærer blant annet at de som søker om godkjenning av regulerte produkter må følge reviderte rutiner. Forordningen gjelder fra 27. mars 2021.

Forordningen skal styrke påliteligheten, objektiviteten og uavhengigheten til vitenskapelige studier som EFSA legger til grunn i sine vurderinger, og styrke styringen av EFSA. Du kan lese mer om bakgrunnen for åpenhetsforordningen på EU-kommisjonens nettsider.

Verktøy og nettportal

EFSA har utviklet nye verktøy og en nettportal for å hjelpe berørte parter til å sette seg inn i og lære om hvordan de nye reglene som følger av «åpenhetsforordningen» vil fungere i praksis.

Verktøyene omhandler åpenhet, konfidensialitet, varsling av vitenskapelige studier, rådgivning før innsendelse av søknader, og høringer. De er utarbeidet i samråd med EFSAs berørte parter, EU-kommisjonen og medlemslandene. De er først og fremst rettet mot EFSAs berørte parter, for eksempel søkere som vil ha matvarer på det europeiske markedet.

  • Du finner oversikt over verktøyene på EFSAs nettsider her.
  • Du finner verktøy for tilgang til dokumenter på EFSAs nettsider her.
  • Du finner EFSAs nettportal for åpenhetsforordningen på EFSAs nettsider her.

Reviderte rutiner for søknader vedr. regulerte produkter

EFSA har også utarbeidet reviderte rutiner for søknadsprosesser for regulerte produkter.

  • Du finner oversikt over disse, og prosesser for søknader innenfor grupper av regulerte produkter på EFSAs nettsider (EFSA Application Helpdesk).

Opplæringsprogram for berørte parter

EFSA og EU-kommisjonen har utviklet en serie webinarer og opplæringsprogrammer (video) for å sikre en god overgang.

  • Du finner oversikt over webinarer og opplæringsprogrammer på EFSA nettsider her.

Hva kan VKM hjelpe deg med?

Som nasjonalt kontaktpunkt for EFSA kan VKM bistå med informasjon om åpenhetsforordningen og de praktiske endringene denne medfører for berørte parter, også for søkere av regulerte produkter. VKM er ikke kompetent nasjonal myndighet når det gjelder regulerte produkter, men kan gi råd om søknadsprosessene, og om hvem som er riktige kontaktpersoner i EFSA og Mattilsynet.

Har du spørsmål kan du kontakte den fungerende norske kontaktpunktrepresentanten Gisle Solstad.