Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Truls Nesbakken

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Philos., Dr.Med.Vet., Dr.Scient., Cand.Med.Vet., Dipl. ECVPH.

Curriculum vitae

Stilling

Professor emeritus, NMBU, Veterinærhøgskolen, Oslo

Utdanning

2009: Dr. philos., Norges veterinærhøgskole, Oslo

2004 – dd: Dipl. ECVPH (Diplomate of the Veterinary European College of Veterinary Public Health)

1992: Dr. med. vet., Norges veterinærhøgskole, Oslo

1984: Dr. scient., Norges veterinærhøgskole, Oslo

1973: Cand. med. vet., Norges veterinærhøgskole, Oslo

Arbeidserfaring

2017 – dd: Professor emer., Mattrygghet, NMBU Veterinærhøgskolen, Campus Adamstuen, Oslo

2004 – 2017: Professor, Mattrygghet, NMBU Veterinærhøgskolen/Norges veterinærhøgskole, Oslo

2001 – 2004: Professor II, Mattrygghet og kjøttkontroll, Norges Veterinærhøgskole

1996 – 1998: Professor, Mattrygghet, Den Kgl. Veterinær- og landohøjskole, København, Danmark

1998 – 2004 og 1994-1996: Forskningssjef, Animalia, Oslo

1988 – 1994: Forskningskoordinator/laboratoriesjef, Animalia, Oslo

1982 – 1988: Amanuensis/førsteamanuensis/forsker, Næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole, Oslo

1981 – 1982: Amanuensis, Mikrobiologi og immunologi, Norges veterinærhøgskole, Oslo

1978 – 1981: Laboratoriesjef, Fiskeridirektoratet, Tromsø

1973 – 1978: Vitenskapelig konsulent, Veterinærinstituttet, Oslo og Harstad

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av Panel on Biological Hazards i EFSA 2012-2015, og av flere arbeidsgrupper i EFSA 2007-

Ekspert i mattrygghet/hygiene ved evaluering av veterinære utdanningsinstitusjoner i regi av European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) og European System of Evaluation of Veterinary Training

Vitenskapelig evaluering av flere av EUs forskningsprogrammer (1994-2003)

Medlem av redaksjonskomiteer i de vitenskapelige tidsskriftene International Journal of Food Microbiology (1998 - 2010) og Journal of Food Protection (2003 - 2008)

Medlem av prosjektgrupper på europeisk nivå, bl.a. prosjektkoordinator og forfatter av Nordisk Ministerråds rapport “Modern meat inspection in a Nordic context” (2002-2006), og av European Union Risk Analysis Information Network (2002-2004)

Medlem av utvalg ved ansettelse av professorer, førsteamanuensis og forskerstillinger i Norden.

Opponent og medlem av bedømmelseskomiteer ved doctorgrader og mastergrader i Norden.

Hovedveileder og medveileder for doctorgradsstudenter og masterstudenter ved Norges veterinærhøgskole.

Medlem av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer fra 2004

Utvalgte publikasjoner

Nesbakken, T.: Yersinia Update. In: Advances in microbial food safety (volume 2). Sofos, J. (ed), Woodhead Publishing (Elsevier), 2015, p. 33-58.

Nesbakken, T., Iversen, T., Lium, B. Pig herds free from human pathogenic Yersinia enterocolitica. Emerg. Infect. Dis. 2007;13:1860-1864.

Nesbakken, T., Eckner, K., Høidal, H.K., Røtterud, O.-J.: Occurrence of Yersinia enterocolitica and Campylobacter spp. in slaughter pigs and consequences for meat inspection, slaughtering and dressing procedures. Int. J. Food Microbiol. 2003;80:231-240.

Heir, E., Lindstedt, B.A., Røtterud, O.J., Vardund, T., Kapperud, G., Nesbakken, T.: Molecular epidemiology and disinfectant susceptibility of Listeria monocytogenes from meat processing industry and human infections. Int. J. Food Microbiol. 2004;96:85-96.

Alvseike, O.A, Prieto, M., Torkveen, K., Ruud, C., Nesbakken, T. Meat Inspection and hygiene in a Meat Factory Cell - an alternative concept. Food Control 2018;90:32-39.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie