Sonya Geange

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Sonya har doktorgrad i Biologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er alpin økologi, fremmede arter, planteøkologi.

Curriculum vitae

Stilling

Postsdoktor, Universitetet i Bergen

Utdanning

2019: PhD fra Research School of Biology, Australian National University, Australia

2016: Associate Fellow ved Higher Education Academy (UK)

2020: Sertifikat Kollegialt lærarkurs for naturvitskap og matematikk (MNPED660), Universitet i Bergen

2009 - 2012: Bachelor i realfag (1st class Honours), med focus på økologi, University of Otago, New Zealand

Arbeidserfaring

2021 - 2022: kursansvarlig og foreleser, Universitetet i Bergen

2014 - 2019: lab- og seminaransvarlig, Australian National University

2017: teknisk assistent ved Research School of Biology, Australian National University

2021 - 2013: tekniker ved AgResearcch Ltd., Ruakura Research Centre, Hamilton, New Zealand

Øvrig faglig bakgrunn

I profesjonelle tjeneste- og lederroller har jeg: fungert som en medvirkende forfatter for den kommende IPBES tematiske vurderingen av risiko, effekt og forvaltning av fremmede arter . (Kapittel 3: Indirekte og direkte drivere som påvirker innføring, etablering og spredning av invaderende fremmede arter); bidratt til å fagfellevurdere artikler for 10 økologiske tidsskrifter; veiledet 2 master- og 2 BSc student og 13 praksisstudenter; organiserte workshops for Norsk Økologisk Forening sin konferanse, og organiserte postgraduate workshop for Ecological Society of Australia; og fungerte somrepresentant for tidlig karriere for (UiB) og medlem av utdannings- og opplæringskomiteene (ANU).

Innenfor forskningsformidling har jeg presentert forksningen min som muntlige presentasjoner, eller i poster på til sammen 31 nasjonale og internasjonale vitenskapskonferanser, hvorav 4 av disse presentasjonene fikk en pris for beste -presentasjoner for forskere tidlig i karrieren. Av forskningsformidling utenfor forskningsmiljøet har jeg skrevet populærvitenskapelige blogger (Ecology for the Masses, 2021), bidro til museumsutstillinger ('Nature in Change' Natural History Museum, Oslo 2020; International Women's Day Interactive Display, Questacon, Australia 2017), og presentasjoner på National Youth Science Forums (Australia, 2017;2018) og interessentmøter (AgResearch, DairyNZ, 2013).

Utvalgte publikasjoner

VKM (Kausrud, K, Vandvik, V., Flø, D., Geange, S.R. et al. (2022). Impacts of climate change on the forest ecosystem. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report 2021:XX, ISBN: 978-82-xxxx-xxx-x, ISSN: 2535-4019.

Geange, S.R*., Arnold, P.A*., Catling, A., Coast, O., Cook., A., Gowland, K.M., Leigh, A., Notarnicola, R., Posch, B., Venn, S.E., Zhu, L. and Nicotra, A.B. (2021). Plant thermal tolerance: a global synthesis for future research. New Phytologist

Thurman LL., Stein BA., Beever EA., Foden W., Geange S.R., Green, N., Gross JE., Lawrence DJ., LeDee O., Olden JD., Thompson LM., and B Young (2020) Persist in space or shift in place? Evaluating the adaptive capacity of species to climate change. Frontiers in Ecology and the Environment

Nakagawa, S., Dunn, A., O’Dea, R., Page, M., Welch, V., Foo, Y., Kar, F., Geange, S.R, Arnold, P., Cooper, E., Mapanga, W., Hennessey, E., Kothe, E., Sanchez-Tojar, A., White, T., McGuinness, L., Bannach-Brown, A., Barrow, S., Westgate, M., and Haddaway, N. (2020). A New Ecosystem for Evidence Synthesis? Nature Ecology and Evolution

Geange, S.R, Briceno, V.F, Aitken, N.C, Ramirez-Valiente, J.A., Holloway-Phillips, M.M and Nicotra, A.B (2017). Phenotypic plasticity and water availability: Responses of alpine herb species along an elevation gradient. Climate Change Responses