Tove Gulbrandsen Devold

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Tove har doktorgrad i matvitenskap. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er matkjemi og -teknologi , anti-næringsstoffer, bruk av tilsetningsstoffer og næringsmiddelhygiene.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Utdanning

1984: Næringsmiddelkandidat (NLH)

2004: Phd (NMBU)

2006: Entreprenørskap og utvikling av ideer, NTNU

2009: Universitetsundervisning for vitenskapelig ansatte, Norges biovitenskapelige universitet

2019: Utdanningsledelsesprogram for utdanningsledere (ULP5) ved Universitetet i Oslo, Norge

Arbeidserfaring

2011: Forsker KBM, NMBU

2005 – 2010: Forsker (80 %) KBM, NMBU

1997 – 2004: Forsker (60 %) KBM, NMBU

1989 –1997: Stipendiat (50 %), Inst for næringsmiddelfag, NLH (mammaperm 3 år)

1985 – 1988: Vit assistent, Inst for næringsmiddelfag

Øvrig faglig bakgrunn

Veiledning av 8 ph d og > 30 master studenter

Undervisning i ulike emner på bachelor og master nivå innen matkjemi, meierikjemi og matvaretrygghet og

Verv ved KBM og NMBU: Leder av programutvalget for matvitenskap studiet, KBM, NMBU (2013 – 2017), Leder av fakultetets studieutvalg, KBM, NMBU og studieutvalget ve NMBU (2017 – 2019), KBMs koordinator for 11 komiteer for ph.d. avhandlinger, NMBU

Kommiteer utenfor NMBU:

Medlem I fagruppe 4 I VKM (2018 - ), Styremedlem I Matkjemi-gruppa i Norsk kjemisk selskap (2017 - ), Norges representant i IDF (International Dairy Federation) Task Force (TF) on Protein from a dairy perspective (2017 - )

Opponent for ph d grader ved andre universiteter: 3

Utvalgte publikasjoner

Nitride C., G.E. Vegarud, I. Comi, T.G. Devold, A. Røseth, A. Marti, S. Iametti, G. Mamone, G. Picariello, F. Alfieri, M.A. Nicolai, C. Mills and P. Ferranti (2022) Effect of sprouting on the proteome of chickpea flour and on its digestibility by ex vivo gastro-duodenal digestion complemented with jejunal brush border membranes. Food Research International, 154 doi: 10.1016/j.foodres.2022.111012

Bruzell, E.M., M.H. Carlsen, I.H. Caspersen,E.M.L. Denison,T.G. Devold, B.B. Granum,G.H: Mathisen, E. Rundén-Pran,J. Rasinger,J. Rohloff,C. Svendsen, T. Husøy (2022) Risk-benefit assessment of sunscreen, Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) VKM Report 2022:10

Sunds, A.V., I.R. Schwartz, U.S. Kræmer, M. Nørmark Thesbjerg, R, Robinson, A. Bunyatratchata, M. Glantz, M. Paulsson, D. Leskauskaitė, A. Pihlanto, R. Inglingstad, T.G. Devold, G.E. Vegarud, B.E. Birgisdottir, M. Gudjonsdottir, D. Barile, L.B. Larsen, N.A. Poulsen (2021) Naturally occurring glycosidases in milk from native cattle breeds: activity and consequences on free and protein bound-glycans. Metabolites 11 (10) 1-24

Carlsen, M.H., T.G. Devold, B. Granum, I.T.L. Lillegaard, G.H. Mathisen, J.D. Rasinger, J. Rohloff, J. Starrfelt, C. Svendsen, E.M. Bruzell, E.R. Pran, T. Husøy (2021) Risk assessment of caffeine exposure from diet and personal care products. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) VKM Report 2021:05

Asledottir, T., R. Rehman, G. Mamone, G. Picariello, T. G. Devold, G. E. Vegarud, A. Røseth, T. E. Lea, T. S. Halstensen, P. Ferranti, A. K. Uhlen (2020) Ancestral Wheat Types Release Fewer Celiac Disease Related T Cell Epitopes than Common Wheat upon Ex Vivo Human Gastrointestinal Digestion. Foods 9: 2-12