Åsa Espmark

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Dyrehelse og dyrevelferd

Åsa har doktorgrad innen adferd hos fisk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er dyrevelferd, spesielt fiskevelferd og akvakultur.

Curriculum vitae

Stilling

Konstituert forskningssjef for avd Produksjonsbiologi, Nofima

Utdanning

2013: Project Management II, BI

2011: Project Management I, BI

2003: Dr. scient, NTNU

1993: Cand scient, NTNU

1993: ALS (Program for lærerutdanning), NTNU

1991: Cand. mag, NTNU

Arbeidserfaring

Akvaforsk – Nofima:

2024 – dags dato: Konstituert forskningssjef, Nofima

2001 – 2015: Forsker Akvaforsk, senere Nofima

2015 – 2023: Seniorforsker, Nofima

Utvalgte publikasjoner

Espmark, Å.M., Kolarevic, J., Åsgård, T., Terjesen, B.F. (2016). Tank size and fish management history in experimental design matters. Aquaculture Research 1-19, DOI: 10.1111/are.13121.

Stiller K.T., Kolarevic J., Lazado C.C., Gerwins G., Good C., Summerfelt S.T., Mota V.C., Espmark Å.M.O. (2020). The Effects of Ozone on Atlantic Salmon Post-Smolt in Brackish Water – Establishing Welfare Indicators and Thresholds. International Journal of Molecular Sciences, 21, 5109; doi:10.3390/ijms21145109

Kolarevic, J.; Calduch-Giner, J.; Espmark, Å.M.; Evensen, T.; Sosa, J.; Pérez-Sánchez, J. (2021). A Novel Miniaturized Biosensor for Monitoring Atlantic Salmon Swimming Activity and Respiratory Frequency. Animals 2021, 11, 2403. https://doi.org/10.3390/ani11082403

Lazado C.C., Stiller K.T., Shahzad K., Reiten B.K.M., Marchenko Y., Gerwins J., Radonjic F.S., Eckel B., Berge A., and Espmark Å. (2022). Health and Welfare of Atlantic Salmon in FishGLOBE V5 – a Novel Closed Containment System at Sea. Front. Anim. Sci. 3:871433.doi: 10.3389/fanim.2022.871433

Gaffney K., Burgerhout E., Espmark Å., Lein I. (2024). The impact of dissolved oxygen concentration on the swimming performance and welfare of ballan wrasse (Labrus bergylta Ascanius, 1767). Journal of Fish Biology, https://doi.org/10.1111/jfb.15672