Tove Gulbrandsen Devold

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Tove har doktorgrad i i næringsmiddelfag. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er matkjemi og -teknologi , anti-næringsstoffer, bruk av tilsetningsstoffer og næringsmiddelhygiene.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ved Norges universitet for miljø og biovitenskap (NMBU)

Utdanning

1979 – 1984: Næringsmiddelkandidat (Cand Agric) ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU)

2004: Dr. Scient Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap (nå NMBU)

Arbeidserfaring

2004 – dd: Forsker, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU

1997 – 2004: Forsker, Institutt for næringsmiddelfag (nå del av KBM), NLH/UMB

1989 – 1997: Vitenskapelig assistent, Institutt for næringsmiddelfag (nå del av KBM)

Øvrig faglig bakgrunn

Appointments at NMBU:

2017 – dd: Leder av KBMs studieutvalg

2017 – dd: KBMs representant i studieutvalget ved NMBU

2013 – 2017: Leder av programrådet for studiet i matvitenskap og medlem av studieutvalget ved KBM

2017 – dd: Medlem av styret i matkjemigruppa i Norsk kjemisk selskap

2018 – dd: Nasjonal representant i IDF (International Dairy Federation) Task Force (TF) on Protein from a dairy perspective ‘

Utvalgte publikasjoner

Asledottir, T., T.T. Le, N. A. Poulsen, T.G. Devold, L.B. Larsen, G.E. Vegarud (2018) Release of β-casomorphin-7 from bovine milk of different β -casein variants after ex vivo gastrointestinal digestion. Dairy Journal 81: 8-11

Inglingstad R.A., S. Skeie, G.E. Vegarud , T.G. Devold, Y. Chilliard, M. Eknæs (2017) Feeding a concentrate rich in rapeseed oil improves fatty acid composition and flavor in Norwegian goat milk. Journal of Dairy Science 100: 7088-7105

Malinauskytė, E., J. Ramanauskaitė, D.Leskauskaitė, T.G. Devold, R.B. Schüller & G.E. Vegarud (2014) Effect of human and simulated gastric juices on the digestion of whey proteins and carboxymethylcellulose-stabilised O/W emulsions. Food Chemistry 165: 104–112

Furlund, C. B., E. K. Ulleberg, T. G. Devold, R. Flengsrud, M. Jacobsen, C. Sekse, H. Holm and G. E. Vegarud (2013) Identification of lactoferrin peptides generated by digestion with human gastrointestinal enzymes. Journal of Dairy Science 96: 75-88

Devold, T. G., R. Nordbø, T. Langsrud, C. Svenning, E. S. Sørensen, B. Christensen, T. Ådnøy and G. E. Vegarud (2011) Extreme frequencies of as1-casein null in Norwegian Dairy Goat herds - implications on milk composition, micellar size and renneting properties. Dairy Science and Technology 91: 39-51